Сапожник Дмитро Іванович

кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якості

Науково-педагогічна біографія
У 1984 р. – закінчив Львівський торгово-економічний інститут, товарознавчий факультет, спеціальність ”Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами”, кваліфікація ”Товарознавець вищої кваліфікації”.
У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Особливості зношування тканин з багатоколірним забарвленням і розробка метода оцінювання світлостійкості текстильних матеріалів” (на прикладі одягових тканин відомчого призначення) за спеціальністю 05.19.08 — Товарознавство промислових товарів і сировини легкої промисловості.
Працював на посаді старшого наукового співробітника, керівника відділу Львівського відділення ЦНІІЛС.
З 1991 по 2021 рр. працював на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедр товарознавства непродовольчих товарів, експертизи товарів та послуг ЛКА ; доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, митного та технічного регулювання ЛТЕУ. Вчене звання доцента отримав у 1994 році.
Доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якості ЛТЕУ з 2021 року
Працює в рамках Проекту розвитку ООН «Спільнота споживачів: Громадські об’єднання».

Основні дисципліни, що викладаються

  • Товарна номенклатура ЗЕД;
  • Захист прав споживачів;
  • Сенсорний аналіз;
  • Ідентифікація та фальсифікація товарів;
  • Ідентифікація непродовольчих товарів.

Дистанційні курси.
1. Товарна номенклатура ЗЕД : дистанційний курс. – URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
2. Захист прав споживачів : дистанційний курс. – URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
3. Сенсорний аналіз : дистанційний курс. – URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
4. Ідентифікація та фальсифікація товарів. – URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.
5. Ідентифікація непродовольчих товарів. – URL : virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Наукова та педагогічна діяльність

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-1125-8571
Researcher ID: G-1404-2019
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=XMA7XAEAAAAJ

Загальна кількість науково-методичних публікацій за час науково-педагогічної діяльності – близько 300 назв.

Автор 4-х підручників та навчальних посібників ("Музеєзнавство та музейно-виставкова справа" (Видавництво ЛКА, 2012), "Товарна номенклатура ЗЕД" (Видавництво ЛТЕУ, 2020); "Захист прав споживачів" (Видавництво ЛТЕУ, 2020); Сенсорний аналіз (Видавництво ЛТЕУ, 2021).

Співавтор 2-х монографій
"Scientific foundations of modern engineering", Boston 2020;
"Advanced technologies in education, industry and the environment», Poland 2020).

Пат. 102363. Україна, МПК (2015.01. Інструментальний спосіб визначення показника м’якості текстильних матеріалів / М. Н. Коваль, Д. І. Сапожник – № заявки U 2015 04250; заявл. 30 04.2015; опубл. 26.10.2015. – Бюл. № 20. – 6 с.

Наукові публікації у наукових виданнях (останні 5 років)
1.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Сучасний колісний гаджет – іграшка чи транспортний засіб особистого користування // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. –134 с. – (Технічні науки). – С. 35-41.
2.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Підвищення температуро- та вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом поверхневого оброблення захисними покриттями // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 5 (265). – С. 209-213.
3.    Сапожник Д. І., Карпюк О. М. Одяг з камуфляжним забарвленням та особливості сучасних вимог до нього // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 1 (257). – С. 134-140.
4.    L. Demydchuk and D. Sapozhnyk, "Increase of Temperature and Fire Resistance for Reinforced-Concrete Structures by Surface Treatment with Protective Coating", Key Engineering Materials, Vol. 788, pp. 36-44, 2018 (Scopus).
5.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Повышение температурной и огневой устойчивости железобетонных строительных конструкций путем обработки их поверхности защитным покрытием // Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации : сборник научных трудов по материалам Междуна-родной научно-практической конференции 27 февраля 2019 г. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных науч-ных исследований (АПНИ), 2019. – 106 с. – С. 69-72
6.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Ідентифікація та кодування окремих груп непродовольчих товарів у товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видав-ництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – 124 с. – (Технічні науки). – С. 113-117.
7.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Ідентифікація та кодування окремих груп непродовольчих товарів у товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видав-ництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – 124 с. – (Технічні науки). – С. 113-117.
8.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І., Лобаев І. А. Формирование термо- огнестойкости защитных покрытий поверхностей строительных материалов of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference (December 4-6, 2019). Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. – 1079 p. – Pp. 779-787. URL: sci-conf.com.ua.
9.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І., Амірова Р. І. Международная конкурентоспособность страны: понятие, основные составляющие и источники // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. (December 11-13, 2019). Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 680-691. URL: sci-conf.com.ua.
10.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Зміна фізико-механічних властивостей захищених покриттями будівельних конструкцій із залізобетону під дією температури // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (December 16-17, 2019). SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 203-207. URL: sci-conf.com.ua.
11.    Demydchuk Liudmyla B., Sapozhnyk Dmytro I. Thermal and fire resistance of reinforced concrete building structures treated with protective coatings // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada (December 18-20). - 1041 p. - Pp. 699-705.
12.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I., Yagelnitska Ju. S. Adaptation of requirements of toys safety indicators to international standards // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (March 25-27, 2020). – CPN Publishing Group. – Osaka, Japan, 2020. – 719 p. – P. 39-46.
13.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I., Spolitak A. P. Assessment of the quality of Christmas tree toys and decorations // Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (March 29-31, 2020). ISGT. – Publishing House. – Athens, Greece, 2020. – 434 p. – P. 143-150.
14.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Вплив складу захисного покриття будівельного матеріалу Із залізобетону на його атмосферостійкість // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 1 (281). – С. 71-76.
15.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I., Olesh R. A. Research labels of original perfume product // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (April 5-7, 2020). – SSPG Publish. – Stockholm, Sweden, 2020. – 749 p. – Pp. 181-188.
16.    Koval M. N., Sapozhnyk D. I. Softness of textile materials and its importance in the formation of quality and properties of finished products // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (April 8-10, 2020). – Publishing House “ACCENT”. – Sofia, Bulgaria, 2020. – 577 p. – Pp. 32-40.
17.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I. Protective coatings for the protection of cellulose materials based on polyorganosiloxanes // Problems of implementation of science into practice. Abstracts of XIII international scientific and practical conference (April 8-10, 2020). – Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Oslo, Norway 2020. – 465 p. – Pp. 39-43.
18.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б., Сполітак А. П. Оцінювання якості ялинкових іграшок та прикрас // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видав-ництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – 216 с. – (Технічні науки). – С. 73-79.
19.    Petryha N. O., Sapozhnyk D. I., Demydchuk L. B. Current identification of components of modern computer technology // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2st International scientific and practical conference (May 3-5, 2020). – SSPG Publish. – Stockholm, Sweden, 2020. – 974 p. – Pp. 258-265.
20.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Особливості ідентифікації та класифікації окремих груп непродовольчих товарів в сучасних товарних номенклатурах // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 4(60), ч. 1. – 223 с. – С. 201-207.
21.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Сучасні підходи до групування та класифікації музичних інструментів // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of VI international scientific and practical conference (May 10-12, 2020). – SPC “Sci-conf.com.ua”. – Харків, Україна, 2020. –  1125 p. – Pp. 249-256.
22.    Демидчук Л. Б. Сапожник Д. І. Народна іграшка як виріб народних промислів, сувенірна продукція та складова культурної спадщини // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 4(60), ч. 1. – 223 с. – С. 201-207.
23.    Demydchuk L. B., Koval M. N., Sapozhnyk D. I. Ethnic style and national attributes in hotel and restaurant establishments // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference (May 17-19, 2020). – Barca Academy Publishing: Barcelona, Spain, 2020. - 788 p. - Pp. 234-241.
24.    Сапожник Д. І,. Демидчук Л. Б. Інформаційна сервізація в системі трансформації інфраструктури надання послуг індустрії гостинності / Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 28. – 116 с. DOI: 10.36477/2522-1256, DOI: 10.36477/2522-1256-2021-28 (С. 89-97).
25.    Petryha N.O., Sapozhnyk D.I., Demydchuk L.B. Identification characteristics of modern electric vehicles for personal use / Scientific Collection «InterConf», (35): Title of article of the 1st International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (November 16-18, 2020). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2020.  – № 2 (35) .  – 705 p. (Рр. 571-580)
26.    Sapozhnyk D.I., Demydchuk L.B. Ethno style and ethnodesign in the modern development of the hospitality industry / Conceptual ways of developing modern science: collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the international scientific and practical conference (Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (November 20, 2020)).
–    Bucharest, Romania: European Science Platform November, 2020. – Vol. 5. – 123 р. DOI 10.36074/20.11.2020.v5 (Рр. 7-9)
27.    Sapozhnyk D.I., Demydchuk L.B. Information servicing in the infrastructure system of services of the hospitality industry / Scientific Collection «InterConf», (38): Title of article of the 1st International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (December 16-18, 2020). Tallinn, Estonia: Uhingu Teadus juhatus, 2020.  – № 2 (38) .  – 1377 p. (Рр. 1299-1309)
28.    Demydchuk L.B.,  Sapozhnyk D.IC. Innovative development of the enterprise in crisis / Scientific results and achievements: 2020: the collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» on the materials of the international scientific-practical conference (B. 1), December 25th, 2020. Munich, Germany: European science platform. (Wissenschaftliche rgebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen (December 25th, 2020)). – Munich, Germany European Science Platform November, 2020. – Band. – 151 р., https://doi.org/10.36074/25.12.2020.v1 (Рр. 15-17)
29.    Амірова Р. І., Сапожник Д. І. Оцінювання і визнання об'єктів інтелектуальної власності в умовах цифровізації економіки // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 6(62), ч. 3. – 314 с. (С. 27-33).
30.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Особливості групування та сучасні підходи до класифікації музичних інструментів // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 6(62), ч. 6 – 170 с. (С. 44-50).
31.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Дослідження асортименту та споживних властивостей інвентарю для зимових видів спорту // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 7(63), ч. 2 – 183 с. (С. 70-76).
32.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Асортимент, споживні властивості та ознаки ідентифікації гірських лиж для зимових видів спорту // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 8(64), ч. 1 – 145 с. (С. 60-65).
33.    Петрига Н. О., Сапожник Д. І. Проблемні питання розвитку ринку електромобілів в Україні // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 12(68), ч. 1 – 223 с. (С. 161-167).
34.    Сапожник Д. І,. Демидчук Л. Б. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі закладів вищої освіти. № 26 (2021): Вісник ЛТЕУ. Teхнічні науки DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1221-2021-26.
35.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Захист споживчого ринку як соціальний фактор у забезпеченні економічної безпеки споживачів з боку держави. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів, Видавництво Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 64. 116 с. (Економічні науки). С. 108-116.
36.    Суха І. А., Сапожник Д. І. Засади протидії використанню безпілотних літальних апаратів. Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал. Переяслав. 2021. Вып. 12(80), ч. 9. 197 с. С. 146-152 с.
37.    Сапожник Д. І. Екологічні властивості транспортних засобів: за та проти. Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал. Переяслав. 2021. Вып. 4(84), ч. 1. 197 с. С. 106-112 с.
38.    Сапожник Д. І. Якість технічних параметрів та ознаки ідентифікації транспортних засобів особистого користування. Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал. Переяслав. 2021. Вып. 5(85), ч. 1. 180 с. С. 101-107 с.
39.    Тимусь Р. В. Сапожник Д. І. Якість технічних параметрів та ознаки ідентифікації транспортних засобів особистого користування. Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал. Переяслав. 2021. Вып. 5(85), ч. 1. 180 с. С. 174-182 с.
40.    Батиль Д.-В. О., Сапожник Д. І. Експлуатаційні та безпекові складові споживних властивостей електромобілів. Actual scientific research in the modern world // Journal. - Pereiaslav, 2022. - Issue 6(86), p. 1 – 86 p. С. 38-43.
41.    Сапожник Д. І. Перспективи розвитку та використання безпілотних літальних апаратів. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 27 жовтня 2022 р. Полтава, 2022. 1496 с. С. 1138-1141.
42.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Постановка питань при призначенні митної експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 31. – 132 с. – (Технічні науки). С. 62-70.
43.    Сапожник Д. І., Пелик Л. В. Постановка питань щодо призначення митної експертизи з метою контролю правильності класифікації товарів за ТН ЗЕД. ВІСНИК Хмельницького національного університету (Економічні науки). 2022, № 6 Том 1. 272 с. С. 208-213.
44.    Бодак М. П., Гирка О. І., Сапожник Д. І., Височанська О. В. ідентифікація, митні формальності та визначення коду згідно класифікатора УКТ ЗЕД рибних товарів холодильного обробітку. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. № 1(7) 2023. С. 474. С. 35-47.
45.    Височанська О. В., Бодак М. П., Сапожник Д. І., Шумський О. В. аналіз митного оформлення та класифікаційна експертиза транспортних засобів. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. № 1(7) 2023. С. 474. С. 47-61.
46.    Сапожник Д. І., Шумський О. В., Височанська О. В. Штрихове кодування продукції та оцінка відповідності товарної інформації вимогам щодо захисту прав споживачів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 32. – 100 с. – (Технічні науки). С. 27-34.
47.    Бодак М. П., Донцова В. В., Лебединець В. Т., Сапожник Д. І. Використання сенсорних характеристик ідентифікації м’ясної продукції при митному оформленні для виявлення фальсифікації та з метою захисту споживачів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 32. – 100 с. – (Технічні науки). С. 81-89.
48.    Сапожник Д. І., Шестопал Г. С. Якість в системі формування глобальної системи захисту споживачів Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів  :  Видавництво  Львівського  торговельно-економічного  університету,  2022. – Вип. 69. – 138 с. (Економічні науки). – С. 117-125.

Підвищення кваліфікації
1. Ризький технічний університет. 8lh International Conference on Silicate Materials. BaltSilica 2018 (May 30-June 1.2018 Riga. Latvia). Наказ № 121А/02 від 22.05.2018 р.
2. Стажування за програмою підвищення кваліфікації Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, кафедра підприємництва, торгівлі та логістики (м. Хмельницький, Україна). 180 годин (6 кредитів ECTS). Довідка про проходження стажування № 249 від 21.05.2021 р.

Перелік нагород та заохочень
1. Грамоти Львівського торговельно-економічного університету (2018 та 2020 р.).

Основні наукові праці за останні роки

1. Підручники, посібники, монографії
1. Сапожник Д. І., Барна М. Ю.  Товарна номенклатура зовнішньо-економічної діяльності: [підручник]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 432 с.
2. Сапожник Д. І. Захист прав споживачів: [навчальний посібник]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 220 с.
3. Сапожник Д. І., Решетило Л. І.  Сенсорний аналіз: [навчальний посібник]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 296 с.
4. Demydchuk L., Sapozhnyk D. Change of physical and mechanical properties of reinforced concrete at heating depending on a kind of the protective covering / Scientific foundations of modern engineering Sokolovskaya. O., Ovsiannykova L. & Stetsiuk V., etc. Monograph:  Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 528 р. Availableat : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I (Рр. 65-70). (авторський внесок 0,26 д.а.).
5. Demydchuk L, Sapozhnyk D. Increase of temperature and fire resistance for reinforced-concrete structures by surface treatment with protective coating / Advanced technologies in education, industry and the environment. Monograph: edited by O. Paraska, N. Radek & O. Synyuk. – Centre for Laser Technologies of Metals, Kielce, Poland, 2020. – 297 р. (Рр. 132-146). (авторський внесок 0,58 д.а.).

2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України
1.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Сучасний колісний гаджет – іграшка чи транспортний засіб особистого користування // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. –134 с. – (Технічні науки). – С. 35-41.
2.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Підвищення температуро- та вогнестійкості залізобетонних конструкцій шляхом поверхневого оброблення захисними покриттями // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 5 (265). – С. 209-213.
3.    L. Demydchuk and D. Sapozhnyk, "Increase of Temperature and Fire Resistance for Reinforced-Concrete Structures by Surface Treatment with Protective Coating", Key Engineering Materials, Vol. 788, pp. 36-44, 2018.
4.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Ідентифікація та кодування окремих груп непродовольчих товарів у товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видав-ництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. 22. – 124 с. – (Технічні науки). – С. 113-117.
5.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Вплив складу захисного покриття будівельного матеріалу Із залізобетону на його атмосферостійкість // Вісник Хмельницького національного університету. – 2020. – № 1 (281). – С. 71-76.
6.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б., Сполітак А. П. Оцінювання якості ялинкових іграшок та прикрас // Вісник Львівського торговельно-економічного університету.– Львів : Видав-ництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – 216 с. – (Технічні науки). – С. 73-79.
7.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Постановка питань при призначенні митної експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 31. – 132 с. – (Технічні науки). С. 62-70.
8.    Сапожник Д. І., Пелик Л. В. Постановка питань щодо призначення митної експертизи з метою контролю правильності класифікації товарів за ТН ЗЕД. ВІСНИК Хмельницького національного університету (Економічні науки). 2022, № 6 Том 1. 272 с. С. 208-213.
9.    Бодак М. П., Гирка О. І., Сапожник Д. І., Височанська О. В. ідентифікація, митні формальності та визначення коду згідно класифікатора укт зед рибних товарів холодильного обробітку. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. № 1(7) 2023. С. 474. С. 35-47.
10.    Височанська О. В., Бодак М. П., Сапожник Д. І., Шумський О. В. аналіз митного оформлення та класифікаційна експертиза транспортних засобів. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. № 1(7) 2023. С. 474. С. 47-61.
11.    Сапожник Д. І., Шумський О. В., Височанська О. В. Штрихове кодування продукції та оцінка відповідності товарної інформації вимогам щодо захисту прав споживачів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 32. – 100 с. – (Технічні науки). С. 27-34.
12.    Бодак М. П., Донцова В. В., Лебединець В. Т., Сапожник Д. І. Використання сенсорних характеристик ідентифікації м’ясної продукції при митному оформленні для виявлення фальсифікації та з метою захисту споживачів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – Вип. 32. – 100 с. – (Технічні науки). С. 81-89.
13.    Сапожник Д. І., Шестопал Г. С. Якість в системі формування глобальної системи захисту споживачів Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів  :  Видавництво  Львівського  торговельно-економічного  університету,  2022. – Вип. 69. – 138 с. (Економічні науки). – С. 117-125.

3. Основні публікації за напрямом
1.    L. Demydchuk and D. Sapozhnyk, "Increase of Temperature and Fire Resistance for Reinforced-Concrete Structures by Surface Treatment with Protective Coating", Key Engineering Materials, Vol. 788, pp. 36-44, 2018. 
2.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Повышение температурной и огневой устойчивости железобетонных строительных конструкций путем обработки их поверхности защитным покрытием // Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации : сборник научных трудов по материалам Междуна-родной научно-практической конференции 27 февраля 2019 г. / Под общ. ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных науч-ных исследований (АПНИ), 2019. – 106 с. – С. 69-72.
3.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І., Лобаев І. А. Формирование термо- огнестойкости защитных покрытий поверхностей строительных материалов // Analysis of the phaunistic composition of Ukraine / Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference (December 4-6, 2019). Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. – 1079 p. – Pp. 779-787.
4.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І., Амірова Р. І. Международная конкурентоспособность страны: понятие, основные составляющие и источники // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. (December 11-13, 2019). Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 680-691.
5.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Зміна фізико-механічних властивостей захищених покриттями будівельних конструкцій із залізобетону під дією температури // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (December 16-17, 2019). SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 203-207.
6.    Demydchuk Liudmyla B., Sapozhnyk Dmytro I. Thermal and fire resistance of reinforced concrete building structures treated with protective coatings // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada (December 18-20.2019). - 1041 p. - Pp. 699-705.
7.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I., Yagelnitska Ju. S. Adaptation of requirements of toys safety indicators to international standards // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (March 25-27, 2020). – CPN Publishing Group. – Osaka, Japan, 2020 – 719 p. – P. 39-46.
8.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I., Spolitak A. P. Assessment of the quality of Christmas tree toys and decorations // Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (March 29-31, 2020). ISGT. – Publishing House. – Athens, Greece, 2020. – 434 p. – P. 143-150.
9.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I., Olesh R. A. Research labels of original perfume product // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (April 5-7, 2020). – SSPG Publish. – Stockholm, Sweden, 2020. – 749 p. – Pp. 181-188.
10.    Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I. Protective coatings for the protection of cellulose materials based on polyorganosiloxanes // Problems of implementation of science into practice. Abstracts of XIII international scientific and practical conference (April 8-10, 2020). – Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: Oslo, Norway 2020. – 465 p. – Pp. 39-43.
11.    Petryha N. O., Sapozhnyk D. I., Demydchuk L. B. Current identification of components of modern computer technology // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2st International scientific and practical conference (May 3-5, 2020). – SSPG Publish. – Stockholm, Sweden, 2020. – 974 p. – Pp. 258-265.
12.    Сапожник Д. І., Демидчук Л. Б. Особливості ідентифікації та класифікації окремих груп непродовольчих товарів в сучасних товарних номенклатурах // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 4(60), ч. 1. – 223 с. – С. 201-207.
13.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Сучасні підходи до групування та класифікації музичних інструментів // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of VI international scientific and practical conference (May 10-12, 2020). – SPC “Sci-conf.com.ua”. – Харків, Україна, 2020. –  1125 p. – Pp. 249-256.
14.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Народна іграшка як виріб народних промислів, сувенірна продукція та складова культурної спадщини // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 5(61), ч. 1. – 269 с. – С. 87-94.
15.    Demydchuk L. B., Koval M. N., Sapozhnyk D. I. Ethnic style and national attributes in hotel and restaurant establishments // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference (May 17-19, 2020). – Barca Academy Publishing: Barcelona, Spain, 2020. - 788 p. - Pp. 234-241.
16.    Sapozhnyk D. I., Demydchuk L. B. Sacred themes in jewelry // Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference (1-2 June, 2020). Frankfurt am Main, Germany: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2020. – 417 р. – РР. 101-108.
17.    Demydchuk Liudmyla, Sapozhnyk Dmytro Change of physical and mechanical properties of reinforced concrete at heating depending on a kind of the protective covering / SokolovskayaO., OvsiannykovaL. & StetsiukV., etc –Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 528 р. Availableat : DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I (Рр. 65-70).
18.    Sapozhnyk D. I., Koval M. N., Demydchuk L. B. Consumer component in modern approaches to the development of the hospitality industry // Current trends in the development of science and practice / Abstracts of XXI International Scientific and Practical Conference (15-16 June, 2020). Haifa, Israel: Published on Bowker LLC, 2020. – 262 р. – Availableat : DOI : 10.46299/ISG.2020.XXI  (Рр. 63-69).
19.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Особливості групування та сучасні підходи до класифікації музичних інструментів / Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 6(62), ч. 6 – 170 с. (С. 44-50).
20.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Дослідження асортименту та споживних властивостей інвентарю для зимових видів спорту/ Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 7(63), ч. 2 – 183 с. (С. 70-76).
21.    Amirova R., Demydchuk L. Object of intellectual property. Its evaluation and ecognition in the conditions of economic digitalization // Theoretical and practical foundations of social process management (29-30 June, 2020). San Francisco, USA: Published on Bowker LLC, 2020. – 328 р. – Availableat : DOI :  DOI: 10.46299/ISG.2020.XXIII : URL: isg-konf.com.  (Рр. 13-21).
22.    Сапожник Д. І. Перспективи напрямки використання безпілотних літальних апаратів у підприємницькій діяльності. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу – 2021". випуск 7. Херсон: ХНТУ 2021. 269 с. С. 104-107.
23.    Сапожник Д. І. Ідентифікаційна експертиза товарів подвійного використання як складова технічного регулювання при експортному контролі. Перспективи розвитку системи технічного регулювання в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (15-17 вересня 2021 р.), м. Херсон. Херсон: Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С. 2021. 106 с. С. 53-57.
24.    Сапожник Д. І. Експертні дослідження під час експортного контролю продукції подвійного використання. Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : матеріли І-ої Міжнародної наук.- практ. конф. (Львів, 30 вересня 2021 року) : тези доповідей. Львів : Видавництво «Растр-7». 2021. 286 с. С. 241-244.
25.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Передумови та напрямки реформування системи інспектування та контролю підприємництва в Україні. Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовтня 2021 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 584 с. С. 402-405.
26.    Сапожник Д. І. Екологічні властивості електромобілів: за та проти. Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2021 р., м. Херсон). Херсон : Книжкове вид-во ФОП Вишемирський В. С. 2021. 124 с. С. 59-60.
27.    Сапожник Д. И. Експортний контроль продукції подвійного використання. IX Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, 20-23 October 2021, Khmelnytskyi (Ukraine). Khmelnytskyi National University, 2021. 259 p. Р. 47-49.
28.    Сапожник Д. И. Сучасні лабораторні методи визначення безпеки парфумерно-косметичної продукції. Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2021 року. Х., 2021. 297 с. С. 271-275.
29.    Петрига Н. О., Сапожник Д. И. Сучасні підходи до формування колористичного оформлення тканин відомчого призначення. Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 17-18 листопада 2021 р. Хмельницький : ХНУ. 2021. 297 с. С. 226-230.
30.    Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Місце товарної експертизи в логістичних схемах торговельного підприємництва. Актуальні питання експертної та оціночної діяльності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 25–26 листопада 2021 року). Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2021. – 301 с. С. 25-28.
31.    Сапожник Дмитро. Управління в системі взаємовідносин  із споживачами в межах споживчого законодавства. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали ІІI міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. 123 с. С. 88-91.
32.    Тимусь Р. В. Ідентифікація вантажів під час перевезення автомобільним транспортом. Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні : матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів (м. Львів, 25 січня 2022 р.) : тези доповідей. Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2022. 536 с. С. 510-514.
33.    Сапожник Д. І. Регулювання митних режимів у контексті Євроінтеграції. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи» ПДАУ, 15 лютого 2022 року.  Полтава.  ПДАУ. 2022. 388 с. С. 231-234.
34.    Сапожник Д. І. Формирование стратегии инновационного развития в контексте интенсификации инновационных процессов. «Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях» Материалы IX Международной научно-практической конференции. Караганды: Изд–во «Кент – LTD», ТОО типография «Досжан», 2022 г. 515 с. С. 241-245.
35.    Сапожник Д. І. Державне регулювання діяльності у сфері торгівлі. Матеріли ХX Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» Одеського національного економічного університету 14 квітня 2022 р. Одеса. Одеський НЕУ. 2022. 266 с. С. 167-171.
36.    Сапожник Д. І. Електромобіль – екологія та безпека. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». м. Полтава, 24 березня 2022 року  – Полтава, 2022. – 198 с. С. 151-155.
37.    Сапожник Д. І. Перспективи розвитку сенсорних досліджень властивостей споживчої продукції. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 березня 2022 року). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 253 с. С. 131-134.
38.    Сапожник Д. І. Напрямки реформування системи контролю сфери торговельного підприємництва в Україні. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 квітня 2022 р. Дніпро: у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. 464 с. С. 275-279.
39.    Сапожник Д. І. Ідентифікація товарів подвійного призначення з метою митного контролю. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року). Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. 216 с. С. 52-54.
40.    Сапожник Д. І. Методи та показники ідентифікації найчастіше фальсифікованих непродовольчих товарів. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 01-02 червня 2022 року. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  528 с. С. 380-383.
41.    Тимусь Р. В., Сапожник Д. І. Правове регулювання митних режимів. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Наукової конференції студентів. Львів, 02 червня 2022 року. Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022.  443 с. С. 368-371.
42.    Сапожник Д. І. Екологічні та безпекові питання електричних транспортних засобів. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів». м. Тернопіль. 26–28 травня 2022 р. Тернопіль. Західноукраїнський  національний  університет. 2022. 221 с. С. 160-165.
43.    Сапожник Д. І. Регулювання митних режимів у контексті євроінтеграції // «Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи»: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма). - ПДАУ, Полтава (15 лютого 2022 року). – 333 с. (231-234).
44.    Сапожник Д. І. Формирование стратегии инновационного развития в контексте интенсификации инновационных процессов // «Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях» Материалы IX Международной научно-практической конференции.— Караганды: Изд–во «Кент – LTD», ТОО типография «Досжан», 2022 г. – 515 с. (С. 241-245).
45.    Сапожник Д. І. Державне регулювання діяльності у сфері торгівлі // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Одеського національного економічного університету, 14 квітня 2022 р. Одеса : ОНЕУ, 2022. 332 с. (С. 178-180).
46.    Сапожник Д. І. Електромобіль – екологія та безпека // «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору»: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) – Полтава, 2022. – 198 с. (С. 151-155).
47.    Сапожник Д. І. Перспективи розвитку сенсорних досліджень властивостей споживчої продукції // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 березня 2022 року). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 253 с. (С. 131-134).
48.    Сапожник Д. І. Напрямки реформування системи контролю сфери торговельного підприємництва в Україні // Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. 464 с. (С. 275-279).
49.    Сапожник Д. І. Ідентифікація товарів подвійного призначення з метою митного контролю // Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року). Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. 216 с. (С. 52-54).
50.    Сапожник Д. І. Методи та показники ідентифікації найчастіше фальсифікованих непродовольчих товарів // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 528 с. (С. 380-383).
51.    Сапожник Д. І. Екологічні та безпекові питання електричних транспортних засобів // Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів. Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конференції. Тези доповідей (26–28 травня 2022 р.). – Тернопіль, 2022. – 241 с. (С. 168-173).
52.    Батиль Д.-В. О., Сапожник Д. І. Проблеми та перспективи розвитку ринку електромобілів в Україні //  The ХХIV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», June 21 – 24, 2022, Madrid, Spain. 611 p. (С. 553-559).
53.    Demyan-Vitaliy Batyl, Dmytro Sapozhnyk. Components of consumer properties of electric vehicles // «Recent Advances in Global Science» : Scientific Collection «InterConf», (120): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference  (August 16-18, 2022). Vilnius, Lithuania: Vaiga, 2022. 261 p. (С. 227-236).
54.    Сапожник Д. І. Впровадження електричних видів транспорту в сучасну систему підприємництва // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. 576 с. (С. 192-194).
55.    Сапожник Д. І. Експертні процедури у функціонуванні режиму товарів та технологій подвійного призначення // Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей. - Львів : Растр-7, 2022. – 214 с. (С. 135-1383).
56.    Сапожник Д. І., Гирка О. І. Експертні дослідження та тестування БПЛА в умовах імітування реальних умов їх експлуатації // Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей. - Львів : Растр-7, 2022. – 214 с. (С. 138-141).
57.    Сапожник Д. І. Споживач і принципи функціонування віртуальних ринків // Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). - Одеса, 2022. 596 с. (С. 253-256).
58.    Сапожник Д. І. Напрямки та проблеми використання безпілотних літальних апаратів в Україні // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року ): тези доповідей. Київ, 2022. 478 с. (С. 284-288).
59.    Сапожник Д. І. Стратегія розвитку кластерів підприємств у регіональній інтеграції // Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: Зб. Матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. — Київ : КНЕУ, 2022. 168 с. (С. 158-161).
60.    Сапожник Д. І. Класифікації парфумерної та косметичної продукції на основі товарної номенклатури ЗЕД // Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості: Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 жовтня 2022 року – Х., 2022. – 167 с. (С. 104-108).
61.    Сапожник Д. І. Перспективи використання безпілотних літальних апаратів у підприємництві //  ХХІ Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток підприємництва як фактор росту  національної економіки” (23 листопада 2022 року, НТУ «КПІ», м. Київ).
62.    Сапожник Д. І. Суверенітет споживача; неюридичний погляд // X Міжнародна науково-практична конференція (у дистанційній формі) «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг» (8 грудня 2022 року, ЛТЕУ, м. Львів).244 с. С. 71-74.

4. Навчально-методичні публікації
1.    Експертиза готельних і ресторанних послуг. Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" зі спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа" та 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 88 p.
2.    Сапожник Д. І. Сенсорний аналіз: конспект лекцій / Д. І. Сапожник - Львів: Видавництво "ПРОМАН", 2021. - 92 p.
3.    Сенсорний аналіз (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 80 p.
4.    Сенсорний аналіз (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. - 80 p.
5.    Сенсорний аналіз (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 35 p.
6.    Сапожник Д.І. Захист прав споживачів; конспект лекцій / Д.І. Сапожник - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. - 140 p.
7.    Захист прав споживачів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 80 p.
8.    Захист прав споживачів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 80 p..
9.    Сапожник Д.І. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій / Д.І. Сапожник - Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 140 p.
10.    Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (вибіркова дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 80 p.
11.    Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 80 p.
12.    Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 35 p.
13.    Ідентифікація та фальсифікація товарів: конспект лекцій / Д. Сапожник - Львів: Львівський торговельно-економічний університет, 2022. - 140 p.
14.    Ідентифікація та фальсифікація товарів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 80 p.
15.    Ідентифікація та фальсифікація товарів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 80 p.
16.    Ідентифікація та фальсифікація товарів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. 35 p.
17.    Ідентифікація та фальсифікація товарів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання до практичних, лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітньо-професійною програмою "Товарознавство та експертиза в митній справі" денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. - 80 p..
18.    Ідентифікація та фальсифікація товарів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітньо-професійною програмою "Товарознавство та експертиза в митній справі" денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. - 80 p.
19.    Ідентифікація та фальсифікація товарів (вибіркова навчальна дисципліна). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного і підсумкового контролю знань самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітньо-професійною програмою "Товарознавство та експертиза в митній справі" денної та заочної форм навчання: Львів: Видавництво Львівського університету, 2020. - 35 p.

5. Діяльність за фахом у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях
Член Всеукраїнської громадської організації "Українське товариство товарознавців і технологів" (Свідоцтво № 7 від 10.12.2022).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен