Шестопал Галина Сергіївна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
завідувач кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-90
e-mail: gshestopal@lute.lviv.ua

Науково-педагогічна біографія
Доц., к.с-г.н. Шестопал Г.С. у 1986 р. закінчила Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність – агрономія – плодоовочівництво.
Навчання в аспірантурі з 1989 по 1992 рр. у м. Санкт-Петербург (ВІР).
У 2014 році закінчила Національний університет "Львівська політехніка", спеціальність - якість, стандартизація, сертифікація; кваліфікація - магістр з управління якістю.
Трудову діяльність починала у Львівському філіалі інституту садівництва Української академії аграрних наук на посаді наукового співробітника. Як молодий вчений,  виграла грант від міністерства сільського господарства Канади і пройшла стажування у 1995 році.
З 1999 до 2001 року за сумісництвом працювала на посаді доцента кафедри плодоовочівництва Львівського аграрного національного університету.
Кандидатську дисертацію захистила в 1998 р. у Національному аграрному університеті (м. Київ). Кандидат с/г наук з 1999 року.
 У Львівському торговельно-економічному університеті працюю з 2002 року.
Вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг було присвоєно в 2004 року.
З 2004 по 2021 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, була вченим секретарем вченої ради факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування.
З 2021 року працюю на посаді завідувачки кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.
В різні роки працювала у міжнародних наукових проєктах, зокрема:
-  у проєкті Агентства Міжнародного розвитку США (USAID), грант ЕРР-А-00-04-000-16-00.
- у проєкті шведського Агентства Міжнародного Розвитку (SIDA) та шведського Товариства Охорони Природи (SSNC) "Технології органічного сільського господарства".
- у міжнародному науковому проєкті «Впровадження сталих альтернативних методів господарювання, шляхом створення екологічної громадської думки і громадського руху за збереження і захист локальних екосистем» (ССВ 17-18:2020). Фінансується ССВ (коаліція Чиста Балтика), Forum SYD та Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA). Розглядалися питання стандартизації і сертифікації органічної продукції.
Є членом Всеукраїнської громадської організації “Українське товариство товарознавців і технологів” (довідка № 5 від 01 грудня 2022 р.)  та  ЛМГО «Екотера», яка працює в сфері виробництва, сертифікації та нормативно-правового регулювання ринку органічної продукції в Україні (сайт організації: https://ecoterra.lviv.ua).

Шестопал Г.С. є автором понад 120 наукових праць в т.ч. одноосібної монографії “Формування якості ягідної продукції під час виробництва та реалізації” та двох колективних монографій, співавтором 3-х  науково-популярних  книг; 2-х довідників, 1-го – атласу помологічних сортів ягідних культур української селекції, 1-го навчального посібника, 14 авторських свідоцтв, 9-ти національних стандартів та  35 навчально-методичних праць.

Основні дисципліни, що викладаються:
1. Міжнародне технічне регулювання;
2. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;
3. Управління якістю і безпечністю продукції та послуг;
4. Нетарифне регулювання ЗЕД;
5. Експертиза товарів.

Наукова діяльність
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-1023-7805
Researcher ID: F-68362019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mN381dwAAAAJ

Свою наукову діяльність здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях,  семінарах тощо.

Керівник наукової теми «Наукове обґрунтування проблем технічного регулювання харчових продуктів в Україні» (державний реєстраційний номер 0121U113960 від 21.11.2021 р.).

Публікації
1.  Шестопал Г.С., Височанська О.В. Процедура вилучення та експертного дослідження вибухових речовин як предмету контрабанди. / Г.С. Шестопал, О.В. Височанська // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. Випуск №12 (18). - С. 175-186 (Серія «Економіка». Фахове видання категорії Б, наукометричні видання: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible ).
2.   Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С.  Експертні дослідження теплоізоляційних матеріалів при проведенні процедури декларування / Н.І. Доманцевич, Г.С. Шестопал // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 32. – С. 14-20 (Технічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
3.   Шестопал Г.С., Височанська О.В. Класифікаційна характеристика та алгоритм кодування пластмасових труб за УКТ ЗЕД з метою їх правильного митного оформлення.  / Г.С. Шестопал, О.В. Височанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 31. – С. 70-77 (Технічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
 4.   Сапожник Д.І., Шестопал Г.С. Якість в системі формування глобальної системи захисту споживачів // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 69. – С. 117-124 (Економічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
5.  Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С., Кизик П.І. Особливості експертизи вантажів при міжнародних перевезеннях автотранспортними засобами / Н.І. Доманцевич, Г.С. Шестопал, П.І. Кизик // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 34. – С. 28-34 (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
6.    Шестопал Г.С. Аналіз ефективності фітосанітарного контролю та експертизи при забезпеченні митних формальностей імпорту садивного матеріалу. Економіка та суспільство. Розділ: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. - 2021. № 26. Електронне наукове фахове видання України  (категорія  «Б»). - URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1938 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-26-87
7.    Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С., Яцишин Б.П. Зміна механічних властивостей модифікованих поліетиленових плівкових матеріалів за низьких температур та термоциклювання / Н.І. Доманцевич, Г.С. Шестопал, Б.П. Яцишин // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2022. – Вип. 31. – С. 86-92 (Технічні науки) Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
 8. Шестопал Г.С., Височанська О.В., Костецький Р.В. Порушення митних правил при експорті зернової продукції. / Г.С. Шестопал, О.В. Височанська, Р.В. Костецький // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 07 грудня 2023 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2023. – с. 83-86
9. Шестопал Г.С., Бондарчук А.О. Сучасні тенденції розвитку митного контролю та оформлення товарів в Україні / Г.С. Шестопал, А.О. Бондарчук // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 07 грудня 2023 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2023. – с. 81-83
10. Доманцевич Н.І. , Шестопал Г.С., Машіка Ю.С. Експертні дослідження мийних засобів при проведенні процедури декларування/ Н.І. Доманцевич, Г.С. Шестопал,  Ю.С. Машіка // Трансформаційні процеси в економіці: від конкуреції до кооперації. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 26 жовтня 2023 р. / редкол.: Ю.В. Телячий (гол.) та ін. Хмельницький: ХКТЕІ, 2023. – с. 333-334
11. Шестопал Г.С., Радиш А.Т. Формування імпортного потенціалу тропічних та субтропічних фруктів на вітчизняному ринку в умовах воєнного стану / Г.С. Шестопал, А.Т. Радиш//Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 08 грудня 2022 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2022. – с.93-95
12.    Шестопал Г.С., Костецький Р.В., Бондарчук А.О. Розвиток експорту органічної продукції агропромислового комплексу України до країн ЄС / Г.С. Шестопал, Р.В. Костецький, А.О. Бондарчук//Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 08 грудня 2022 року) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. Львів : Видавництво «Растр-7», 2022. – с.117-119.
13.    Доманцевич Н.І., Шестопал Г.С. Проблеми формування асортименту теплоізоляційних матеріалів в умовах воєнного стану в Україні / Н.І. Доманцевич, Г.С. Шестопал // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 28 жовтня 2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко (413-415).
14.    Шестопал Г.С. Експертиза харчових продуктів в системі технічного регулювання України.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення (Львів, 2 червня 2021 року) / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. – Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – С. 215-216 (тези)
15.    Шестопал Г.С. Цінність ягід в раціоні людини. Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Ягідник. Розділ: Ягоди і здоров’я. – 2021. - № 3.- С. 102-104 (стаття)
16.    Шестопал Г.С., Ємченко І.В. Європейські системи сповіщення про неякісну та небезпечну продукцію на українському ринку. Матеріали міжнародної конференції: Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення (Львів, 25 вересня 2020 року). – Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – С. 9-11 (тези)
17.    Шестопал Г.С. Вплив регуляторної політики держави на управління безпечністю харчових продуктів в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку (м. Старобільськ, 26-27 листопада 2020 року). – Харків: Вид-во Іванченка І.С.: Харків, 2020. – С. 134-137 (тези).
18.    Yemchenko І.V., Shestopal G.S., Simonova І.І. Problems and prospects of territories` socio-ekonomic development: – Collective monograph. – Ukrainian food safety reforms: implementing a European choice. / Yemchenko І.V., Shestopal G.S., Simonova І.І.  // - Strońska: Copyright by: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 2019. P. 280-300 (колективна монографія).
19.    Лозова Т.М., Шестопал Г.С. Впровадження системи НАССР на підприємствах – вимога часу. Матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету: Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. - С. 30-31(тези).
20.    Шестопал Г. С., Гула Я. І. Малопоширені та традиційні ягідні культури – джерело асортименту натуральних продуктів / Г. С. Шестопал, Я.  І.  Гула // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Сад, виноград і вино України. – 2019. - № 3 - 4.- С. 12-15 (стаття).
21.    Ємченко І.В., Шестопал Г.С. Продовольча безпека як один з чинників екологічної безпеки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Євроінтеграція екологічної політики України (29-31 травня) / [відповід. за вип.: проф. Лоєва І.Д., доц. Бургаз О.А.]. Одеса: вид-во ОДЕКУ, 2019. - С.89-93 (тези).
22.    Шестопал Г. С., Малашівський А. О. Негативні тенденції розвитку вітчизняного ринку крупи гречаної / Г. С. Шестопал, А. О. Малашівський // матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності» (12 грудня 2019 р.). – Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 153-156. (тези).
23.    Шестопал Г.С., Коваль М.Н. Особливості технічного регулювання туристичних послуг/ Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції: Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика / Відповід. за вип.: проф. М. Ю. Барна. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. с. 147-150 (тези).
24.    Шестопал Г.С., Федорович О.О. Інноваційні підходи у формуванні законодавчо-правової бази щодо якості і безпечності консервованих овочів / Матеріали VI-ої міжнародної науково-практичної конференції: Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг/ Відп. ред. П.О. Куцик. Львів: Вид-во "Растр-7", 2018.-с.54-57 (тези).
25.    Шестопал Г. С. Підходи до захисту прав споживачів в системі технічного регулювання Європейського Союзу/Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ / відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018.- с. 294-296 (тези).

Навчально-методична робота
1. Шестопал Г.С.  Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Конспект лекцій / Г.С. Шестопал - Львів :Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 107 с.
2. Шестопал Г.С., Височанська О.В., Доманцевич Н.І.   Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Методичні вказівки та завдання до практичних  занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Г.С. Шестопал, О.В. Височанська, Н.І. Доманцевич - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 25 с.
3.  Шестопал Г.С., Височанська О.В., Доманцевич Н.І.   Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» / Г.С. Шестопал, О.В. Височанська, Н.І. Доманцевич - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 24 с.
4. Шестопал Г.С., Височанська О.В., Доманцевич Н.І.   Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі / Г.С. Шестопал, О.В. Височанська, Н.І. Доманцевич - Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 32 с.
5. Шестопал Г.С. Дистанційний курс з ОК «Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил». [Електронний ресурс]. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
6. Шестопал Г.С. Міжнародне технічне регулювання : конспект лекцій / Г.С. Шестопал – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 116 с.
7. Шестопал Г.С. Міжнародне технічне регулювання: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  (Вибіркова дисципліна). Г.С. Шестопал– Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 36 с.
8. Міжнародне технічне регулювання: Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (Вибіркова дисципліна). / Г.С. Шестопал – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 35 с.
9. Шестопал Г.С. Дистанційний курс з ОК «Міжнародне технічне регулювання». [Електронний ресурс]. Режим доступу: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
10. Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І., Лозова Т.М. Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі спеціальності 076 “Підприємництво та торгівля” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”/Г.С. Шестопал, Н.І. Доманцевич, Т.М. Лозова  – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2023. – 78 с.
11.    Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Експертиза товарів : конспект лекцій. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 136 с.
12.    Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Експертиза товарів: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 46 с.
13.    Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Експертиза товарів: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 57 с.
14.    Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Експертиза товарів: Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 96 с.
15.    Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Управління якістю продукції та послуг: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 38 с.
16.    Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Управління якістю продукції та послуг: Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 46 с.
17.    Шестопал Г.С., Доманцевич Н.І. Управління якістю продукції та послуг: Методичні вказівки та завдання до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”. – Львів, Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 40 с.
18.    Ємченко І.В., Шестопал Г.С., Сапожник Д.І, Методичні вказівки та рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Митна справа» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». Львів : вид-во ЛТЕУ. 2021. – с. 36.

Організаційна діяльність
1. Завідувачка кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.
2. Гарант освітньо-професійної програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітнього рівня бакалавр ID 1144  (Наказ  № 90/01 від 01.04.2020 р. «Про призначення гарантів освітньо-професійних програм в Університеті»).
3. Керівник проектної групи спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Товарознавство та експертиза в митній справі»). Наказ № 234/01 від 12.09.2017 р. «Про персональний склад проектних груп з розробки та впровадження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм в Університеті».
4. Проведення семінарів-тренінгів з НАССР (2019 р.).
5. Член Вченої ради ЛТЕУ.
6. Член організаційного та наукового комітету збірника наукових праць “Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”.
7. Участь у громадській організації «Українське товариство товарознавців і технологів» (довідка № 5 від 01.12.2022 р.).
8. Участь у ЛМГО «Екотера», яка працює в сфері виробництва, сертифікації та нормативно-правового регулювання ринку органічної продукції в Україні (сайт організації: https://ecoterra.lviv.ua).

Підвищення кваліфікації
1.    Львівська торгово-промислова палата. Наказ № 88-3 від 25.11.2022 р. Тема:  “Вдосконалення професійних знань з проведення експертизи товарів, технічного регулювання та визначення країни походження товарів при здійсненні митних формальностей для практичної підготовки здобувачів за ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Довідка № 28 від 17.01.2023 р. Кількість навчальних кредитів (120 годин): 4 кредити ЄКТС.
2.    INSTYTUT EKONOMII i FINANSÓW  Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu  Zakład Studiów Regionalnych i Еuropejskich. Międzynarodowe seminarium naukowe p.t. «Rozwój zrównoważony w teorii i badaniach naukowych». Термін стажування: 06.06.22 р.-06.09.2022 р. Сертифікат. Дата видачі: 07.09.2022 року. Кількість навчальних кредитів (60 годин): 2 кредити ЄКТС.
3.    Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Тема: «Актуальні питання експертної та оціночної діяльності». 25–26 листопада 2021 року Старобільськ – Полтава.  Кількість навчальних кредитів (6 годин): 0,2 кредити ЄКТС.  Сертифікат.
4.    Львівський інститут економіки і туризму, кафедра підприємництва, товарознавства та експертизи товарів з 08.02.2021 р. по 25.03.2021 р.; відповідно до наказу ЛІЕТ № 36 від  03.02.2021 р., довідка № 06.1/73 від 26.03.2021року.  180 год./ 6 кредитів ЄКТС. Тема: “Поглиблення професійних знань та вмінь з наукової роботи, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, підвищення якості практичної підготовки здобувачів за ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
5.    Посвідчення  підвищення кваліфікації за напрямом  "Підготовка внутрішніх аудиторів систем управління якістю згідно з вимогами  ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2018" у  Львівській філії ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", 27-31 січня 2020 р. 36 год./ 1,2 кредити ЄКТС.
6.    Сертифікат: 8-ма Міжнародна наукова конференція  "Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіонів" 10-12 травня 2019 р., Польща (Вища школа економіки і управління,  м. Ополе). 9 год./ 0,3 кред. ЄКТС.

Перелік нагород та заохочень
Неодноразово нагороджена Почесними грамотами та грамотами Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств України, Львівської облради та ЛТЕУ; подякою  Львівської обласної державної адміністрації; подякою Львівської міської ради; дипломом оргкомітету III міжнародної виставки-ярмарку «Галицькі Експозиції».

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен