Ланиця Ірина Федорівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 303
роб. тел.:+38 (032) 295-81-47
e-mail: vmzia@ukr.net

Науково-педагогічна біографія

Закінчила в 1996 році Львівську академію ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького за спеціальністю "Технологія м'яса і м'ясних виробів" та Львівську комерційну академію в 2009 році за спеціальністю "Фінанси".

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів на тему: “Удосконалення товарознавчих властивостей посічених м'ясних напівфабрикатів з використанням продуктів переробки зерна амаранту". Захист відбувся 05.05.2021 року, диплом ДК 061129 від 29.06.2021 р.

На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи з вересня 2022 року.

Керівник (гарант) робочої групи з розробки та реалізації освітньо-професійної програми “Ресторанний сервіс та основи харчових виробництв” здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241“Готельно-ресторанна справа”.

Основні освітні компоненти, що викладаються

  • Організація готельно-ресторанного господарства
  • Організація кейтерингового обслуговування
  • Організація роботи сомельє
  • Організація роботи фромажера

Наукова діяльність

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-9270-1696
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-8941-2019

1. Ланиця І.Ф. Розробка рецептури посічених напівфабрикатів з борошном амаранту та оцінювання їх товарознавчих властивосте Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки. №23. Львів. 2020. С.216-220.
2. Ланиця І. Ф. Дослідження високобілкової рослинної сировини - амаранту в контексті товарознавчих властивостей посічених напівфабрикатів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія Технічні науки.  №24. Львів. 2020. С.75-79
3. Ланиця І. Ф. Осінська О. Б. Пріоритети розвитку індустрії гостинності в Україні: кейс готельно-ресторанного бізнесу. Український журнал прикладної  економіки та техніки, 2022, Том 7. №3. С.244-249
4. Ланиця І. Ф. Гачак Ю. Р., Михайлицька О. Р., Наговська В. О., Гутий Б. В. Проектування технології козиного сиру з прянощами із застосуванням сепаратора-нормалізатора Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького . Серія: Харчові технології. 2023. Т26 №100. с. 51-59.
5.  Ланиця І. Ф., Топорницька М. Я., Турчиняк М. К., Юрків О. К. Фінансовий менеджмент соціально відповідальних підприємств сфери послуг в конкурентних умовах інноваційного підприємництва. Український журнал прикладної  економіки та техніки, 2023, Том 8. № 4. С.292-298.
6. Ланиця І. Ф., Басій Н Ф., Яхвак Д. М. Особливості застосування маркетингової стратегії сегментації підприємства на готельно-ресторанному ринку. індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі., 2023, №9, С. 5-11.

Методична діяльність
1.    Ланиця І. Ф. Автоматизація виробничих процесів : навч. посібник / І. М. Ощипок, І. Ф. Ланиця. – Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 224 с.
2.    Ланиця І. Ф. Організація роботи фромажера. Конспект лекцій.  Львів: ЛТЕУ, 2023. - 147 с.
3.    Ланиця І. Ф., Турчиняк М. К. Організація роботи фромажера. Методичні вказівки та завдання для лабораторних занять  та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Львів: ЛТЕУ, 2023. - 43 с.
4.    Ланиця І. Ф., Турчиняк М. К. Організація роботи фромажера. Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Львів: ЛТЕУ, 2023. - 35 с.
5.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Конспект лекцій Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. - 217 с
6.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм" ОПП "Туризм". Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. - 60 с
7.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм" ОПП "Медичний та оздоровчий туризм". Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. -60 с
8.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 "Туризм" ОПП "Організація управління туризмом та індустрією гостинності". Львів: В-во ЛТЕУ. 2023.  - 60 с.
9.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. - 65 с.
10.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Медичний та оздоровчий туризм». Львів: В-во ЛТЕУ. 2023.  - 65 с.
11.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та завдання до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Організація управління туризмом та індустрією гостинності». Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. - 65 с.
12.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Туризм». Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. - 46 с.
13.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Медичний та оздоровчий туризм» ОПП «Туризм». Львів: В-во ЛТЕУ. 2023.  - 46 с.
14.    Ланиця І. Ф. Організація готельно-ресторанного господарства (Частина2. Організація ресторанного господарства). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» ОПП «Організація управління туризмом та індустрією гостинності». Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. - 46 с.
15.    Мельник І. М., Барна М. Ю., Мізюк Б. М., Турчиняк М. К., Ланиця І. Ф., доц. Топоницька М. Я., Тучковська І. І., Миронов Ю. Б., Осінська О. Б., Жмур-Клименко Б. В. Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” денної та заочної форм навчання. Львів: В-во ЛТЕУ. 2023. - 28 с.
16.    Дистанційний курс з освітньої компоненти «Організація роботи фромажера». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
17.    Дистанційний курс з освітньої компоненти «Організація готельно-ресторанної справи. Частина «Організація ресторанної справи». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
18.    Дистанційний курс з освітньої компоненти «Організація кейтерингового обслуговування». URL: virt.lac.lviv.ua/course/view.php
19.    Робоча програма з освітньої компоненти «Організація роботи фромажера»
20.    Робоча програма з освітньої компоненти «Організація кейтерингового обслуговування».
21.    Робоча програма з освітньої компоненти «Організація готельно-ресторанної справи».

Організаційна діяльність
Провідний фахівець відділу моніторингу якості освіти та акредитації - керівник виробничої практики

Підвищення кваліфікації
1.    Міжнародна осіння школа Жана Моне "Регулювання використання харчових добавок: імплементація  Європейських підходів" та Перша міжнародна науково-практична конференція "Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні"  
2.    Тренінг (30 академ. год) у рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Сертифікат № 174
3.    Навчання онлайн-курсу "Академія готельного господарства" в рамках проекту "Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах", що реалізовується Установою "Агенція регіонального розвитку закарпатської області" 17 листопада - 15 грудня 2021 року. Сертифікат. (30 академ. годин.)
4.    Навчання онлайн-курс "Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів" Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Квітень 2022 рік Сертифікат - 60 годин (2 кредити ЄКТС).
5.    Тренінг-курс "Психологічні бар'єри розвитку логістичного інтернет-провайдингу як інструмент туристичного бізнесу" Асоціація готельних об;єднань та готелів України. 05.01.2023 р до 15 02.2023 р. Сертифікат.- 36 год (30 аудиторних, 6 - позааудиторних)
6.    Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, кафедра технологій молока  і молочних продуктів 03.04 – 05.05. 2023 р. Довідка № 413-16/2 від 10.05.23 6 кредитів 180 год.
7.    ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика" 23-24 листопада 2023 р., м. Львів. Сертифікат. 15 год. (0,5 кред. ECTS).
8.    Треніг "Інноваційний підхід в особистій ефективності та постановці цілей". Shargorodskyy Solodyak&Partners.  Consulting company. Львів, грудень 2023. Сертифікат 15 годин (0,5 кред. ECTS).
9.    Курс з підвищення кваліфікації в Навчальному центрі готельної та ресторанної справи Optima Hotels& resorts  03.10.2023 - 28.12.2023 р. Сертифікат. 120 годин. (4 кред. ECTS).

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен