Попович Наталія Ігорівна

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю

79011, м. Львів, бул. Уласа Самчука 9, каб. 309.
моб. тел.: +38 (097) 476-75-79; +38 (066) 666-98-49.
e-mail: popovych.n1988@gmail.com

Рік народження – 1988.

Науково-педагогічна біографія
У 2010 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність” та здобула кваліфікацію магістра-товарознавця з комерційної діяльності з відзнакою.
1 грудня 2010 року вступила до аспірантури Львівської комерційної академії за спеціальністю «Товарознавство» денної форми навчання. З 1 березня 2011 року працювала на посаді завідувача лабораторії кафедри товарознавства непродовольчих товарів. З 1 листопада 2011 року працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри товарознавства непродовольчих товарів. 21 червня 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності «Товарознавство» (Диплом ДК №007433 від 26 вересня 2012 року).
З 1 вересня 2012 року працювала на посаді асистента кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії, а також заступником з наукової роботи завідувача відповідної кафедри. З 1 червня 2013 року працювала на посаді старшого викладача цієї ж кафедри. З 5 травня 2015 року по 1 липня 2016 року працювала на посаді доцента кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії, заступника з наукової роботи завідувача кафедри.
З 1 вересня 2016 року працювала на посаді доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі.
З 1 липня 2021 року працює на посаді доцента кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.
20 червня 2023 року присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю ( Атестат АД №013192 від 20 червня 2023 року).

Основні дисципліни, що викладаються
1.    Товарознавство. Непродовольчі товари.
2.    Судова товарознавча експертиза.

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-4407-105X
Researcher ID: F-7230-2019

Основні праці:
Наукові:

1. Заяць Я. І., Попович Н. І., Беднарчук М. С. Анкета для дослідження процесу і результату торгу для потреб судової товарознавчої експертизи та оціночної діяльності Економіка і регіон, №1(88)-2023,С. 56 -61. (фахове видання).
2. Лозова Т. М., Попович Н. І., Беднарчук М. С. Роль експертизи товарів в оціночній діяльності Товарознавчий вісник, 1(16)-2023, С. 141-150. (фахове видання).
3. Стецик Ю. М., Попович Н. І., Мартосенко М. Г. Quality management for footwear used in outdoor activities Економіка і регіон, №4(87)-2022, С. 216 -225. (фахове видання).
4.  Шумський О. В. Оцінювання соціально-економічної ефективності результатів впровадження інформаційних товарних знаків у маркування одягу / О. В. Шумський, Н. І. Попович, О. М. Швець, О. В. Височанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки. – № 32, 2022. – С. 34-43. (фахове видання).
5.   Сумець А., Тиркало Ю., Попович Н., Полякова Ю., Крупін В. (2022). Моделювання системи управління екологічними ризиками агрохолдингів з урахуванням цінностей сталого розвитку. Економіка сільського господарства та ресурсів: Міжнародний науковий електронний журнал , 8 (4), 244-265. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.11.  (Scopus;Web of Science)
6. Попович Н. І. Соціально-економічна ефективність від впровадження у виробництво нового різновиду взуття / Н. І. Попович, О. В. Шумський, О. М. Швець, М. С. Беднарчук, М. П. Стефаник // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 30.– С. 37-44.  – (Технічні науки). (фахове видання)
7. Ławińska K., Serweta W., Popovych N., Sieczyńska K., Decka S., Woźnicki D., Ogrodowczyk D., Rostocki A., Sprynskyy M. Microbiological and Chemical Analysis of Bamboo Textile Materials and Leathers Modified with Bamboo Extract at the Tanning Stage (published by: : ŁUKASIEWICZ Research Network – Institute of Biopolymers and Chemical Fibre), 2021,  No. 3 (147).p. 33-39.  (Scopus;Web of Science)
8. K. Lawinska, W. Serweta, I. Jaruga, N. Popovych Examination of Selected Upper Shoe Materials Based on Bamboo Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (published by: : ŁUKASIEWICZ Research Network – Institute of Biopolymers and Chemical Fibre), 2019,  No. 6 (138). 85-90.  (Scopus;Web of Science)
9.  Попович Н. Товарознавча характеристика текстильних матеріалів з бамбукових волокон для взуття туристичного призначення та активного відпочинку / Н. Попович, М. Стефаник, О. Шумський, К. Лавінська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23.– С. 58-67.  – (Технічні науки).  (фахове видання)
10. Попович Н. Дослідження показників безпечності матеріалів для дитячого взуття / Н. Попович, К. Лавінска, В. Сервета, М. Стефаник // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22.– С. 17-24.  – (Технічні науки). (фахове видання)
11. Попович Н. Розробка вимог до взуття для дітей / К. Лавінська, Н. Попович, В. Сервета // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. –С. 5-16 – (Технічні науки). (фахове видання)
12. Попович Н. Ринок шкіряного взуття (Повідомлення 2) / Н. Попович, М. Беднарчук, К. Лавінська, В. Сервета // Вісник Львівського торговельно-економічного університету /Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 20.–С. 18-29 – (Технічні науки). (фахове видання)
13. Попович Н. Ринок шкіряного взуття (Повідомлення 1) / Н. Попович, М. Беднарчук, К. Лавінська, В. Сервета // Вісник Львівського торговельно-економічного університету /Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 19.–С. 36-53 – (Технічні науки). (фахове видання)
14. Popovych N. Sociological research of commodity characteristics of youth footwear / B. Wozniak N. Popovych, M. Bednarchuk, O. Shumsky // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 19.–С. 30-36 – (Технічні науки). (фахове видання)
15. Заяць Я. І. Актуальні загальнотеоретичні питання сучасної судової товарознавчої експертизи / Я. І. Заяць, М. С. Беднарчук, О. Д. Яровий, С. М. Долинський, Н. І. Попович // Криміналістична і судова експертиза: міжвідомчий науково-методичний збірник/Київський НДІ судових експертиз,2022.-Вип. 67. С. 617-627.
16. Заяць Я. І. Контроль якості меблів для нової української школи у судовій товарознавчій експертизі – особлива складова частина системи захисту прав споживачів / Я. І. Заяць, Н. І. Попович, О. В. Шумський, М. С. Беднарчук // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей (Дніпро, 19 травня 2022 року). [Електронне видання]. Університеті імені Альфреда Нобеля, 2022. 363 с. С. 119-121.
17.  Yaroslav Zaiats CONSTRUCTION OF THE CLASSIFICATION OF THE SHOE RANGE FOR THE NEEDS OF FORENSIC EXAMINATION / Yaroslav Zaiats, Natalia Popovich, Mykola Bednarchuk // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : сollection of abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. 108 p. Р. 49-54.
18.  Заяць Я. І. Товарознавчі аспекти технологій управління якістю взуття для військовиків / Я. І. Заяць, Н. І. Попович, О. В.Шумський, М. С. Беднарчук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, тех-нологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  528 с. С. 393-395.
19. Заяць Я. І. Новий напрям застосування маркетингових досліджень / Я.І. Заяць, М. С. Беднарчу, Н. І.Попович, О. В.Шумський // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан,напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 27 жовтня 2022 року): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2022. - С.303-306
20. Попович Н. І. Використання матеріалів у контексті холістичної концепції взуття / Н. І. Попович // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, тех-нологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  528 с. С. 378-380.
21.  Шумський О. В. Особливості організації роздрібної торгівлі і формування асортименту БМВУП у торговельному підприємстві сучасного формату / О. В. Шумський, Н. І. Попович, О. В. Височанська // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан,напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 27 жовтня 2022 року): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2022. - С.197-203.
22. Стецик Ю. М. До питання управління якістю взуття / Ю. М. Стецик, Н. І. Попович, A. Kowalik-Klimczak // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг :Матеріали Х-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 08 грудня 2022 року) :тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2022. – С. 78-80.
23. Стецик Ю. М. Чинники формування споживних властивостей дитячого взуття як базові елементи його товарознавчої експертизи / Ю. М. Стецик, К. М. Дмитрук, Н. І. Попович // Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць – Львів : Растр-7, 2022. – С. 157-160.
24. Popovych N. I. Construction of the classification of the shoe range based on the needs of consumers-the basic theoretical position of the formation of the range of shoes. - «Quality and control of goods in conditions of COVID pandemic». - Varna,  Bulgaria (12 November 2021).
25. Popovych N. Consortium – multilateral partnerships of research units and enterprises as an element of internationalization of work. - The 70th anniversary of the Institute of Leather Industry (Poland, Lodz, 16 june 2021)
26. Попович Н. І. Товарознавчі аспекти формування асортименту та якості спортивного взуття / Н. І. Попович, Ю. М. Стецик // Матерiали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності» (Старобільськ-Полтава, 25-26 листопада 2021 р.).
27. Попович Н. І. Інформаційні товарні знаки як складова об’єкту судової товарознавчої експертизи/ О. В. Шумський, Н. І. Попович, М. С. Беднарчук // Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 травня 2021 року) / відп. ред.: А. І. Черемнова, Н. В. Омельченко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 232-239.
28.  Попович Н.І. Формування компетентностей фахівців спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” через вивчення навчальної дисципліни “Товарна інформація” / О. В. Шумський, Н. І. Попович, О. М. Швець, М. С. Беднарчук // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). – Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 303-307.
29. Попович Н.І. Розробка алгоритму визначення економічної ефективності від впровадження у виробництво нового рвзуття / О.В. Шумський, Н.І. Попович, Я.І. Заяць, М.С. Беднарчук // Якість та безпечність товарів : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк – 9 квітня 2021 року] / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. – Луцький національний технічний університет. – Луцьк : відділ іміджу та промоцій, Луцький НТУ, 2021. – С. 146-148.
30.  Попович Н.І. Проблеми класифікації спеціального одягу за вимогами ДК 021:2015 / О.В. Шумський, Н.І. Попович, О.Д. Яровий, М.С. Беднарчук // Якість та безпечність товарів : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк – 9 квітня 2021 року] / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. – Луцький національний технічний університет. – Луцьк : відділ іміджу та промоцій, Луцький НТУ, 2021. – С. 100-101.
31. Попович Н.I. Експертна оцінка якості текстильних матеріалів для взуття для туризму та взуття для активного відпочинку / Н. Попович, М. Стефаник, М. Рак // Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи: матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30 вересня 2021 року): тези доповідей. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2021. – С. 127-130.
32. Попович Н. І. Мікробіологічний аналіз натуральної шкіри модифікованої екстрактом бамбуку / Н. Попович, К. Лавінська // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 02-03 червня 2021 р.  С. 208-210.
33. Попович Н. І. Аналіз товарознавчого змісту класифікації та ідентифікації світильників за вимогами УКТЗЕД 2014 / О. В. Шумський, Н. І. Попович // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р.  С. 249-251.
34. Попович Н. І. Мікробіологічний аналіз текстильних матеріалів з бамбукового волокна / Н. І. Попович, О. В. Шумський, Н. А. Терешкевич // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р.  С. 243-245.
35. Попович Н. І. Дослідження показників гігієнічних властивостей пакетів текстильних матеріалів на основі бамбукових волокон / Н. І. Попович, М. П. Стефаник, М. С. Беднарчук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б..  Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 18-19 червня 2020 р.  С. 245-247.
36. Попович Н. І. Ідентифікаційні знаки для маркування сучасного асортименту жіночого шкіряного взуття / О. В. Шумський, Н. І. Попович // Міжнародна конференція “Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи”- м. Переяслав, 4 травня 2020 р. – ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Гр. Сковороди” С. 84-95.
37.  Попович Н. І. Особливості використання інформаційних товарних знаків у маркуванні сучасних покрівельних матеріалів / О.В. Шумський, Н.І. Попович // “Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку” : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 26-27 листопада 2020 року). – Харків : Вид-во Іванченка І.С. : Харків, 2020. – С. 256-259.
38. Попович Н. І. Ієрархія номенклатури показників споживних властивостей туристичного взуття. / М. П. Стефаник, Н. І. Попович, Н. А. Терешкевич // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 5 грудня 2019 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. – С. 54–58.
39.  Popovych N. Results of researches of physical-mechanical properties of hiking footwear./ M. Stefanyk, I. Yemchenko, N. Popovych // Przegląd włókienniczy - włókno, odzież, skóra, 2019, No.7. 37-43. (Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazTech, Scopus oraz Index Copernicus (ICV = 79.98).)
40. Popovych N. Własności przepuszczalności i absorpcji pary wodnej trójwarsrtowych pakietów na bazie włókien bambusowych / W. Serweta, K. Lawinska N. Popovych // Technologia i jakość wyrobów, rocznik instytutu przemysłu skórzanego w łodzi (ISSN 2299-7989), № 64, 2019.- S. 110-121.
41. Popovych N. Opinie i poglądy z wymagań do obuwia dziecięcego: IX Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Ortho-shoes 2019 „Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne”, Łódź, Polska, 19 – 20 września 2019r.
42. Popovych N. Formation of new consumer properties  оf shoes by using bamboo fibers / N. Popovych, M. Stefanyk, K. Lawinska, W. Serweta // Quality, Control and expertise of goods : Articles from a Round table with international participation. – Варна: Икономически университет:  Издателство „Наука и икономика”, 2019. – С. 309-317.
43. Popovych N. Możliwości zastosowania materiałów na bazie włókien bambusowych w obuwiu tekstylnym: XV Jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna mat-eco-shoes 2018 „Rozwój holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika 60+ oraz samozarządzające narzędzia wspomagające”, Kraków, Polska, w dniach 3-4 grudnia 2018.
44. Popovych N. Opracowanie wymagań dla obuwia dziecięcego: XV Jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna mat-eco-shoes 2018 „rozwój holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika 60+ oraz samozarządzające narzędzia wspomagające”, Kraków, Polska, w dniach 3-4 grudnia 2018.
45. Popovych N. Applications of bamboo textiles in children individualized footwear: 3nd International Conference – “Science for Business: Innovations for textiles, polymers and leather”, Poland, Lodz, Institute of Leather Industry, June 20, 2018.

Співавтор двох іноземних патентів:
1. Patent na wynalazek pt.:Zastosowanie w produkcji obuwia skórzanego i skórzano-tekstylnego skór modyfikowanych ekstraktem bambusa i/lub kukurydzy i/lub lnu P.424657 [WIPO ST 10/C PL424657] / K. Ławińska, W. Serweta, D. Genaszewska, N. Popovych / Zgłaszający: INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, Łódź, POLSKA, 2019-08-26.
2. Patentu na wynalazek pt.:Sposób wyprawy skór P.424659 [WIPO ST 10/C PL424659] / K. Ławińska, W. Serweta, D. Genaszewska, N. Popovych / Zgłaszający: INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, Łódź, POLSKA, 2019-08-26.

Н. Попович працює над написанням докторської дисертації на тему «Наукові основи формування асортименту, якості та безпечності взуттєвих матеріалів та виробів».

Н. Попович учасник Міжнародного наукового проекту "Zastosowanie włókien oraz ekstraktu bambusa w elementach dziecięcego obuwia skórzanego, tekstylnego oraz skórzano-tekstylnego", який виконується на базі Науково-дослідна мережа Лукасевич-Інститут шкіряної промисловості (м. Лодзь, Республіка Польща).

Н. Попович є автором понад 100 праць наукового і навчально-методичного характеру, в тому числі: 1 підручника, 1 монографії,1 технічних умов, 4 патентів на промислові зразки (в тому числі 2 за кордоном), 1 авторського свідоцтва.

Керівник наукових тем:
1. Напрями підвищення ефективності товарознавчо-експертної діяльності у судовій практиці (номер державної реєстрації 0119U103720);
2. Формування і оцінювання асортименту , властивостей і якості непродовольчих товарів (номер державної реєстрації 0111U010536).

Під керівництвом Н. Попович захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальність 05.18.08-товарознавство непродовольчих товарів та виконуються дві дисертаційні роботи здобувачами освітньо-наукового рівня доктора філософії за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Наукові інтереси: дослідження проблем формування асортименту, якості та безпечності  товарів легкої промисловості.

Навчально-методична робота
1. Попович Н. І. Судова товарознавча експертиза : підручник / Н. І. Попович, М. Г. Мартосенко, І. В. Шурдук // – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. – 448 с.
2. Судова товарознавча експертиза : конспект лекцій / [уклад. Н. І. Попович, М. Г. Мартосенко]. – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 145 с.
3.  Судова товарознавча експертиза : Методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Укладачі : Н. І. Попович, М. Г. Мартосенко. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 60 с.
4.  Судова товарознавча експертиза : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» – Укладачі : Н. І. Попович, М. Г. Мартосенко – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 24 с.
5.  Судова товарознавча експертиза :  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» - Укладачі Н. І. Попович, М. Г. Мартосенко – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 57 с.
6.  Товарознавсвто. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро» ): конспект лекцій / [уклад. Н. І. Попович, О. В. Шумський]. – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 111 с.
7. Товарознавсвто. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро» ) : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 51 с.
8. Товарознавсвто. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 53 с.
9.  Товарознавсвто. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»:  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». - Укладачі : Попович Н. І., Шумський О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 44 с.
10. Товарознавсвто. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро» ) : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 51 с.
11. Товарознавсвто. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 53 с.
12. Товарознавсвто. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»:  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». - Укладачі : Попович Н. І., Шумський О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 44 с.
13. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари») : конспект лекцій / [уклад. Н. І. Попович, О. В. Шумський]. – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 91 с.
14. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 40 с.
15. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 47 с.
16. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  :  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». - Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 38 с.
17. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 40 с.
18. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 47 с.
19. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  :  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». - Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 38 с.
20. Товарна інформація : конспект лекцій / [уклад. О. В. Шумський, О. М. Швець, Н. І. Попович, О. В. Височанська]. – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 92 с.
21. Товарна інформація (вибіркова дисципліна) : Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Укладачі : О. В. Шумський, О. М. Швець, Н. І. Попович, О. В. Височанська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 97 с.
22. Товарна інформація (вибіркова дисципліна) : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Укладачі : Шумський О. В., Швець О. М., Попович Н. І., Височанська О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 43 с.
23. Товарна інформація (вибіркова дисципліна) :  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Укладачі : Шумський О. В., Швець О. М., Попович Н. І., Височанська О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 11 с.
24. Товарна інформація. Мето¬дичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни” : 076 “Підприємництво, торгівля та біржо¬ва діяльність” (ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво”, ОПП “Товаро¬зна¬вство та експертиза в митній справі”), 075 “Маркетинг”, 061 “Журналістика” (ОПП “Реклама у бізнесі”) / О. В. Шумський, О. М. Швець, Н. І. Попович, МН. А. Терешкевич - Львів : Видавництво “Растр”, 2020. – 100 с.
25. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво”, ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”), 075 “Маркетинг”, 061 “Журналістика” (ОПП “Рек¬лама у бізнесі”) / О. В. Шумський, О. М. Швець, Н. І. Попович, М. С. Беднарчук - Львів : Видавництво “Растр”, 2019. – 101 с.
26. Розробник ДК «Товарознавство. Непродовольчі товари. Частина 2. Взуття і хутро» virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
27. Розробник ДК «Товарознавство. Непродовольчі товари. Частина 3. Культтовари» virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
28. Розробник ДК «Судова товарознавча експертиза» virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційно-методична робота
1.    Член наукових редакційних колегій іноземних видань:
-«TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ WYROBÓW», ROCZNIK INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, ISSN 2299-7989 (dawniej: Barwniki i Środki Pomocnicze, ISSN 0867-7824) – (IPS, (m. Łódź, Polska));
-«Textiles Review – Textiles Garment Leather» (Miesięcznik ISSN 1731-8645, e-ISSN 2449-9986 - rok powstania: 1945 Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT) – журнал, який видається під керівництвом Польської асоціації текстилю (м. Лодзь, Республіка Польща).
2.    Член IGWT (Міжнародне товариство товарознавців та технологів)(Довідка № 5 від 1 грудня 2022 року).
3.    Виконавець Угод про співпрацю:
3.1.    Угода про співпрацю між Львівським торговельно-економічним університетом та Полтавським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України
3.2.    Угода про співпрацю між Львівським торговельно-економічним університетом та Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (від 7 червня 2016 року – 31 грудня 2018 року; 21 травня 2019 року – 30 червня 2021 року)
3.3.    Угода про співпрацю між Львівським торговельно-економічним університетом та Інститутом шкіряної промисловості (м. Лодзь, Польща) (від 27 квітня 2016 року – 27 квітня 2019 року; від 2 липня 2019 року – до тепер).
3.4.    Угода про співпрацю між Львівською комерційною академією та ТзОВ «АЙПІЄ-Л» (від 4 листопада 2013 року – до тепер)
3.5.    Договір про науково-технічне співробітництво між Львівською комерційною академією та ВАТ «Український науково-дослідний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості» (від 15 грудня 2010 року – до тепер)
4.     Керівник студентського наукового гуртка.
5. Член проектної групи ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітнього рівня бакалавр.

Підвищення кваліфікації:
1. Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design. (м. Лодзь, Польща) Термін стажування: 29.06.2023 – 25.07.2023. (Сертифікат (180 год., 6 ЄКТС)).
2. ТзОВ «Незалежний центр судових експертиз» (м. Львів, Україна).
Тема: «Використання спеціальних товарознавчих знань під час проведення судових експертиз». Довідка. Дата видачі: 5 грудня 2022 року.
Термін стажування: 3 жовтня 2022 року – 2 грудня 2022 року (180 год (6,0  кредитів ЄКТС)
3. Науково-дослідна мережа Лукасевич-Інститут шкіряної промисловості(м. Лодзь, Польща)
7-17 січня 2020р.; 3-14 лютого 2020р. Тема: «Оцінка якості взуття та шкіряних і текстильних взуттєвих матеріалів за механічними властивостями» Посвідчення від 14 лютого 2020 р.
4. Інститут шкіряної промисловості (м. Лодзь, Польща) Посвідчення D-0730-1/2016 від 22 травня 2016 р.

Перелік нагород та заохочень
1.Ювілейний Знак та Подяка за плідну співпрацю і вклад у розвиток IPS (Intytut Przemyslu Skórzanego, m. Łódź, Polska) (2016 р.).
2. Диплом «Платинова медаль за «“BAMSHOES” CHILDREN’S FOOTWEAR HEALTHY, COMFORTABLE AND DURABLE» на Міжнародній виставці винаходів в м. Варшава (м. Варшава, Республіка Польща) ( 14-16 жовтня 2019 р.) (колективна нагорода).
3.Диплом Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як лауреату обласної премії молодим ученим і дослідникам за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (2019 р).
4. Подяка голови Львівської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди 205-ї річниці від дня Заснування Львівського торговельно-економічного університету (2021 р.)
5. Почесна грамота ЛТЕУ з нагоди відзначення Днів науки в університеті та у зв’язку із вагомими досягненнями у науковій та науково-педагогічній роботі (2021 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен