Кісілевич Олександра Василівна

кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри вищої математики та кількісних методів

79005, м. Львів, вул. Бр.Тершаківців, 2а, каб. 403
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-69
e-mail:  l_kisilevych@ukr.net

Короткі біографічні відомості
У 1978 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю  „Математика. Викладач математики”.
Із 1988 по 1992 рр. навчалася в аспірантурі Інституту теоретичної фізики АН України. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтегровні гамільтонові системи на орбітах груп петель та їх застосування» (01.04.02 - теоретична фізика), науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук присвоєно в 1996 р., вчене звання доцента – в 1997 р.
Із 1978 р. Кісілевич О. В. працювала у Львівській комерційній академії на посадах завідувача кабінетом математики, старшого лаборанта, асистента, старшого викладача та доцента кафедри вищої математики. З 1 липня 2004 р. працювала на посаді доцента кафедри економічного прогнозування та ризику, з квітня 2014 р. по серпень 2016 р. – в. о. зав. кафедри економічного прогнозування та ризику.
Із 31 серпня 2016 р. - доцент кафедри вищої математики та кількісних методів Львівського торговельно-економічного університету.
Кісілевич О. В. є автором та співавтором понад 110 наукових та навчально-методичних праць і понад 10 навчальних посібників, бере участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.
До 200-річчя Львівського торговельно-економічного університету нагороджена почесною трудовою відзнакою „Знак пошани”.
Коло наукових інтересів – економіко-математичне моделювання, прикладна статистика, фінансова математика.        

Основні дисципліни, що викладає:

  • Вища та прикладна математика
  • Економіко-математичні методи та моделі
  • Фінансова математика

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0003-0753-8340
Researcher ID: G-7292-2019

Свою наукову діяльність Кісілевич О. В. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету.

1.    Моделювання економічних процесів та явищ за допомогою теорії нечітких множин Матеріали наукової конференція проф.-викл. складу і аспірантів / Кісілевич О. В., Можировська З. Г., Пенцак О.С.–Львів: Видавництво ЛКА, 2015. - С. 345-346.
2.    Моделювання товарознавчо-комерційної діяльності з урахуванням ризику/ Кісілевич О. В., Можировська З. Г., Пенцак О.С.–Львів: Видавництво ЛКА, 2016.
3.    Інноваційні ризики у діяльності торговельних підприємств/ Кісілевич О. В., Можировська З. Г., Пенцак О.С.–Львів: Видавництво ЛКА, 2017.
4.    Оцінка ризиків інноваційних проектів та шляхи їх мінімізації . Матеріали наукової конференції Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах в умовах євроінтеграції/ Кісілевич О. В., Новосад З. Г.–Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018.
5.     Стохастичне моделювання та оцінювання ризиків. Матеріали наукової конференція проф.-викл. складу і аспірантів Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах / Кісілевич О. В., Новосад З. Г.–Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019.
6.    Моделювання оптимальної стратегії розвитку економічної системи. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”/ Кісілевич О. В., Новосад З. Г.–Львів, ЛТЕУ 18-19 червня 2020 р.
7.    Mоделювання фінансового ринку і розрахунку ризиків платіжних зобов’язань в умовах невизначеності. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”/ Кісілевич О. В.–Львів, ЛТЕУ 2-3 червня 2021 р.
8.    Оптимізація доставки посилок в контексті логістики останньої милі Міжнародна наукова конференція ”Моделювання і оптимізація в транспорті та логістиці”/ Кісілевич О. В., Григорак М. Ю.– Київ, ІК НАН України, березень 2022.
9.    Облік інфляції дохідності цінних паперів. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення”/ Кісілевич О. В.–Львів, ЛТЕУ 1-2 червня 2022 р.

Навчально-методична робота1.    Пілявський А. І. Вища математика: навчальний посібник / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич.  Львів: вид-во ЛТЕУ, 2019.  364 с.
2.    Вища математика. Практикум : навчальний посібник / [А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич, М. О. Мельник та ін.].  Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019.  180 с.
3.    Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі. Завдання та методичні вказівки для практичних, самостійних та індивідуальних робіт студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / Кісілевич О. В., Пенцак О. С. − Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 62 с.
4.    Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврького) рівня усіх спеціальностей/ Кісілевич О. В., Новосад З. Г. − Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 84 с.
5.    Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврького) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» ОПП «Комп’ютерні науки»/  Кісілевич О. В., Новосад З. Г. − Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 102 с.
6.    Фінансова математика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 056 ”Міжнародні економічні відносини”,072 „ Фінанси, банківська справа та страхування”, 071  „ Облік і оподаткування”/ Кісілевич О. В.− Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 32 с.
7.    Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей»/  Кісілевич О. В., Новосад З. Г. − Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 96 с.
8.    Вища та прикладна математика. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 242 «Туризм», 181 «Харчові технології»/ А.І. Пілявський, О.В. Кісілевич, З.Г. Новосад, В.М.Сороківський, Є.В. Гвоздьова.− Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 79 с.
9.    Вища та прикладна математика. Методичні вказівки і завдання до виконання індивідуальних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей/ А.І. Пілявський, О.В. Кісілевич, З.Г. Новосад, В.М.Сороківський, Є.В. Гвоздьова.− Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 71 с.
10.    Вища математика. Методичні вказівки і завдання до виконання індивідуальних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»/ А.І. Пілявський, О.В. Кісілевич, З.Г. Новосад, В.М.Сороківський, Є.В. Гвоздьва.− Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2021. – 72 с.
11.    Вища та прикладна математика: навчальний посібник / А.І. Пілявський, О.В. Кісілевич, З.Г. Новосад, В.М. Сороківський, Є.В. Гвоздьова, Л.В.Барбуляк.  Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021.  364 с.
12.    Економіко-математичні методи та моделі. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей/ О.В. Кісілевич, З.Г. Новосад.− Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. – 96 с.

Організаційно-методична робота
Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Підвищення кваліфікації
1. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра вищої математики (18.11.2019 р. – 27.12.2019 р.).
2. Всеукраїнська практична онлайн конференція „Якісна співпраця в освітньому середовищі”, Сертифікат №895771212196, 19.04.2021 р.
3. Націонадьна платформа педагогічних установ. Конференція та підвищення кваліфікації „Сучасна освіта: реалії, тенденції, перспективи”, Сертифікат №8130850002323, 05.02.2022 р.
4. Всеукраїнська практична онлайн конференція  „Педагогічні інновації та техніки для професійного розвиту”, Сертифікат №1543134759399, 27.06.2022 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен