Височанська Олена Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент
кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 309
e-mail: lena3028@gmail.com

Науково-педагогічна біографія

Закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність” і здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та комерційної діяльності.
З грудня 2012 року по жовтень 2015 року навчалася в аспірантурі Львівської комерційної академії з відривом від виробництва за спеціальністю “Товарознавство”.
У жовтні 2015 року у спеціалізованій вченій раді Львівської комерційної академії захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування та оцінювання споживних властивостей водопровідних труб, виготовлених із модифікованих полімерних матеріалів” за спеціальністю 05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів.
У листопаді 2015 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри товарознавства непродовольчих товарів. З вересня 2023 року працює на посаді доцента кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.

Співпраця
О. Височанська активно співпрацює з виробничим підприємством “Інсталпласт-ХВ” та Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (Львівський НДЕКЦ МВС України (м. Львів, Україна)).

Основні дисципліни, що викладає
1.    Системи опису та кодування товарів
2.    Митна брокерська діяльність

Підвищення кваліфікації:
1. У листопаді-грудні 2021 р. стажування у Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Тема: «Набуття практичного досвіду у проведенні експертного дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовини». Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) з супровідним листом №19/114/17-26694-2021.
2. У листопаді-грудні 2022 р. пройшла стажування у ТзОВ «Тракт Ком». Тема: «Удосконалення рівня знань та набуття практичних навичок щодо присвоєння внутрішніх кодів товарам». Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) №5 від 30.12.2022 р.
3. Сертифікат про успішне проходження програми з підготовки декларантів та агентів з митного оформлення у ГО «Центр незалежних експертиз та випробувань “Експертус”». Грудень 2022 р.

Наукова діяльність

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8580-7214
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=sjBgefoAAAAJ

1. Доманцевич Н.І., Шунькіна О.В., Яцишин Б.П., Хамик В.С. Полімерна композиція для виготовлення труб Пат. 101189 Україна, МПК* С 08 L 23/06 № u 2015 03056; заявл. 02.04.2015, опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16.
2. Доманцевич Н.І., Шунькіна О.В., Яцишин Б.П. Наукові основи формування асортименту та якості виробів із полімерних матеріалів для систем водопостачання : монографія. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 364 с.
3. Височанська О.В. Використання методів сенсорного аналізу для оцінки якості пластикового посуду. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 29. (Технічні науки). С. 5-12.
4. Шестопал Г.С., Височанська О.В. Класифікаційна характеристика та алгоритм кодування пластмасових труб за УКТ ЗЕД з метою їх правильного митного оформлення. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 31. (Технічні науки). С. 70-77.
5. Сапожник Д.І., Шумський О.В., Височанська О.В. Штрихове кодування продукції та оцінка відповідності товарної інформації вимогам щодо захисту прав споживачів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Вип.32. (Технічні науки). С. 27-33.
6. Шумський О.В., Сапожник Д.І., Попович Н.І., Височанська О.В., Швець О.М. Оцінювання соціально-економічної ефективності результатів впровадження інформаційних товарних знаків у маркуванні одягу. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. Вип.32. (Технічні науки). С. 34-43.
7. Бодак М.П., Гирка О.І., Сапожник Д.І., Височанська О.В. Ідентифікація, митні формальності та визначення коду згідно класифікатора УКТ ЗЕД рибних товарів холодильного обробітку. Актуальні питання у сучасній науці. Київ, 2023. №1(7) (Серія “Економіка”). С. 35-46.
8. Височанська О.В., Бодак М.П., Сапожник Д.І., Шумський О.В. Аналіз митного оформлення та класифікаційна експертиза транспортних засобів. Актуальні питання у сучасній науці. Київ, 2023. №1(7). (Серія “Економіка”). С. 47-60.
9. Шестопал Г.С., Височанська О.В. Процедура вилучення та експертного дослідження вибухових речовин як предмету контрабанди. Актуальні питання у сучасній науці. Київ, 2023. №12(19). (Серія “Економіка”). С. 175-186.

Навчально-методична робота
1. Системи опису та кодування товарів : конспект лекцій / Височанська О.В., Доманцевич Н.І. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 86 с.
2. Системи опису та кодування товарів : методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Височанська О.В., Доманцевич Н.І. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 38 с.
3. Системи опису та кодування товарів : методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Височанська О.В., Доманцевич Н.І. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 36 с.
4. Сенсорний аналіз : методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Височанська О.В., Сапожник Д.І. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 32 с.
5. Системи опису та кодування товарів: методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Височанська О.В., Доманцевич Н.І. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 37 с.
6. Товарна інформація : конспект лекцій / Шумський О.В., Швець О.М., Попович Н.І., Височанська О.В. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 92 с.
7. Товарна інформація : методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шумський О.В., Швець О.М., Попович Н.І., Височанська О.В. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 97 с.
8. Товарна інформація : методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шумський О.В., Швець О.М., Попович Н.І., Височанська О.В. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 43 с.
9. Товарна інформація : методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шумський О.В., Швець О.М., Попович Н.І., Височанська О.В. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 11 с.
10. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. Частина 2. Промислова сировина : конспект лекцій / Шумський О.В., Попович Н.І., Височанська О.В., Сапожник Д.І. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 115 с.
11. Товарознавство сировини, матеріалів і засобів виробництва. Частина 2. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шумський О.В., Попович Н.І., Височанська О.В., Сапожник Д.І. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. 51 с.
12. Методи і технічні засоби митного контролю : методичні вказівки та завдання до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шестопал Г.С., Височанська О.В., Ємченко І.В. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 52 с.
13. Методи і технічні засоби митного контролю : методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Шестопал Г.С., Височанська О.В., Ємченко І.В. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. 53 с.
14. Дистанційний курс освітньої компоненти “Системи опису та кодування товарів”. URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php.

Наукові інтереси
Дослідження формування та оцінювання споживних властивостей виробів, виготовлених із модифікованих полімерних матеріалів.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен