Гвоздьова Єлизавета Василівна

Старший викладач кафедри вищої математики та кількісних методів

79005, м. Львів, вул. Бр.Тершаківців, 2а, каб. 403
роб. тел.:   +380 (032) 2958169
e-mail: liza.gv@gmail.com

Рік народження – 1960

ORCID ID: 0000-0002-5365-4185
Researcher ID: G-7280-2019

Закінчила математичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка у 1983 році за спеціальністю «Математика», отримала кваліфікацію «Математик. Викладач». Навчалась в аспірантурі Львівського державного університету ім. І.Франка (1998-2002 рр.) за спеціалізацією «Диференціальні рівняння».  Із 1983 р. Гвоздьова Є. В. працювала у Львівському  торговельно-економічному університеті  на посадах завідувача кабінетом математики, старшого лаборанта, асистента та старшого викладача. Науково-педагогічний стаж понад 30 років.

Автор та співавтор понад 20 наукових і навчально-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: Узагальнення перетворень типу Беклунда-Дарбу для нелінійних моделей теорії солітонів.

Основні дисципліни, що викладаються

1. Дискретна  математика
2. Числові  методи

Методична діяльність
1.    Гвоздьова Є.В. Чисельні методи. Конспект лекцій та тести для перевірки знань для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Є.В. Гвоздьва, Н.Я. Ляшовська. – 2017. Львів: В-во ЛТЕУ, 2017. – 134 с.
2.    Гвоздьова Є.В. Чисельні методи. Завдання для практичних занять та самостійної роботи, методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Є.В. Гвоздьва, Н.Я. Ляшовська. – 2017. Львів: В-во ЛТЕУ, 2017. – 48 с.
3.    Пілявський А. І. Вища математика. Числові та функціональні ряди. Ряди Фур'є. Методичні поради та завдання для аудиторної та самостійної роботи для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" / А.І. Пілявський,  Є.В. Гвоздьва, Н.Я. Ляшовська. – 2017. Львів: В-во ЛТЕУ, 2017. – 50 с.
4.    Пілявський А. І. Вища математика. Функції багатьох зміних та інтегральне числення. Завдання до аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальностей: 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”,  075 “Маркетинг”, 051 “Економіка” / А.І. Пілявський, Є.В. Гвоздьва, Н.Я. Ляшовська. – 2017. Львів: В-во ЛТЕУ, 2017. – 33 с.
5.    Гвоздьва Є.В. Дискретна математика. Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи і завдання для індивідуальних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» ОПП  Комп'ютерні науки / Є.В. Гвоздьова, М.О. Гірник  – Львів: В-во ЛТЕУ, 2018. – 43 с.
6.    Вища математика. Практикум : навчальний посібник  / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич. М.О.Мельник та ін Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019.  180 с.

Підвищення  кваліфікації
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України з 1 червня 2018 року по 30 червня 2018 року. Мета підвищення кваліфікації – ознайомлення з сучасними досягненнями математичного моделювання соціально-економічних процесів, оцінка можливості застосування цих досягнень в педагогічній практиці.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен