Лебединець Віра Тарасівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю;
заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 211
роб. тел.:  +38 (032) 276-44-08
e-mail:viralebedynets@gmail.com

Рік народження – 1971

Короткі біографічні відомості
У 1998 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство і торгівля продовольчими товарами” та здобула кваліфікацію товарознавець-комерсант.
З 1998 по 2001 рік навчалася в аспірантурі на денній формі навчання при кафедрі товарознавства продовольчих товарів. З 2001 р. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії, з 2016 р. - доцент кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів, з вересня 2017 року - доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів, з липня 2021 року - доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.
З 2006 р. до 2016 р. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів з навчальної роботи, а з 1 жовтня 2016 р. – заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.
В 2005р. у спеціалізованій Вченій раді Київського національного торговельно-економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Споживні властивості і збереженість вафель з рослинними добавками” за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
Вчене звання доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів присвоєне у 2009 р.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Мікробіологія
2. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари
3. Сучасні проблеми зберігання і пакування харчових продуктів

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0034-5290
Researcher ID: F-5530-2019
Google cholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HwtyU-kAAAAJ&hl=uk

Свою наукову діяльність здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Основні наукові публікації
1. Проблеми асортименту, якості і безпечності продуктів на вафельній основі: монографія / І. В. Сирохман, В.Т. Лебединець. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 316 с.
2. Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець, Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С.310-355.
3. Лебединець В.Т. Збереження якості напівфабрикатів і страв зі свіжих овочів та фруктів / В.Т. Лебединець, І. В. Донцова, Л..І. Решетило // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / [за заг. редакцією д.е.н., професора Б. М. Мізюка]. - Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 91-106.
4. Лебединець В.Т. Обґрунтування рецептурного складу кексів з використанням продуктів переробки айви звичайної та хеномелесу / В. Т. Лебединець, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 21. – С. 73-77.
5. Лебединець В.Т. Вітамінний склад овочевих консервів з морськими водоростями / В. Т. Лебединець, Л.Ю. Буряченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 20. – С. 72-77.
6. Лебединець В.Т. Перспективи використання природних антимікробних добавок у виробництві активних упаковок / В. Т. Лебединець, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 73-77.
7. Лебединець В.Т. Вплив порошків з айви звичайної і хеномелесу на якість кексів / В. Т. Лебединець, В. В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: І.В. Сирохман, Л.В. Пелик, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – Вип. 22. – С. 58-64.
8. Лебединець В.Т. Використання рослинної сировини з антимікробними властивостями у виробництві активних упаковок / В. Т. Лебединець А.І. Лебединець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: Л.В. Пелик, І.В. Сирохман, Н.В. Мережко та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – Вип. 23. – С. 128-136.
9. Донцова І.В. Продовольча сировина тваринного походження: класифікація, властивості та використання / І.В. Донцова, В. Т. Лебединець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки / [ред. кол.: Л.В. Пелик, І.В. Сирохман, Н.В. Мережко та ін.]. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – Вип. 23. – С. 121-128.
10. Лебединець В.Т. Розширення асортименту безглютенових бісквітних напівфабрикатів / Лебединець В.Т., Донцова І.В., Гаврилишин В.В., Лебединець А.І. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки / [ред. кол.: Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – Вип. 24. – С. 52-59.
11. Лебединець В.Т. Досягнення і перспективи розвитку інтелектуальних упаковок / В.Т. Лебединець // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки / [ред. кол.: Пелик Л. В., Мережко Н. В., Донцова І.В. та ін.]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 29. – С. 30-38.
12. Донцова І.В. Ринок фруктів та овочів в Україні в умовах воєнного стану / І.В. Донцова, В.Т. Лебединець, В.В. Гаврилишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки / [ред. кол.: Пелик  Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. –  Львів : Видавництво Львівського  торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 31. – С. 11-19.
13. Лебединець В.Т. Використання рідких рослинних олій у виробництві здобного печива / В.Т. Лебединець, М.М. Мороз // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки / [ред. кол.: Пелик  Л.В., Мережко Н.В., Донцова І.В. та ін.]. –  Львів : Видавництво Львівського  торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 31. – С. 92-100.
14. Лебединець В.Т. Сучасні способи збереження якості борошняних кондитерських виробів / В.Т. Лебединець, М.М. Мороз // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (01-02 червня 2022р)/ [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.] - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету. - 2022.- С.347-349.
15. Лебединець В.Т. Перспективи використання рослинної сировини у виробництві борошняних кондитерських виробів оздоровчого спрямування / В.Т. Лебединець, А.І. Лебединець, М.М. Мороз // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХV Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. – С. 104-107.
16. Лебединець В.Т. Доцільність використання нетрадиційної сировини у виробництві печива / В.Т. Лебединець, М.М. Мороз // Actual scientific research in the modern world // Iscience.in.ua. - 2022. – Issue 11(91). - Part 1 .– РР. 69-74. Наукометричне видання:  Google Scholar, Бібліометрика української науки, Index Copernicus.
17. Лебединець В.Т. Інноваційні технології захисту лікеро-горілчаних виробів від фальсифікації / В.Т. Лебединець, Н.Д. Гайдерова // Актуальні питання експертної та оціночної діяльності : матеріали II Міжнародна науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 25-26 листопада 2021 року. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 159-162.
18. Лебединець В.Т. Перспективи використання екологічного посуду в Україні / В.Т. Лебединець, А. Крайник // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали IX-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 9 грудня 2021р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2021. – С.147-149.
19. Лебединець В.Т. Упаковка м’яса: інноваційні технології / В.Т. Лебединець // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції відповід. за вип. проф. Семак Б. Б. / Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету. 2020.  С. 225-227.
20. Лебединець В.Т. Проблеми безпечності пакувальних матеріалів для харчових продуктів / В.Т. Лебединець, В.В. Гаврилишин // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : Матеріали міжнародної конф. : (Львів, 25 вересня 2020 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво ЛТЕУ. - 2020. − С. – 189-192.
21. Лебединець В.Т. Використання рослинних добавок для боротьби з пліснявінням хлібобулочних виробів / В.Т. Лебединець, В.Т. Уманець В.Т., А.І. Зборовський // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VII-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 5 грудня 2019р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. – С. 80-82.
22. Лебединець В.Т. Фітонциди - природні інгібітори псування харчових продуктів / В.Т. Лебединець, Ю.С. Ягельницька, Р.А. Олеш // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VII-ої міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 5 грудня 2019р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. – С. 82-85.

Навчально-методична робота
1. Асортимент і якість кондитерських виробів: посібник / І.В. Сирохман, В.Т. Лебединець – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 636с. Гриф МОН.
2. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: підручник / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня, В.Т. Лебединець. – К.: Знання, 2014. – 543 с. Гриф МОН.
3. Лебединець В.Т. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : конспект лекцій / [уклад. В. Т. Лебединець]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 138 с.
4. Лебединець В.Т. Мікробіологія : конспект лекцій / [уклад. В. Т. Лебединець]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 188 с.
5. Лебединець В.Т. Сучасні проблеми зберігання і пакування харчових продуктів: конспект лекцій / [уклад. Лебединець В. Т.]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 99 с.
6. Лебединець В.Т., Решетило Л.І. Мікробіологія. Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 80 с.
7. Лебединець В.Т. Мікробіологія. Методичні вказівки та навчально-дослідні завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 66с.
8. Лебединець В.Т., Решетило Л.І. Мікробіологія. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 91с.
9. Лебединець В.Т. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 49с.
10. Лебединець В.Т. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 90с.
11. Лебединець В.Т. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 70с.
12. Лебединець В.Т. Сучасні проблеми зберігання і пакування харчових продуктів (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь здобувачів вищої освіти  третього (освітньо-наукового) рівня. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 58 с.
13. Лебединець В.Т. Сучасні проблеми зберігання і пакування харчових продуктів (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 39 с.
14. Лебединець В.Т. Сучасні проблеми зберігання і пакування харчових продуктів (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2022. – 39 с.
15. Решетило Л. І., Лебединець В.Т. Найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є мікроорганізми / Текст лекції. Львів. – ЛТЕУ‚ 2021. – 48с.
16. Мікробіологія : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
17. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
18. Сучасні проблеми зберігання і пакування харчових продуктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційна діяльність
Заступник декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування (Наказ №285/02 від 30.09.2016р.).
Член Вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування ЛТЕУ.
Член Громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (Довідка №5 від 01.12.2022р.).

Підвищення кваліфікації
1. Державний торговельно-економічний університет, кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю (19.09.2022 р. – 18.11.2022 р.); Довідка про підвищення кваліфікації №2200/22 від 21.12.2022 р., Сертифікат стажування від 18.11.2022р.; 6 кредитів ЄКТС (180 год.).
Тема – «Вдосконалення методики викладання фахових дисциплін, застосування нових інноваційних технологій в навчальному процесі»
2. ТзОВ «РСП Шувар» (24.10.2018 р. – 21.12.2018 р.); Довідка про підвищення кваліфікації №378 від 21.12.2018 р.; тема «Інноваційні підходи та методи  у викладання фахових дисциплін»; Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) від 06.02.18 р., протокол №5;
3. Інститут соціальної трансформації, 26-27 листопада 2022р. Сертифікат КА 2211090 від 27.11.2022р., 0,5 кредити ЄКТС. Тема – Актуальні наукові дослідження в сучасному світі.
4. ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності», 25-26 листопада 2021 р. Сертифікат 3/948, 0,5 кредити ЄКТС.
5. Інститут соціальної трансформації, 26-27 грудня 2021р. Сертифікат КА 2112328 від 27.12.2021р., 0,5 кредити ЄКТС. Тема – Актуальні наукові дослідження в сучасному світі.

Перелік нагород та заохочень
У 2011 р. за значні успіхи у навчально-виховній, суспільно-громадській діяльності та з нагоди святкування 194-річниці Львівської комерційної академії нагороджена грамотою Львівської комерційної академії.
У 2012 р. нагороджена Грамотою правління Центральної спілки споживчих товариств України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток кооперативної освіти, досягнення у науково-педагогічній роботі та з нагоди 195-річчя утворення Львівської комерційної академії.
В 2016 р. нагороджена Грамотою правління Центральної спілки споживчих товариств України за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації України та з нагоди 150-річчя утворення першого споживчого товариства в Україні.
В 2019 р. відзначена Подякою та іменним годинником Всеукраїнської Центральної спілки споживчих товариств.
У березні 2021 року нагороджена Почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств.
У 2022 році нагороджена Грамотою Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науку та з нагоди Дня працівників освіти.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен