Гірняк Лілія Ігорівна

кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
заступник завідувача кафедри з наукової роботи

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 404а
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-47
e-mail: turyzm_grs@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості

У 1996 році закінчила навчання у Львівській комерційній академії за спеціальністю “Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами” і отримала кваліфікацію “Товарознавець-комерсант”.
З 1997 по 2000 рік навчалася в аспірантурі на денній формі навчання при кафедрі товарознавства продовольчих товарів. З 2007 р. – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії. З 2017 р. – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
В 2004 р. у спеціалізованій Вченій раді Київського національного торговельно-економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
За роки займання науково-педагогічною діяльністю у співавторстві опублікувала понад 90 наукових праць та 30 навчально-методичних праць з різних курсів.

Основні дисципліни, що викладає
1.    Організація ресторанного господарства
2.    Організація кейтерингового обслуговування
3.    Організація роботи сомельє
4.    Організація роботи фромажера

Наукова діяльність
ORCID ID: 0000-0002-9024-5495
Researcher ID: F-7317-2019
Google Scholar:

1.    Гірняк Л. І. Важливість харчування для забезпечення здорового способу життя / Гірняк Л. І. // Transformation sinсont emporary society: socail aspects : [monograph]  – Opole : Publishing House WSZiA, 2017. – С. 123-134. (автор. внесок 0,5 %).
2.    Гірняк Л.І. Інфраструктурне забезпечення розвитку ринку туристичних послуг / Гірняк Л.І., Коваль М.Н. // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. редакцією М. Ю. Барна]. – Львів :ЛТЕУ, 2018. – С. 247-258.
3.    Гірняк Л. І. Перспективи розвитку тренду здорового харчування у закладах ресторанного господарства / Гірняк Л. І., Гаврилишин В. В., Коваль М. Н. // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / [за заг. редакцією д. е. н., професора Б. М. Мізюка]. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 55-67.
4.    Гірняк Л.І., Глагола В.А. Розвиток кейтерингу, як перспективного виду діяльності // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Серія укономічні науки. – Львів: Вид. ЛТЕУ, 2019. – Вип. 58.
5.    Гірняк Л.І., Глагола В.А. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні // Економічний науково-практ. журнал «Інфраструктура ринку». – 2018. – Вип. 16. – С.71-78.
6.    Гірняк Л. І. Формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних підприємства / Гірняк Л.І., Сопіга В.Б. // Науковий вісник Ужгородського НУ. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 21, Ч 1. – С. 50-55.
7.    Гірняк Л.І, Бодак М.П., Гирка О.І. Особливості формування споживних властивостей та асортименту лікерів/ Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2018. – Вип. 21. – С. 78-83.
8.    Гірняк Л.І., Полотай Б.Я. Сучасні тенденції виробництва безглютенових макаронних виробів Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2019. – Вип. 22.
9.    Ланиця І., Гірняк Л. Якість посічених м’ясних виробів // Товари і ринки. – 2018. – №2. - с. 157-164.
10.    Донцова І.В., Лебединець В.Т., Гірняк Л.І. Горіх волоський – перспективна високоцінна продовольча та промислова сировина // Вісник Львівського торговельно-економічно¬го університету. – Серія технічні науки. – Львів: Вид. ЛТЕУ, 2017. – Вип. 18. – С. 92-98.
11.    Гірняк Л.І., Лебединець В.Т., Донцова І.В. Гігієнічні аспекти використання барвників у харчових продуктах // Вісник Львівської комер¬ційної академії. – Серія товарознавча / [ред. кол.: Б.Д. Семак, В.В. Гаврилишин, І.В. Донцова та ін.]. – Львів: ЛКА, 2016. – Вип. 16. – С. 101-105.

Навчально-методична робота
1.    Організація ресторанного господарства: завдання та методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 90 с.
2.    Організація кейтерингового обслуговування: завдання та методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». – Львів : ЛТЕУ, 2019. – 45 с.
3.    Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 45 с.
4.    Дистанційний курс навчальної дисципліни "Організація ресторанного господарства". – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=1019.
5.    Проектуванні та дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства : завдання до лабораторних занять для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навчання. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 45 с.

Організаційно-методична робота
1.    Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) “Готельно-ресторанна справа” (2019 р.).

Підвищення кваліфікації
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, кафедра готельно-ресторанної і курортної справи терміном 6 місяців (17.10.2017 р. – 17.04.2018 р.). Тема “Формування професійних компетентностей студентів у процесі вивчення дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності “Готельно-ресторанна справа”.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен