Осінська Оксана Богданівна

кандидат економічних наук
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
завідувач аспірантури і докторантури

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10
роб. тел.:   (032) 295-81-18; 097-188-59-75
e-mail:    Osinska.oksanab@gmail.com

Короткі біографічні відомості
У 2000 році закінчила навчання у Львівській комерційній академії за спеціальністю “Економіка підприємств” і отримала кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.
У 2005-2006 р. працювала кредитним експертом ЗГРУ „ПриватБанк”,  а в липні 2006 р. перейшла працювати до Львівської комерційної академії, де пройшла шлях від провідного фахівця відділу кадрів, асистента до доцента кафедри.
З 2013 р. працювала асистентом кафедри економічної теорії, з вересня 2015 р. старшим викладачем, пізніше доцентом кафедри комерційної діяльності і підприємництва (в вересні 2017 р. перейменовано на кафедру підприємництва, торгівлі та логістики), а з лютого 2020 р. – доцент  кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. на тему: “Ефективність державного регуляторного  механізму формування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Україні” (науковий керівник – д.е.н., професор Башнянин Г. І.)

Основні освітні компоненти, що викладає
1. Організація туристичної діяльності та ГРС
2. Основи туризму

Наукова діяльність
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1161-7615
Researcher ID:  www.researcherid.com/rid/F-8893-2019

1.    Osinska O. (у співавторстві) Features of the Entrepreneurship Development in Digital Economy (індексоване у наукометричній базі WEB OF SCIENCE, SCOPUS) TEM  Jornal. November 2018 Ст.. 813-822.
2.    Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / колективна монографія / [Апопій В. В., Міщук І.П., Антонюк Я. М. та ін. ; за ред. д.е.н., проф. Апопія В. В.]. – Львів : Вид-во «Новий Світ – 2000», 2017. – 440 с., 27,5 ум. др. арк.
3.    Осінська О. Б. (у співавторстві) Проблемні питання розвитку рекреаційно-туристичного бізнесу Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика - м. Львів, ЛТЕУ,31 жовтня – 01 листопада 2018 рок.
4.    .Осінська О.Б. Механізм державного регулювання у межах соціально-орієнтованої ринкової економіки / О. Б. Осінська // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. – С. 126-132. Фахове видання.
5.    Осінська О. Б. Кредитне стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності / О. Б. Осінська, А. А. Гаврилюк // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. - Львів :  Вид-во ЛТЕУ, 2016. -  Вип. 20. - С. 75-80. Фахове видання..

Навчально-методична робота
1.    Осінська О. Б. Організація виставкової та ярмаркової діяльності / проф. Антонюк Я. М.,
доц.  Шиндировський І. М., к.е.н., Осінська О. Б. / Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврської) рівня вищої освіти спеціальностей 241 “Готельно-ресторанна справа”  та 242 “Туризм” – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 167 с.

Організаційно-методична робота
1. Завідувач аспірантури.

Підвищення кваліфікації
Стажування  у Вроцлавсь¬кому еконо¬мічному універси¬теті на кафедрі економіки та органі¬зації підприємства (14.05.2018 -19.05.2018 р.). Тема: «Особливості організації викладання дисциплін підприємницького спря¬муван¬ня у зару¬біж¬них закла¬дах вищої освіти»

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна грамота Львівського торговельно-економічного університету (2017, 2018 рр.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен