Безрученков Юрій Володимирович

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79011, м. Львів, бул. Уласа Самчука 9, каб. 404а
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-47
e-mail: br7920@gmail.com

Короткі біографічні відомості

Освіта: Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського  Бакалавр з харчової технології та інженерії, 2006 р.; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» магістр, інженер-педагог-дослідник з технології харчової промисловості та організації громадського харчування, 2009 р.
В жовтні 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандедата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної. Тема дисертації: «Формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у вищому навчальному закладі».

Практична діяльність

03.2000-04.2003 – ТОВ «Власар» м. Луганськ, кухар.
05.2001-05.2003 – ФОП Нестеренко О.П. кафе «Карефан» м. Луганськ, адміністратор залу.
06.2003-05.2007 – ПП «Арт-Кор» м. Луганськ, менеджер проєкту, інженер-технолог. Роздрібний продаж, гуртовий продаж устаткування, менеджер проекту, проектування закладів громадського харчування.
10.2007-08.2010 – ТОВ «Брілліон» м. Дніпро, інженер-технолог. Проектування та оснащення закладів ресторанного господарства та магазинів.
09.2009 - по теперішній час – ПП «Horeca Serviсe» (засновник). Проектування та комплексне оснащення закладів ресторанного господарства.

Основні дисципліни, що викладаються

 • Проектування та дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства
 • Управління проєктами в сфері обслуговування

Наукова діяльність

Google-Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9INUwMIAAAAJ&hl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0347-1812

Основні наукові, навчально-методичні праці

 • Безрученков Ю.В. Творчий потенціал як елемент конкурентоспроможності майбутнього фахівця // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, № 9(176) (2019). С.67–71.
 • Безрученков Ю.В. Професійна освіта майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства в умовах дистанційного навчання. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук.пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. Д.В. Коваленко. – Харків, 2020. № 68. 164 с. С.69-80.
 • Безрученков Ю. В. Системи HACCP у закладах готельно-ресторанного господарства. Навчально-методичний посібник для ЗВО за ред. Ю. В. Безрученкова. Київ: ФО-П Мірошниченко А. В., 2021. 160 с.
 • Безрученков Ю. В. Електронної освіта: реалізація в Україні. Молодь і ринок // Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, №4 (190), 2021. С.67–71.
 • Безрученков Ю. В. Педагогічний контроль в системі цифрової освіти // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, №5(191).

Участь у наукових конференціях

 • Безрученков Ю.В. Проблеми професійної підготовки адміністративного складу сучасного ресторану // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи» Збірник наукових праць. Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – 182 с. С. 84-87.
 • Безрученков Ю.В. Сервісна діяльність як частина культури на підприємствах ресторанного господарства // Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 15–16 травня 2019 р.). Луцьк : Терен, 2019. 104 с. С. 64-67.
 • Bezruchenkov Yu. Use of information technologies in the conditions of distance education in the process of training specialists in the field of services // European scientific discussions. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 236-243.
 • Безрученков Ю.В. Порівняльний аналіз систем контролю якості в закладах ресторанного господарства Росії та України // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : матеріали І І Міжнародної науково практичної конференції (м. Старобільськ , 26 27 листопада 2020 року) . Харків : Вид во Іванченка І.С. : Харків, 2020 . 278 с.
 • Bezruchenkov Yu. HACCP systems as a special discipline for future restaurant business professionals // Actual trends of modern scientific research. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 265-270.
 • Bezruchenkov Yu. HACCP systems in hotel and restaurant business as a separate professional discipline // Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 225-230.
 • Bezruchenkov Yu. V. Training of administrative staff of a modern restaurant. The world of science and innovation // Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 59-64. URL:
 • Shchuka H. P., Bezruchenkov Yu. V. Problems of HACCP systems implementation in Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 126-130.
 • Щука Г. П., Безрученков Ю. В. НАССР як необхідна умова забезпечення якості діяльності підприємств харчування // The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 808-814.
 • Безрученков Ю. В. Професійна підготовка: системи HACCP в закладах готельно-ресторанного господарства. European scientific discussions // Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27.
 • Безрученков Ю. В. Системи HACCP в закладах готельно-ресторанного господарства // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production: proceedings of II International scientific and practical Internet conference. Prague, Oktan Print, 2021, 378 p. Р.235.

Підвищення кваліфікації/стажування

 • Професійне стажування в туристичній агенції «Тури всюди» м. Львів 2020р. Сертифікат №1708 від 28/08/2020
 • Онлайн курс за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач» сертифікат виданий 04.04.2021 м. Київ. (60 годин, 2 ECTS)
 • Професійне стажування з 02.082021 по 27.08.2021р., в компанії лідері з виробництва та постачання технологічного устаткування в Україні ПП «Майсер-1» м. Київ, Загальний обсяг стажування 3 кредити ECTS. (90годин), Сертифікат № 295-08 від 30.08.2021р.

Перелік нагород та заохочень

 • Грамота університету ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» з нагоди святкування дня працівника освіти нак.№1493-вк (2012 р.).
 • Грамота університету ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» за сумлінну працю та з нагоди  з нагоди святкування дня працівника освіти нак.№530-ВК (2015 р.).
 • Почесна грамота Старобільскої районної держ.адмін. розп.№41 (2017 р.).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен