Сороківський Василь Михайлович

кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри вищої математики та кількісних методів

79005, м. Львів, вул. Бр.Тершаківців, 2а, каб. 403
роб. тел.:   +38 (032) 295-81-69
e-mail: lute@lute.lviv.ua

Короткі біографічні відомості
У 1979 р. закінчив математичний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту  за спеціальністю «Вчитель математики і фізики»
Із 1982 по 1985 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету ім. І. Франка, у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ріст аналітичних функцій, заданих рядами Діріхле і їх узагальненнями», науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук присвоєно у 1986 р., вчене звання доцента – у 1996 р.
У 1988-2004 рр. Сороківський В. М. працював у Львівській комерційній академії на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри вищої математики. З 1 липня 2004 р. працює на посаді доцента кафедри економічного прогнозування та ризику.
Із 31 серпня 2016 р. - доцент кафедри вищої математики та кількісних методів Львівського торговельно-економічного університету.

Є автором численних наукових і навчально-методичних праць, співавтором двох навчальних посібників та одного підручника, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

Є автором та співавтором понад 75 наукових та навчально-методичних праць, 1 підручника та 10 навчальних посібників виданих з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні дисципліни, що викладає

  • Вища та прикладна математика
  • Статистика

Наукова діяльність

ORCID ID: 0000-0002-58852690
Researcher ID: G-7762-2019

Свою наукову діяльність Сороківський В.М. здійснює відповідно до плану науково-дослідних робіт Університету і кафедри вищої математики та кількісних методів, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, засіданнях ”Круглого столу”, семінарах:
1.    Усунення дисбалансів розвитку небанківського інституційного інвестування в руслі державної політики покращення структурних характеристик інвестиційного середовища / Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : монографія / [за ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва]. – Львів : Видавництво ТзОВ “Ліга-Прес”, 2016. – 596 с. (у співавторстві).
2.    Сороківський В. М. Вплив фінансових ризиків на вибір політики формування фінансових ресурсів підприємств // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах: матеріали щорічної наукової конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 292-293.
3.    Сороківський В. М. Вплив фінансових ризиків на вибір політики формування фінансових ресурсів підприємств // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28 березн. 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2019. С. 111-112.
4.    Сороківський В. М. Місце стратегії управління фінансовими ризиками в політиці управління суб’єктом бізнесу: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економічно-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування», ЛДУФК, 23-24 травня 2019 р.
5.    Сороківський В. М. Вплив фінансових ризиків на вибір політики формування фінансових ресурсів підприємств: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економічно-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування», ЛДУФК, 23-24 травня 2019 р.
6.    Черкасова С. В., Cороківський В. М., Банюк Е. С. Фінансовий аналіз та прогнозування як основа формування фінансової стратегії підприємства // Приазовський економічний вісник. Науковий економічний журнал. 2019. №5(16). С.329-334.

Навчально-методична робота
1.    Фінансова математика : навч. посібник / Куцик П. О., Черкасова С. В., Сороківський В. М., Сороківська М. В. – Львів : Вид. ЛКА, 2015. – 328 с.
2.    Страховий менеджмент : навч. посібник / Куцик П. О., Васильців Т. Г., Сороківський В. М., Сороківська М. В. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 244 с.
3.    Теорія ймовірностей та математична статистика: посібник для самостійної роботи, практикум / Кісілевич О. В., Сороківський В. М., Можировська З. Г., Пенцак О. С., Стефаняк В.І. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 196 с.
4.    Математичні моделі в менеджменті. Завдання та методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” / Копич І. М., Сороківський В. М., Стефаняк В. І. − Львів: Видавництво ЛКА, 2015. – 97 с.
5.    Управління фінансовими ризиками : навч. посібник / Куцик П. О., Васильців Т. Г., Сороківський В. М., Стефаняк В. І., Сороківська М. В. – Львів : Растр-7, 2016. – 320 с.
6.    Актуарні розрахунки: підручник / Копич І. М., Сороківський В. М., Черкасова М. В., Сороківська М. В. – Львів: Новий світ – 2000, 2017. – 213 с.
7.    Вища математика. Практикум : навчальний посібник / [А. І. Пілявський, О. В. Кісілевич, М. О. Мельник та ін.].  Львів : вид-во ЛТЕУ, 2019.  180 с.

Підвищення кваліфікації
У березні-травні 2020 р. проходив стажування на кафедрі математичної економіки та економетрії Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Перелік нагород та заохочень
Наказом ректора ЛКА нагороджений

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен