Пілявський Анатолій Іванович

доктор фізико-математичних наук,
професор кафедри вищої математики та кількісних методів
завідувач кафедри вищої математики та кількісних методів

79005, м. Львів, вул. Бр.Тершаківців, 2а, каб. 419
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-69
e-mail: apilyavsky@lute.lviv.ua

ORCID ID: 0000-0001-9149-930X
Researcher ID: G-6673-2019

Короткі біографічні відомості

У 1971 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.
Із 1978 по 1981 рр. навчався в аспірантурі Інституту теоретичної фізики АН України. Кандидатську дисертацію на тему „Дослідження систем заряджених частинок у просторово неоднорідних середовищах" захистив у 1982 році, а після закінчення докторантури Інституту математики НАН України у 1995 році захистив докторську дисертацію на тему „Дослідження нескінченних систем заряджених частинок методом функціонального інтегрування".    
Вчене звання доцента отримав у 1985 році, а вчене звання професора – у 2005 році.
Із 1997 року завідувач кафедри вищої математики Львівської комерційної академії, а з 2016 р. – завідувач кафедри вищої математики та кількісних методів
Неодноразово (1994, 1996, 1998, 2005, 2016, 2018 р.р.) проходив стажування в університетах Сполучених Штатах Америки. Є членом міжнародної асоціації з економіки охорони здоров'я. Був членом наукового оргкомітету 4-ого та 5-ого світових конгресів з економіки охорони здоров'я (2003 рік – Сан-Франциско, США; 2005 рік – Барселона, Іспанія).
Відмінник освіти України, 2008. Науково-педагогічний стаж – 47 років. До 200-річчя Львівського торговельно-економічного університету нагороджений почесною трудовою відзнакою „Знак пошани”.
Співавтор двох монографій (одна з них видана у США), автор 5 посібників, та понад 100 наукових і навчально-методичних праць у журналах і книжках українською, російською та англійськими мовами.
Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України Вісника Львівського торговельно-економічного університету (Серія технічна) (http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/redakciini-kolegiji-naukovikh-visnikiv-lteu/)     

Коло наукових інтересів:

  • Математична фізика: нерівноважні властивості системи заряджених частинок у просторово-неоднорідних середовищах.
  • Математичні методи в економіці: ефективність та продуктивність функціонування лікувальних закладів в Україні; ефективність та продуктивність функціонування банківської системи в перехідних економіках.

Основні дисціпліни, що викладає   

  • Вища математика (українською та англійською мовами)
  • Вища та прикладна математика,
  • Теорія імовірностей та математична статистика
  • Математика для економістів,
  • Математичне програмування
  • Дослідження операцій

Свою наукову діяльність Пілявський А.І. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету.

1.    Pilyavskyy A., Maryniak A., Bulhakova Yu. Key Success Factors in Managing Supply Chain –  ISM Analysis / A. Kolinski et al. (eds.), Contemporary challenges in supply chains, Vol. 1, 2019, p. 94-105 e-ISBN: 978-83-66017-88-7 https://doi.org/10.17270/B.M.978-83-66017-88-7.8
2.    Anatoliy Pilyavskyy, Lucie Kopecká The Efficiency of Health Care Systems in OECD Countries. Does It Make a Difference? European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2018, pp. 525-530. ISBN 978-80-210-8980-8
3.    J.Góral, A.Pilyavskyy The Common Agricultural Policy of the European Union – main challenges for a new budget Proceedings of the International Scientific Conference“The CAP and national priorities within the EU budget after 2020”Multi-Annual Programme 2015-2019 “The Polish and the EU agricultures 2020+. Challenges, chances, threats, proposals” 11-13 June 2018, pp. 72-84 Lidzbark Warmiński, Poland ISBN 978-83-7658-751-6 DOI:10.30858/pw/9788376587516
4.    Pilyavskyy A. Comparative analysis of the total factor of productivity changes for banks of Visegrad group for the period 2009-2013 / Pilyavskyy A., Aaronson W.,. Cenohorska L. // Proceedings of the 11th prof. Aleksander Zelias international conference on modeling and forecasting of soico-economic phenomena. Zakopane, Poland, May 9-12, 2017. p.p. 339-348. .
5.    Pilyavskyy A., Comparative performance of the Visegrad group banks for the period 2009-2013 / Cernohorska L., Aaronson W., Pilyavskyy A. // E+M Ekonomie a Management Vol. 20 (2), 2017, pp 175-187. dx.doi.org 10.15240/tul/001/2017-2-013.
6.    Pilyavskyy A. The Efficiency of Health Care Systems in OECD Countries. Does it make a difference? / Pilyavskyy, A., Kopecká, L. // European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: Masarykovauniverzita, 2018. s. 525-530 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
7.    Pilyavskyy A.Comparative Analysis Of Healthcare Performance In West And South Regions Of Ukraine / A. Pilyavskyy, W. Aaronson,. Yu. Matsiv // Comparative Economic Research, Volume 19, Number 5, pp. 143-155, 2016.

Навчально-методична робота
1.    Офісне програмне забезпечення. Посібник / М.Б.Крутяк, А. І. Пілявський , В.Б.Артеменко, О.М. Швець. — Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019.— 333 с.
2.    The Global Health care Manager: Competencies, Concepts and Skills : монографія / Michael Counte, Bernardo Ramirez, Daniel J. / West jr., and William Aaronson, Editors. Health Administration Press, Chicago, Illinois, 2019, (авторський внесок: Ch 13, - p. 433-435, 437-438)
3.    Вища математика. Навчальний посібник / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич. – Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. – 362 с.
4.    Вища математика. Практикум : навчальний посібник / А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич. М.О. Мельник та ін. - Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. 180 с.
5.    Пілявський А. І., Новосад З. Г. Багатовимірний статистичний аналіз. (Кореляційно-регресійний аналіз). Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” ОПП Комп’ютерні науки - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. - 48 с.2.   
6.    Пілявський А. І., Гвоздьова . В., Ляшовська Н. Я. Вища математика. Числові та функціональні ряди. Ряди Фур`є. Методичні поради і завдання для аудиторної та самостійної роботи для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». – Львів : Вид. ЛТЕУ, 2018. – 40 с.
7.    Пілявський А. І., Гвоздьова Є. В., Ляшовська Н. Я. Математика для економістів. Завдання до аудиторної, самостійної та індивідуальних робіт для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини», 073 «Менеджмент». – Львів : Вид. ЛТЕУ, 2017. – 33 с.

Організаційно-методична робота
Член Вченої ради університету, член вченої ради факультету міжнародних відносин та інформаційних технологій

Підвищення кваліфікації
Академічна мобільність:
Університет у Ріно, Невада, США, з 12.09. 2018 р по 13.10.2018 р.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен