Полотай Богдана Ярославівна

Старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

79011, м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 405
роб. тел.:   +380 (032) 2958147
e-mail: bogdanapolotaj85@gmail.com

Науково-педагогічна біографія
У 2008 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Економічна кібернетика» з присвоєнням кваліфікації магістра з економічної кібернетики та отримала диплом з відзнакою.
З 2008 року – молодший науковий співробітник філії кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх».
У 2021-2023 р. навчалася на ОПП Готельно-ресторанна справа і здобула кваліфікацію магістра з готельно-ресторанної справи.
З 2015 року здобувач у Львівському торговельно-економічного університеті (тоді Львівська комерційна академія) , працюю над написанням дисертаційного дослідження.

Викладацьку діяльність розпочала на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи з 2017 року.

Є автором понад 35 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні освітні компоненти, що викладаються
1. Кухні народів світу
2. Культура в закладах готельно-ресторанного господарства

Наукова діяльність
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1600-2724
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-8676-2019
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nKreWtAAAAAJ

1. Полотай Б.Я. (2018) Особливості харчових барвників для кондитерських виробів. Львів : ЛТЕУ, 2018.-Вип.20.-114 с.
2. Полотай Б. Я. Турчиняк М. К. (2018) Інновації – запорука розвитку суб’єктів туристичної галузі України. Вітамінні напої на підприємствах туристичної . Львів : ЛТЕУ, 2018. – С. 361-372.
3. Гірняк Л. І.,  Полотай Б. Я. (2019) Сучасні тенденції виробництва безглютенових макаронних виробів  Технічні науки. № 22. - С. 69-73.
4. Мельник І.М., Полотая Б.Я. (2019) Особливості формування якості готельних послуг в Україні. Причорноморські економічні студії. Випуск 45. С. 185-189.
5. Полотай Б.Я. (2020) Особливості та тренди азіатської кухні Львів : ЛТЕУ, 2020 Вип. 23. – С. 207-211. (Технічні науки)
6. Polotay B., Turchynyak M .(2020) Use of non-traditional types of raw materials for production of gluten-free pasta. Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development. Lviv : LUTE. 252 р. (Р. 209-224).
7. Полотай Б. Я., Жмур-Клименко Б.В. (2022) Ресторанний бізнес під час війни Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (7), 37-42.
8. Полотай Б. Я. (2023). Еко-тренди ресторанного бізнесу Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 97-101.
9. Полотай Б.Я. Мельник І. М., Ткаченко В. І., Тучковська І. І. Стратегування  безпекового кадрового потенціалу в системі управлінням витратами підприємств спортивної індустрії та агротуризму. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 4. С. 299 – 304.

Методична діяльність
1. Наскрізна програма практичної підготовки : методичні вказівки до завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера обслуговування” денної та заочної форм навчання. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 47 с.
2. Кухні народів світу: опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 241  «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Б.Я. Полотай - Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 103с.
3. Кухні народів світу методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів спеціальності 241  «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Б.Я. Полотай - Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 29с.
4. Культура в закладах готельно-ресторанного господарства методичні вказівки та завдання до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” за освітньо-професійною програмою “Готельно-ресторанна справа” / Б.Я. Полотай - Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. - 25с.
5. Кухні народів світу: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php
6. Культура в закладах готельно-ресторанного господарства: Дистанційний курс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : virt.lac.lviv.ua/course/view.php

Організаційна діяльність
1.    Молодший науковий співробітник філії кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (2008 р.)
2.    Член Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України (2023)
3.    Лектор кулінарних курсів «Шлях до майстерності» (2023, 2024)
4.    Куратор групи 20-1411-001 та  23-1411-002

Підвищення кваліфікації
1. Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, кафедра готельно-ресторанної і курортної справи терміном 6 місяців (17.10.2017 р. – 17.04.2018 р.).  Довідка №01-15/03-661 від 02.05.2018 р. Тема:«Вивчення методики викладання дисциплін при підготовці фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
2.    Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України з 05.01.2023 по 15.02.2023 Тренінг-курс «Психологічні бар’єри  розвитку логістичного інтернет-провайдингу як інструмент бізнесу»
3.    Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, кафедра готельно-ресторанної і курортної справи терміном 2 місяці (05.02.2024 р. – 22.03.2024 р.).

Перелік нагород та заохочень
1.    Грамота Львівської обласної ради (2023 р.)

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен