Вергун Андрій Романович

доктор медичних наук, доцент,
професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

м. Львів, вул. Уласа Самчука 9, каб. 404а
тел.: +38 (032) 295-81-47, +38 (050)747-33-40,
e-mail: plagiamail@meta.ua

Науково-педагогічна біографія
У 2000 році закінчив Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, диплом спеціаліста ВК № 13747613 від 27.06.2000 р. і здобув кваліфікацію лікаря.
У 2001 році закінчив інтернатуру та магістратуру у Львівському державному медичному університеті імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа», диплом магістра ВК № 13781353 і здобув кваліфікацію магістра-хірурга.
З 2001 року працював асистентом кафедри поліклінічної справи і сімейної медицини та (за сумісництвом) лікарем-хірургом комунальної 2-ої міської поліклініки, а з 2010 року – комунальної 4-ої міської клінічної лікарні м. Львова.
У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Аневризми аорти: хірургічні аспекти з позицій доказової медиини». Диплом кандидата наук, ДК №032754, спеціальність 14.01.03 - хірургія, " Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, 9.02.2006.            
З 2010 року – доцент кафедри. У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології. Атестат доцента, серія 12ДЦ. Номер  030592. Дата  17. 02. 2012 р.  Номер рішення протоколу 2/02-Д. Дата рішення 17. 02. 2012 р.
З 1.09.2015 р. старший інспектор наукового відділу, відповідальний за антиплагіатну технічну експертизу наукових, навчально-методичних праць і дисертаційних матеріалів (антиплагіатний експерт) у Львівському державному медичному університеті імені Данила Галицького.
Лікар-хірург вищої категорії. Посвідчення про категорію № 61, видане 11.05.2018 р. (Наказ №913) зі спеціальності "Хірургія", категорія Вища. Дійсне до 11.05.2023 р. Дія посвідчення продовжена на 1 рік у зв'язку з воєнним станом.  
У 2019 році захистив докторську дисертацію "Хірургічна оніхопатологія: проблеми діагностики та комплексного лікування". Доктор наук. Диплом  ДД  №008970, спеціальність 14.01.03 - хірургія, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Атестаційна колегія МОН України,15.10.2019.
З 2021 року – лікар-хірург приймального покою. Комунальне некомерційне підпримство «Львівське територіальне медичне об’єднання №2. Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги», відокремлений підрозділ «4-а лікарня» м. Львова.
Коло наукових і клінічних інтересів - тяжка хірургічна гнійно-некротична, комбінована й поєднана патологія кісток, суглобів і м’яких тканин; хірургічна патологія органів малого тазу; паліативна медицина; патологія кисті і стопи; системні васкуліти; синдром діабетичної стопи; хірургічні аспекти клінічної токсикології; імплементація академічної доброчесності та протидія плагіату.  З 2021 року – на посаді професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету.

Основні освітні компоненти, що викладаються

  • Невідкладна медична допомога.
  • Основи медичних знань.

Наукова діяльність

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9b_2LvsAAAAJ
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0003-0135-0048
Researcher ID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-3998-2019
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226083050

Статті
1.    Вергун А.Р., Кульчицький В.В., Чуловський Я.Б. та ін. (2019). Ускладнений оніхомікоз з інкарнацією нігтів: патогенетичне обґрунтування малотравматичного видалення нігтів і деяких особливостей комплексного лікування. Український журнал медицини, біології та спорту. Том 4, № 2. С.107-114.
2.    Вергун А.Р. (2019). Малотравматичне хірургічне видалення нігтя як альтернатива класичному в структурі комплексного лікування деструктивних ускладнень мікотичних оніхеальних уражень (авторські погляди). Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва. №1. С.59-71.
3.    Вергун А.Р., Наконечний А.Й., Ягело С.П. та ін. (2019). Первинна антиплагіатна експертиза у медичному університеті: базові завдання, програмне забезпечення, авторські алгоритми та їх ефективність. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 10 (72). С.18-23.
4.    Вергун А.Р. Калитовська М.Б., Красний М.Р. та ін. (2019).  Досвід виготовлення і застосування антибактеріальних клиноптилоліто¬вмісних присипок для лікування пролежнів І–ІІ стадій. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Том 1, № 15 (77). С.28-34.
5.    Вергун А. Р., Калитовська М. Б., Кульчицький В. В. та ін. (2019).   ЛІкування пролежнів І-ІІ стадій клиноптилолітовмісними присипками у відділенні паліативної допомоги: аналіз клінічного досвіду. Науковий огляд. № 9(62). С.93-111.
6.    Vergun A.R., Kalytovska M. B., Yutanova A.V. et al. (2019). The treatment of the І-ІІ sтages pressure ulcers with maceration, local exematisation and desquamation of the epidermis: some specifics of manufacturing and use, analysis of clinical cases.  Scientific journal «Paradigm of knowledge». №1(39). Р.36-64.
7.    Vergun A., Makahonov I., Kuzmenko-Chornovil O. et al. (2019).  Complex (integrated) treatment of chronic cervicitis associated with papillomavirus infection in reproductive age patients. Innovative Solutions In Modern Science. 2020. № 2(38). Р.65-81.
8.    Кузьменко-Чорновіл О.В., Макагонов І.О., Вергун А.Р. та ін. (2019).  Досвід лікування пацієнток репродуктивного віку з хронічним цервіцитом і папіломавірусною інфекцією. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 5 (85), 1 том.  С.16-22.
9.    Vergun A. (2020).  Surgical Incarnated Nail Pathology, Author Views of Some Controversion in Complex Treatment. Acta scientific medical sciences. 4 (4). P.31-37.
10.    Вергун А.Р., Чуловський Я.Б., Мощинська О.М. та ін. (2020). Паліативна допомога: деякі концепції, проблеми та аспекти їх подолання. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 9 (89). С.38-48.
11.    Вергун А.Р., Паращук Б.М., Кіт З.М. та ін. (2020). Хірургічна мікотична оніхопатологія, асоційована із вторинною інкарнацією нігтів: комплексне лікування, авторські погляди. Українські медичні вісті. Том 13, № 1(84). С.1-4.
12.    Вергун А.Р., Чуловський Я.Б., Паращук Б.М. та ін. (2020). Мікотична хірургічна оніхопатологія з множинним ураженням та інкарнацією нігтів: деякі авторські погляди та клінічні паралелі. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 14 (94), 1 том. С.19-26.
13.    Вергун А. Р., Ягело С. П., Стечак Г. М. (2020). Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: ключові засади і методологія. Медична освіта. № 4. 116-122.
14.    Андрій Вергун, Світлана Ягело. (2021). Академічна доброчесність з позицій антиплагіатної експертизи: ключові принципи та їх імплементація. Український педагогічний журнал.  № 1. С.100-108.
15.    Вергун А.Р., Ягело С.П., Олексюк О.Б. (2021). Протидія академічному плагіату як складова стратегії академічної доброчесності у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. № 45. С.25-33.
16.    Вергун А.Р., Ягело С.П. (2021). Антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: досвід та авторські погляди. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. 1 (34). С.170-175.
17.    Вергун А.Р., Чуловський Я.Б., Паращук Б.М. та ін. (2021). Хірургічні аспекти комбінованих деструктивних і ускладнених випадків поліоніхомікозу з інкарнацією нігтів: класифікаційні критерії та індекс оніходеструкції, авторські погляди. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»).  5(5). С.872-889.
18.    Vergun A.R., Chulovskyi Ya.B., Parashchuk B.M. et al. (2021). Endothelial dysfunction and polyhypovitaminosis in patients with complicated destructive onychomycosis and the comorbid metabolic syndrome. Paradigm of knowledge. 5(49). P.5-28.
19.    Вергун А., Наконечний А., Ягело С. (2021). Антиплагіатна експертиза в медичному університеті: первинні результати з позицій академічної доброчесності. Праці НТШ Медичні науки. Том 64, 64, № 1 (64). С. 172-179. 
20.    Вергун А.Р., Литвинчук М.М., Вергун О.М. та ін. (2021). Множинні, комбіновані та рецидивуючі інкарнаційні мікотичні ураження нігтів,субунгвальних і параоніхеальних структур: аналіз даних літератури та клінічного хірургічного досвіду. Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О.Торсуєва. №1-2 (46). С.30-48.
21.    Надашкевич О.Н., Макагонов І.О., Мицик Ю О., Вергун А.Р. та ін. (2021). Пухлиноподібні ураження яєчників у жінок фертильного віку: комплексне ультразвукове обстеження та лікування. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. №2. С.86-93.
22.    Вергун А.Р., Мощинська О.М., Вергун О.М. та ін. (2021). Гнійно-некротична хірургічна оніхопатологія, авторські погляди: деякі проблеми діагностики та комплексного лікування ускладнених та комбінованих випадків. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. № 3. С.80-89.
23.    Вергун А.Р., Ягело С.П., Вергун О.М. (2021). Досвід антиплагіатної експертизи: аналіз деяких програм та авторські погляди в контексті академічної доброчесності.  Академічні студії. Серія «Педагогіка». №4, ч.1.  С.44-56.
24.    Вергун А.Р., Ягело С.П., Вергун О.М. та ін. (2021). Академічна доброчесність здобувачів: навчальна програма та експертиза наукових праць в контексті протидії академічному плагіату. Всеукраїнський науково-практичний журнал “Директор школи, ліцею, гімназії”. Спеціальний тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. №2. С.31-53.
25.    Вергун А.Р., Чуловський Я.Б., Паращук Б.М. та ін. (2022). Скручений або кліщеподібний ніготь (pincer nail), шатроподібна деформація як мікотично-асоційований процес: авторські погляди на аспекти морфогенезу та комплексне хірургічне лікування // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 3(8). С.215-236.
26.    Вергун А.Р., Ягело С.П., Вергун О.М. та ін. (2022). Інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і етика наукових досліджень: навчальна програма здобувачів в контексті протидії академічному плагіату // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 4(9). С.479-494.
27.    Вергун А. Р., Ягело С. П., Стечак Г. М. та ін. (2022). Дистанційне навчання студентів медичного факультету: специфіка реалізації у форс-мажорних обставинах. Українські медичні вісті. Т. 14. № 3–4 (92–93). С.9-12.
28.    Макагонов І. О., Вергун А. Р., Кітик В. В. та ін. (2022). Оцінка результатів ультрасонографічних і патоморфологічних досліджень у жінок пізнього репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрію. Українські медичні вісті. Т. 14. № 3–4 (92–93). С.47-49.
29.    Чуловський Я.Б., Вергун А.Р., Красний М.Р. та ін. (2022). Пролежні (декубітальні виразки), лікувальна тактика у відділенні паліативної допомоги: клінічний досвід. Українські медичні вісті. Т. 14. № 3–4 (92–93). С.124-126.
30.    Вергун А.Р., Макагонов І.О., Жураєв Р.К. та ін. (2022). Деякі аспекти комплексної фітотерапії клімактеричних розладів у жінок в перименопаузі. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2022. № 4 (123). С. 24-30.
31.    Надашкевич О.Н., Макагонов І.О., Вергун А.Р. та ін. (2022). Комплексна терапія клімактеричних розладів у жінок в перименопаузі: деякі аспекти застосування негормональних фітопрепаратів. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 6 (11). С. 495-509.
32.    Yagelo S., Vergun A., Stechak H., Vergun O. (2022). Distance learning experience for medical students during a pandemic and martial law. // Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences. 2 (69). https://doi.org/10.25040/ntsh.
33.    Вергун А.Р., Чуловський Я.Б., Красний М.Р. та ін. (2022). Пролежні (декубітальні виразки), стратегія комплексного лікування: авторські погляди на проблему з позицій клінічного досвіду у відділенні паліативної допомоги. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 13(18). С.730-747.
34.    Paltov Ye.V., Masna Z.Z., Kryvko Yu.Ya., Voitsenko K.I., Vergun A.R. (2022). Indicators of coagulation hemostasis and degree of blood oxygenation in rats under the opioid influence in the late terms of correction. Світ медицини та біології. № 4 (82). С.226-230.
35.    Надашкевич О.Н., Макагонов І.О., Вергун А.Р. та ін. (2023). Верифікація гіперпластичних процесів ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку: порівняння результатів ультрасонографічних і патоморфологічних досліджень. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 1(19). С.525-538.
36.    Вергун А.Р., Ягело С.П., Наконечний А.Й. та ін. (2023). Дистанційне навчання студентів-медиків: клінічні матеріали та заходи протидії плагіату під час пандемії та воєнного стану з позиції принципів академічної доброчесності. Інноваційна педагогіка. Випуск 57. Том 1.С.  227-235.
37.    Вергун А.Р., Макагонов І.О., Вергун О.М. та ін. (2023). Пухлиноподібні захворюваня яєчників у жінок репродуктивного віку: комплексне ультразвукове обстеження, діагностичний клінічний досвід. // Іnternational scientific journal «Grail of Science»  (Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»). № 27. С. 563-566.
38.    Наконечний А.Й., Вергун А.Р., Ягело С.П. та ін. (2023). Заходи протидії плагіату наукових і навчально-методичних праць в медичному університеті з позицій імплементації академічної доброчесності в контексті покращення процесу онлайн-навчання, stem-освітніх підходів у форс-мажорних обставинах. Вісник науки та освіти. (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). № 3(9) . С. 441-458.
39.    Надашкевич О.Н., Макагонов І.О., Вергун А.Р. та ін. (2023). Досвід діагностики і комплексного лікування запальних захворювань органів малого тазу в пацієнток раннього репродуктивного віку. Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 7(25). С.502-513.
40.    Andrii Vergun, Rustam Zhurayev, Yaroslav Diakunchak (2023). Destructive Complicated Polyonychomycosis and Nail Incarnations: Peculiarities of Interventions, Author’s Views on Complex Treatment of Patients with Comorbid Background Pathology, Diabetes Mellitus. Journal of Clinical Research and Medicine. Volume 6(2). P.2-5. DOI: 10.31038/JCRM.2023621.  URL. https://researchopenworld.com/wp-content/uploads/2023/06/JCRM-6-621.pdf.
41.    Надашкевич О.Н., Макагонов І.О., Вергун А.Р. та ін. (2023). Неплідний шлюб: порівняльна оцінка діагностичної інформативності рентгенівської гістеросальпінгографії та ехогістеросальпінгоскопії у жінок пізнього фертильного віку. Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 12(30). С.1000-1014.
42.    Андрій Вергун, Світлана Ягело, Оксана Вергун, Ольга Олексюк (2023). Деякі аспекти впровадження навчальної дисципліни «інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і етика наукових досліджень» для підготовки здобувачів третього (освітньо‐наукового) рівня вищої освіти у медичному університеті. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 4 (128) С. 290-304.

Тези доповідей
1.    Вергун А. Р., Красний М. Р., Ютанова А. В., Вергун О. М., Кульчицький В. В., Литвинчук М. М., Заремба М. О., Марко О. Г., Семашко К. І., Романчак Л. Л. Клінічні проблеми хірургічної оніхопатології: аналіз основних причин неудач комплексного лікування. «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього».  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9–10 листопада 2018 р.). Дніпро.  Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2018. С.29-34.
2.    Вергун А. Р., Ковальська М. Є., Паращук Б. М., Вергун О. М., Кіт З. М., Шалько І. В., Чуловський Я. Б., Кульчицький В. В., Мощинська О. М. Деструктивний поліоніхомікоз, ускладнений вторинною інкарнацією нігтів: аналіз клінічних спостережень. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття» Київ, 1–2 лютого 2019 р. Київ., 2019. С. 34-39.
3.    Вергун А. Р., Вергун О. М., Шалько І. В., Кіт З. М., Кульчицький В. В., Литвинчук М. М., Марко О. Г., Козуб В. І., Заремба М. О. Патогенетичне обгрунтування малотравматичного видалення і деяких особливостей комплексного лікування ускладненого оніхомікозу з вторинною інкарнацією нігтів. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства» Одеса. 15–16 лютого 2019 р. Одеса., 2019. С. 13-18.
4.    Вергун А.Р., Ягело С.П., Вергун О.М., Гаврилюк І.М., Кіт З.М. Навчальна програма з академічної доброчесності та експертиза наукових праць здобувачів як контрзаходи щодо виникнення академічного плагіату Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті.  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне. Видавничий дім «Гельветика». 2021.  4.  C. 64-67.
5.    Наконечний А.Й., Вергун А.Р., Ягело С.П., Вергун О.М. Первинні антиплагіатні заходи: ключові засади, методологія та програмне забезпечення  // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті.  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25–26 листопада 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне.  Видавничий дім «Гельветика». 2021.  4.  C. 162-165.
6.    Вергун А.Р., Вергун О.М., Паращук Б.М., Мацях Ю.М., Макагонов І.О., Мощинська О.М., Литвинчук М.М., Марко О.Г. Кліщеподібний (скручений) ніготь та шатроподібна деформація в контексті мікотично-асоційованого процесу: аспекти комплексного хірурґічного лікування.  Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 11–12 лютого 2022 р.). Дніпро.  Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2022.  C. 26-31.
7.    Vergun A.R., Vergun O.M., Moshchynska O.M., Lytvynchuk M.M., Marko O.H., Matsiakh Yu.M. Multivitamin insufficiency in patients with complicated destructive onychomycosis: some clinical deviations and results of complex treatment.  International scientific conference “New trends and unsolved issues in medicine”.  conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia. “Baltija Publishing”. 2022. C.  22-26.
8.    Вергун А. Р., Ягело С. П., Стечак Г. М., Вергун О. М., Кіт З. М. Дистанційна освіта у форс-мажорних умовах на кафедрах медичного університету: академічна доброчесність представлення навчального матеріалу. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах» 23–24 вересня 2022 року. Київ. C. 93-97.
9.    Андрій Вергун, Світлана Ягело, Оксана Вергун, Галина Стечак Дистанційне навчання студентів-медиків у форс-мажорних умовах: цифрова трансформація клінічного матеріалу з позицій академічної доброчесності. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи education for the 21st century: challenges, problems, prospects. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 28 жовтня 2022 року. Суми. Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2022. C. 168-170.
10.    А.Р. Вергун, А.Й. Наконечний, С.П. Ягело, О.М. Вергун, Г.М. Стечак Деякі аспекти дистанційного навчання та антиплагіатна експертиза наукових і навчальних матеріалів: досвід реалізації у форс-мажорних обставинах, переваги та недоліки. Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та кращі практики матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю. 2–3 лютого 2023 р. Тернопіль ТНМУ «Укрмедкнига». 2023. C. 34-36.
11.    Вергун А. Р., Калитовська М. Б., Кіт З. М.Імплементація академічної доброчесності в контексті покращення онлайн -навчання і STEM-освіти у форс-мажорних обставинах. Міжнародна науково-практична конференція «інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології» 14–15 квітня 2023 р. м. Запоріжжя. C. 103-107.
12.    Андрій Вергун, Світлана Ягело, Оксана Вергун, Ольга Олексюк.  Навчальна дисципліна «інформаційне забезпечення, академічна доброчесність і етика наукових досліджень» для підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у медичному університеті: ключові засади. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2023 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. C. 3-6.
13.    Vergun A., Chulovskyi Y., Krasnyi M., Vergun O. Pressure ulcers (bedsores, decubitus ulcers): clinical experience and author's views on the complex treatment in a palliative care department. Матеріали iv всеукраїнської науково-практичної конференції «Cоціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності» (за міжнародної участі) 11-12 травня 2023 року. Луцьк. 2023. C. 145-148.
14.    Вергун А.Р., Мацях Ю.М., Калитовська М.Б., Вергун О.М., Кравчук І.В., Шалько І.В., Лиховид П.Б., Олексюк О.Б., Фостяк А.Є., Мокрецька Н.М. Випадки врослого нігтя, комплексне лікування: аналіз клінічного досвіду, авторські погляди. Актуальні проблеми фундаментальних наук. V міжнародна наукова конференція присвячена 380-річчю з дня народження Ісаака Ньютона (Луцьк – Світязь, 01 – 05 червня 2023 року). Луцьк. 2023. С. 128-130.
15.    Вергун А.Р., Мощинська О.М., Вергун О.М., Красний М.Р., Паращук Б.М., Кіт З.М., Шалько І.В., Чуловський Б.Я., Олексюк О.Б., Кульчицький В.В. Деструктивний ускладнений оніхомікоз, аналіз основних причин рецидивів та повторних інкарнацій: клінічний досвід. Актуальні проблеми фундаментальних наук. V міжнародна наукова конференція присвячена 380-річчю з дня народження Ісаака Ньютона (Луцьк – Світязь, 01 – 05 червня 2023 року). Луцьк. 2023. С. 131-133.
16.    Макагонов І.О., Чуловський Я.Б., Вергун А.Р., Литвинчук М.М., Вергун О.М., Марко О.Г., Каганяк В.Й., Кузовкіна О.Л., Кульчицький В.В. Папіломавірусно асоційована ектопія шийки матки у жінок фертильного віку: клінічний досвід діагностики і комплексного лікування. Актуальні проблеми фундаментальних наук. V міжнародна наукова конференція присвячена 380-річчю з дня народження Ісаака Ньютона (Луцьк – Світязь, 01 – 05 червня 2023 року). Луцьк. 2023. С. 134-136.
17.    Андрій Вергун, Юрій Мацях, Михайло Литвинчук, Оксана Мощинська, Оксана Вергун, Рустам Жураєв Скручений або кліщеподібний ніготь: деякі аспекти морфогенезу та комплексного лікування. ХIХ З’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства. Острог. 16-17 листопада 2023 року.

Патенти України на корисну модель
1.    Вергун А.Р., Кульчицький В.В., Калитовська М.Б., Вергун О.М. Чуловський Я.Б. Спосіб місцевого лікування поверхневих пролежнів м'яких тканин з мацерацією, мокнуттям та локальною десквамацією епідермісу. Патент України на корисну модель № 125974 U, МПК A61K 31/00, опубл. 25.05.2018, Бюл.№ 10.
2.    Вергун А.Р., Кульчицький В.В., Вергун О.М. Спосіб лікування нагноєних пролежнів м'яких тканин, ускладнених гнійними затьоками.  Патент України на корисну модель № 131008 U, МПК  A61G 7/057, опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1.
3.    Вергун А.Р., Надашкевич О.Н., Чуловський Я.Б.,Кульчицький В.В., Вергун О.М.Спосіб малотравматичного видалення нігтьової пластини при оніхомікозі, ускладненому вторинною інкарнацією нігтя.  Патент України на корисну модель № 134388 U, МПК  A61B 17/00, опубл. 10.05.2019, Бюл.№ 9.
4.    Зербіно Д.Д., Беш Д.І., Вергун А.Р. Спосіб морфологічної діагностики коронариту при гострому інфаркті міокарда з підйомом сегмента ST. Патент України на корисну модель № 140204 U, МПК A61B 17/00, опубл. 10.02.2020, Бюл.№ 3.
5.    Вергун А.Р., Калитовська М.Б., Кульчицький В.В., Чуловський Я.Б., Кіт З.М., Вергун О.М. Спосіб місцевого лікування пролежнів з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу із застосуванням присипки на основі клиноптилоліту із вмістом брильянтового зеленого. Патент України на корисну модель № 140775 U, МПК A61K 31/00, опубл. 10.03.2020, Бюл.№ 5.
6.    Вергун А.Р., Калитовська М.Б., Кульчицький В.В., Вергун О.М. Засіб у формі присипки на основі клиноптилоліту із вмістом брильянтового зеленого для місцевого лікування пролежнів з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу. Патент України на корисну модель № 140776 U, МПК A61K 9/14, опубл. 10.03.2020, Бюл.№ 5.
7.     Зербіно Д.Д., Беш Д.І., Вергун А.Р. Спосіб прижиттєвої діагностики коронароспазму та коронаритів, асоційованих з ксенобіотиками, як морфогенетичної причини тромбозу коронарних артерій. Патент України на корисну модель № 140839 U, МПК A61B 17/00, опубл. 10.03.2020, Бюл.№ 5.
8.    Зербіно Д.Д., Беш Д.І., Вергун А.Р. Спосіб прижиттєвої морфологічної діагностики коронароспазму. Патент України на корисну модель № 141138 U, МПК A61B 17/00, опубл. 25.03.2020, Бюл.№ 6.

Методична діяльність
1.    Надашкевич О.Н., Вергун А.Р.,  Паращук Б.М., Вергун О.М., Ярко Н.Б. Тестові завдання контролю знань з амбулаторної хірургії студентів V-VI курсів медичного факультету для атестації лікарської виробничої практики та елективного курсу. Львів. ЛНМУ. 2020. 42 с.
2.    Надашкевич О.Н., Вергун А.Р., Паращук Б.М., Вергун О.М., Макагонов І.О., Шалько І.В. Тестові завдання для контролю знань з паліативної та хоспісної медицини для атестації студентів VI курсу медичних факультетів. Львів. ЛНМУ. 2021. 44 с.
3.    Надашкевич О.Н., Вергун А.Р., Паращук Б.М., Вергун О.М., Шалько І.В., Кіт З.М. Укуси отруйних змій: герпетологічне обгрунтування та особливості надання медичної допомоги. Під редакцією д. мед. н., професора Олега Надашкевича, д. мед. н., доцента Андрія Вергуна. Львів. ЛНМУ. 2021. 73 с.

Організаційна діяльність
1.    У 2019-2022 роках був членом редакційної колегії наукових фахових журналів «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») та «Вісник науки та освіти». (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»).
2.    Член редакційної колегії фахового журналу «Праці НТШ. Медичні науки» (Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences), який входить до бази Scopus.
3.    Член Ліги Паліативної Допомоги.

Підвищення кваліфікації
1.    Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, факультет післядипломної освіти. Інтенсивна терапія інфекційних хворих. ТУ. 11.05-21.05.2021.
2.    Katedra i Zaklad Anatomii Opisowei i Topograficznei Slaskiego Uniwersytetu Medycznego, №2196, Forum Leczenia Ran online, 12-15.05.2021, 23 punkty edukacyjne.
3.    International Economic Institute s.r.o. Czech Republic. Scientific perspectives and innovation in education: experience of the Czech Republic remotely, online, №18-В, 17.03-05.04. 2022 (180 hours - 6 ECTS).
4.    Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, факультет післядипломної освіти. Основи лікарської допомоги в паліативній медицині. ТУ. 16.03-30.03.2022.
5.    Scientific and educational project “Development of online courses for teaching in higher education institutions”, Praha, Czech Republic, online, 07.03-07.04.2023, (180 hours-6 ECTS).
6.    International advanced training for teaching skills in higher education “quality and sustainability in higher education: world experience and current trends”, London, online, AT № 377-23, 02.05-31.05.2023, (120hours-4 ECTS).
7.    Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Цикл тематичного удосконалення «Педагогічні, психологічні та правові аспекти вищої медичної освіти» обсягом 180 годин (6 кредитів ЕСТ5) 28 вересня -1 листопада 2023 року на факультеті післядипломної освіти. Сертифікат №698. 01.11.2023.

Перелік нагород та заохочень
1.    Почесна грамота з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника за щоденне віддане служіння в ім’я і на благо людей, глибокі фахові і професійну майстерність, вірність обоє'язку і покликанню, відповідальність, гуманізм і милосердя від начальника управління охорони здоров’я  Львівської міської ради. Львів. 2018 р.
2.    Подяка від Наукового товариства імені Шевченка в Україні за вагомий особистий внесок у розвиток Товариства, з нагоди 30-ліття відновлення його діяльності в Україні. Львів, 21 жовтня 2019 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен