Шумський Орест Васильович

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі
помічник ректора ЛТЕУ з організаційних питань та роботи зі студентами

79011, м. Львів, вул. Самчука, 9, каб. 302
телефон: (067) 671 34 88
e-mail: shumak-orest(at)ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004281632923

Науково-педагогічна біографія

Закінчив у 1983 році Львівський торгово-економічний інститут (тепер Львівський торговельно-економічний університет), спеціальність “Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами”, товарознавець вищої кваліфікації, диплом КВ № 630152 від 23.06.1983 р.
У Львівському торговельно-економічному університеті (ЛТЕІ, ЛКА) працює з 1987 року – у галузевій НДЛ непродовольчих товарів на посаді молодшого наукового співробітника.
Викладацьку діяльність розпочав з 1989 року – на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів на посадах асистента, потім – старшого викладача.
Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів на тему “Наукові засади інформаційного забезпечення товарів” у 2015 р. Кандидат технічних наук (доктор філософії, PhD), диплом ДК №031803, рішення Атестаційної колегії від 29.06.2015 р.
З 2015 року – працював на посаді доцента кафедри товарознавства непродовольчих товарів, з 2016 року, у зв’язку з перейменуванням кафедри – на посаді доцента кафедри товарознавства і технологій непродовольчих товарів, з 2019 року - у зв’язку з реорганізацією – на посаді доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, а з серпня 2021 року - на посаді доцента кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.
Є автором понад 70 наукових публікацій у фахових наукових виданнях і збірниках матеріалів наукових конференцій; співавтором 2-х підручників з грифом МОН України; автор 2-х посібників, 32-х навчально-методичних публікацій і 3-х авторських свідоцтв.
Наукові інтереси: теоретичні засади і практичні аспекти інформаційного забезпечення товарів; практичні проблеми інформаційного супроводу окремих товарних груп; проблеми інформаційної фальсифікації непродовольчих товарів, розробка інформаційних товарних знаків; товарознавчі дослідження особливостей трикотажних полотен і виробів спортивного призначення; перспективні напрямки розвитку асортименту і якості сучасних будівельних матеріалів та виробів.

Основні дисципліни, що викладаються
1. Товарна інформація
2. Вироби і системи сучасних будівельних технологій
3. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1800-5163
Researcher ID: F-2340-2019
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=UKxwULEAAAAJ

Публікації (статті і матеріали конференцій)
1. Boguslav Wozniak. Sociological research ownership characteristics of youth clothing / Boguslav Wozniak, Nataliia Popovych, Mykola Bednarchuk, Orest Shumsky // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 19. – С. 30-35. – (Технічні науки).
2. Інноваційні вироби для безпечного і зручного використання жіночого взуття на високому каблуку : товарознавча характеристика і класифікація / І.В. Мазур, О.В. Шумський, Я.І. Заяць, М.С. Беднарчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Сирохман І. В., Пелик Л. В., Гаврилишин В. В., Донцова І. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 21. – С. 41-47. – (Технічні науки).
3. Шумський О.В. Товарознавчі аспекти сучасного вітчизняного ринку побутових світильників / О.В. Шумський, С.В. Тістечок // “Гуманітарний простір науки : досвід та перспективи” : збірник матеріалів ХХV Міжн. наук. практ. інтернет-конф., 2 грудня 2019 р. – Переяслав, 2019. – Вип. 25. – С. 70-75.
4. Попович Товарознавча характеристика текстильних матеріалів з бамбукових волокон для взуття туристичного призначення та активного відпочинку / Н. І. Попович, М. Стефаник, О.В. Шумський, К. Лавінська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – С. 58-66. – (Технічні науки).
5. Шумський О.В. Дослідження особливостей класифікації косметичних товарів при здійсненні операцій ЗЕД/ О.В. Шумський, Б.Ю. Проць // “Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи”: зб. Матеріалів ХХX Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 15 лютого 2021 р. – Переяслав, 2021. – Вип. 30. – С. 54-60.
6. Шумський О.В. Дослідження особливостей класифікації косметичних товарів при здійсненні операцій ЗЕД/ О.В. Шумський, Б.Ю. Проць // “Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи”: зб. Матеріалів ХХX Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 15 лютого 2021 р. – Переяслав, 2021. – Вип. 30. – С. 54-60.
7. Шумський О. В. Формування компетентностей фахівців спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” через вивчення навчальної дисципліни “Товарна інформація” / О. В. Шумський, Н. І. Попович, О. М. Швець, М. С. Беднарчук // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). – Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 303-307.
8. Шумський О. В. Інформаційні товарні знаки як складова об’єкту судової товарознавчої експертизи/ О. В. Шумський, Н. І. Попович, М. С. Беднарчук // Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 травня 2021 року) / відп. ред.: А. І. Черемнова, Н. В. Омельченко. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 232-239.
9. Шумський О. В. Аналіз термінів та особливостей видової номенклатури сучасних матеріалів для облаштування підлоги/ О. В. Шумський, Я. П. Бєлая, М. С. Беднарчук // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – C. 226-229.
10. Шумський О. В. Особливості інформаційного забезпечення товарознавчої експертизи будівельних матеріалів та виробів для укладання підлоги / О. В. Шумський, Я. П. Бєлая // Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : матеріли І-ої Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 30 вересня 2021 року) : тези доповідей / Відп. ред. Роман Заяць – Львів : Видавництво «Растр-7», 2021. – С. 170-174.
11. Шумський О. В. Аналіз термінів для формулювання об’єкту і предмету навчальної дисципліни “Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва” // О.В. Шумський, С.О. Грицюк / Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.]. – Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С. 383-385.
12. Шумський О. В. Особливості організації роздрібної торгівлі і формування асортименту БМВУП у торговельному підприємстві сучасного формату / О. В. Шумський, Н. І. Попович Н. І., О. В. Височанська // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Між-нар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. – Київ, 2022. – С. 197-202.
13. Соціально-економічна ефективність від впровадження у виробництво нового виду туристичного взуття / Попович Н.І., Шумський О.В., Швець О.М., Беднарчук М.С., Стефаник М.П. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки. № 30, 2022. – С. 37-44
14. Шумський О. В. Оцінювання соціально-економічної ефективності результатів впровадження інформаційних товарних знаків у маркування одягу / О. В. Шумський, Н. І. Попович, О. М. Швець, О. В. Височанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки. – № 32, 2022. – С. 34-43.
15. Сапожник Д. І. Штрихове кодування продукції та оцінка відповідності товарної інформації вимогам щодо захисту прав споживачів / Д. І. Сапожник, О. В. Шумський, О.В. Височанська // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Технічні науки. – № 32, 2022. – С. 27-33.
16. Височанська О. В. Аналіз митного оформлення та класифікаційна експертиза транспортних засобів / О.В. Височанська, М.П. Бодак, Д.І. Сапожник, О.В. Шумський // “Актуальні питання у сучасній науці”. – Серія “Економіка”. – 1(7), 2023. – С. 47-60.
17. Шумський О. В. Елементи нематеріальної культурної спадщини і географічні зазначення походження товарів у контексті розширення предмету навчальної дисципліни “Товарна інформація” / О. В. Шумський // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового
забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / [відп. за вип. : проф.
Семак Б. Б.]. - Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2023.- С. 292-295.

Методична діяльність

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки.
1. Товарна інформація / І.С. Полікарпов, О.В. Шумський : Підручник (лист № 14/18.2-1408 від 21.06.2005) – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.
2. Товарознавство. Непродовольчі товари. Меблі / М.С. Беднарчук, О.В. Шумський. – Підручник: для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Магнолія-2006». – 2007. – 424 с.
3. Товарна інформація: Навчально-методичний посібник / О.В. Шумський, І.С. Полікарпов, М.С. Беднарчук. – Львів: вид. ЛКА, 2006. – 190 с.
4. Товарна інформація: навч.-наочний посібник – Ч.1. / О.В. Шумський, М.С. Беднарчук, О.М. Швець, І.С. Полікарпов. – Львів: вид. ЛКА. – 2008. – 100 с.
5. Товарна інформація : Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей : 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та торговельне підприємництво”, ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”), 075 “Маркетинг”, 061 “Журналістика” (ОПП “Реклама у бізнесі”), 241 “Готельно-ресторанна справа”, 242 “Туризм”. – Укладачі : Шумський О.В., Швець О.М., Попович Н. І., Терешкевич Н.А. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 131 с.
6. Товарна інформація : конспект лекцій / уклад. О. В. Шумський, О. М. Швець, Н. І. Попович, О. В. Височанська]. – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 92 с.
7. Товарна інформація (вибіркова дисципліна) : Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Укладачі : О. В. Шумський, О. М. Швець, Н. І. Попович, О. В. Височанська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 97 с.
8. Товарна інформація (вибіркова дисципліна) : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої ос-віти – Укладачі : Шумський О. В., Швець О. М., Попович Н. І., Височанська О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 43 с.
9. Товарна інформація (вибіркова дисципліна) :  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Укладачі : Шумський О. В., Швець О. М., Попович Н. І., Височанська О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 11 с.
10. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро» ): конспект лекцій / [уклад. Н. І. Попович, О. В. Шумський]. – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 111 с.
11. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро» ) : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 51 с.
12. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 53 с.
13. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»:  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». - Укладачі : Попович Н. І., Шумський О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 44 с.
14. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро» ) : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 51 с.
15. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 53 с.
16. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 2. «Взуття і хутро»:  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». - Укладачі : Попович Н. І., Шумський О. В. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 44 с.
17. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари») : конспект лекцій / [уклад. Н. І. Попович, О. В. Шумський]. – Львів. : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 91 с.
18. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 40 с.
19. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 47 с.
20. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  :  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі». - Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 38 с.
21. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022 – 40 с.
22. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  : Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 47 с.
23. Товарознавство. Непродовольчі товари (Частина 3. «Культтовари»)  :  Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». - Укладачі : Н. І. Попович, О. В. Шумський. – Л. : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 38 с.
24. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. – Частина 2. – Промислова сировина : конспект лекцій / [уклад. О. В. Шумський, Н. І. Попович, О. В. Височанська, Д. І. Сапожник]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 115 с.
25. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. – Частина 2. – Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. / [уклад. О. В. Шумський, Н. І. Попович, О. В. Височанська, Д. І. Сапожник]. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 51 с.

Дистанційні курси.
1. Товарна інформація : дистанційний курс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
2. Товарознавство продовольчої і промислової сировини, матеріалів та засобів виробництва : дистанційний курс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
3. Вироби і системи сучасних будівельних технологій : дистанційний курс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Патенти та авторські свідоцтва (у співавторстві).
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55712 Збірка творів “Піктограми для взуття та одягу”. – Заявник і патентовласник УкрНДІШП, ЛКА. Заявка №56060 від 22.05.2014. Свідоцтво № 55712 від 22.07.14. – Шумський О.В., Половніков І.І., Садловська С.І., Беднарчук М.С., Попович Н.І.
2. Заявка на видачу патенту України на промисловий зразок. – Заявник і патентовласник УкрНДІШП, ЛКА. Заявка s201400964 від 19.05. 2014. –Шумський О.В., Половніков І.І., Садловська С.І., Беднарчук М.С., Попович Н.І.
3. Висновок про видачу патенту на промисловий зразок (рішення про видачу патенту) “Піктограма для упаковки взуття”. – Шумський О.В., Половніков І.І., Садловська С.І., Беднарчук М.С., Попович Н.І.

Організаційна діяльність
1. Заступник декана товарознавчо-комерційного факультету ЛКА з навчальної роботи – з листопада 2000 по січень 2016 р.
(наказ № 505 від 02.11.2000 р.).
2. Помічник ректора ЛТЕУ з організаційних питань та роботи зі студентами – з жовтня 2017 року по даний час.
(наказ № 281/02 від 29.09.2017 р.).
3. Член Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету
(з жовтня 2019 р.).
4. Член постійної спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К35.840.02 – Товарознавство.
(наказ МОН № 527 від 24.05.2018 р.)

Підвищення кваліфікації
1. Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку. - ІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Старобільськ. Україна. - Сертифікат №3/0114 від 27.11.2020 р. – 6 год.
2. Гуманітарний простір науки : досвід та перспективи : ХХХ Міжнародна наук. практ. інтернет-конференція. – Переяслав, 2021. – Сертифікат від 15 лютого 2021 р. – 8 год.
3. Науково-практичний семінар-тренінг “Судова товарознавча експертиза підакцизних товарів : проблемні питання та шляхи їх вирішення”. – Полтавський НДЕКЦ МВС України. – Сертифікат №19/117/16-8-04/2021 від 15 квітня 2021 р. – 3 год.
4. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля : сучасний стан, напрями розвитку. – ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – КНУБА. – Київ. – Сертифікат від 29 квітня 2021 року. – 8 год.
5. Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах. - І Міжнародна науково-практична конференція. – Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз (ОНДІСЕ). - Одеса, Україна. – Сертифікат від 28 травня 2021 р. - 6 годин ( 0,2 кредити ЄКТС).
Сканкопії сертифікатів: http://www.lute.lviv.ua/education/pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja-naukovo-pedagogichnikh-pracivnikiv/skankopiji-dokumentiv-pro-prokhodzhennja-pidvishchennja-kvalifikaciji-ta-stazhuvannja/
6. Стажування (підвищення кваліфікації) у Львівському НДЕКЦ МВСУ. Тема: “Вивчення практичних особливостей та пошук шляхів оптимізації інформаційного забезпечення товарознавчої експертизи товарів”. Термін: з 15 лютого 2022 року – по 15 квітня 2022 року. Тривалість: 180 год. (6 кредитів ЕКТС).
Сканкопія сертифікату: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Scan_Doc/2021-2022/SHumskii_8.png

Перелік нагород та заохочень
1. Почесна Грамота Львівської комерційної академії (2010 р.).
2. Почесна Грамота Укоопспілки (2012 р.).
3. Грамота Укоопспілки (2013 р.).
4. Подяка Міського Голови м. Львова (2016 р.).
5. Почесна трудова відзнака "Знак Пошани" Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки), постанова Правління Укркоопспілки від 28.11.20017 № 47-ос.
6. Почесна Грамота Львівського торговельно-економічного університету (2019 р.).

Контакти

адреса:
79011, м. Львів-11, вул. Самчука, 9, к. 302

тел.: 067-671-34-88

e-mail: shumak-orest(at)ukr.net

Facebook