Ємченко Ірина Володимирівна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю

ORCID ID:  0000-0003-3514-7064
Researcher ID: G-2506-2019

Освіта вища: закінчила Львівський торгово-економічний інститут. Має 2 дипломи про вищу освіту за спеціальністю ”Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами” та ”Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами”, кваліфікація ”Товарознавець вищої кваліфікації”.

Стаж педагогічної роботи у Львівському тоговельно-економічному університеті – 31 рік.

Читає курси з дисциплін:

  • Митна справа
  • Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі
  • Методи і технічні засоби митного контролю
  • Тестування якості та безпечності товарів
  • Митне регулювання ЗЕД

Науковий ступінь: доктор технічних наук.

Ємченко І. В. є співавтором 12 навчальних та навчально-методичних посібників, автором та співавтором 3 підручників та 4-х довідників, співрозробником двох типових програм і ДСВО України. Є одноосібним автором 2-х посібників ”Митна справа: основні терміни та визначення” (10 д.а.) і ”Митна справа” (26 д.а.), співавтором посібника ”Експертиза товарів”(15,7 д.а.), підручників ”Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин” (29 д.а.), ”Методи і технічні засоби митного контролю” (27 д.а.), ”Технічні засоби митного контролю” ( 24 д.а.) - всі з грифом МОН України; співавтором довідників ”Європейські вимоги до м’ясопереробних підприємств (Європейський вибір України)”, ”Загальні принципи і вимоги Європейського законодавства щодо харчових продуктів. Інформаційні матеріали (Європейський вибір України)”, ”Європейські вимоги до виробників молока та молочних продуктів. (Європейський вибір України)”. Є автором монографій ”Особливості покращення властивостей керамічних виробів шляхом інтенсифікації процесів їх спікання” (2006 р.), Глобальні і регіональні комунікаційні системи. Розділ до колективної наукової монографії Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки” (2015 р.), “Інноваційні технології як передумова стабільної економіки та реформування споживчої політики. Розділ до колективної наукової монографії. Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті” (2018), “Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine”, . Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”(2018 р.).

Під керівництвом Ємченко І. В. захищені 3 кандидатські дисертації за спеціальністю ”товарознавство”, керує підготовкою ще одного аспіранта.

Ємченко І.В. є членом 2-х спеціалізованих вчених рад К 32.075.04 зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство непродовольчих товарів і К 35.840.02 зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство непродовольчих товарів і спеціальності 05.18.15 – товарознавство харчових товарів, членом вчених рад факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування і університету.

Напрям наукових досліджень – експертні дослідження під час здійснення митних формальностей; дослідженн зносостійкості целюлозовмісних матеріалів в процесі їх експлуатації, захисні покриття на основі поліорганосилоксанів.

Ємченко І. В. має 280 публікацій, з них 170 наукових. Ємченко І. В. є автором 1 монографії та 3-х колективних монографій, 12 патентів України на корисну модель, 70 праць навчально-методичного характеру, 4 довідника.

Проходила стажування у Луцькому Національному технічному університеті (2015 р.) та у Вищій технічній школі м. Катовіце (Польща), (2018 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен