Михайлюк Олександра Ярославівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю. Відпустка по догляду за дитиною

Короткі відомості:
Закінчила у 2004 році Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність” (диплом магістра з відзнакою). Навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії, у 2010 році у спеціалізованій Вченій раді Д 26.055.02 при Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти та науки України захистила кандидатську дисертацію на тему: “Споживні властивості спредів підвищеної біологічної цінності” за спеціальністю 05.18.15 “Товарознавство”.

Науковий доробок:
За увесь період опубліковано понад 80 друкованих праць, у тому числі 1 підручник у співавторстві (“Товарознавство рибних і морепродуктів”, 2016 р.), 23 статті у наукових фахових виданнях, 9 – у провідних загальноукраїнських журналах, 5 – в іноземних виданнях, одержано 1 патент України на корисну модель, 10 навчально-методичних розробок загальним обсягом 44 друк. арк.

Викладає дисципліни

  • Товарознавство харчових продуктів, розділ “Риба та рибні товари”;
  • Холодильна техніка і технологія харчових продуктів.

Напрями наукових досліджень:
Виконуються відповідно до НДР з державною реєстрацією 0116U003488 “Проблеми поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів” і 0116U005342 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів”.
У дослідженнях доц. Михайлюк О. Я. одним із пріоритетних напрямів є вирішення проблеми поліпшення споживних властивостей, якості та безпечності емульсійних жирових продуктів; дослідження антиоксидантних властивостей природних добавок на основі лікарсько-технічної і фруктово-овочевої сировини.
Під її керівництвом студенти ставали переможцями на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з технічних наук, а також у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності „Товарознавство та комерційної діяльність”.

Нагороджена:
Дипломом Львівської облдержадміністрації та обласної ради як лауреат обласної премії талановитим молодим вченим і спеціалістам віком до 35 років за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, а також Грамотою Львівського торговельно-економічного університету з нагоди 200-ої річниці за значні досягнення у навчально-виховній роботі та суспільно-громадській діяльності.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен