Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри

к.філол.н., доц. Ковалик Наталія Василівна тел.: 295-81-91

Заступники завідувача кафедри

Заступник з навчально-методичної роботи — доц. Л.М. Тимочко 

Заступник з наукової роботи — доц. Н.М. Демчук

Заступник з наукової роботи зі студентами — доц. А. В. Степанов

Заступник з виховної роботи — ст. викл. Г.М. Сорока

Наказ

Пріоритетний напрям

Кафедра іноземних мов допомагає студентам університету опановувати іноземні мови на такому рівні, аби мати можливість розвивати мовну, культурну та професійну майстерність; бути комунікабельними, компетентними та інформованими у сучасному багатомовному та багатокультурному світі.

Мета і завдання

Досягаючи мети, кафедра іноземних мов завжди у центрі університетських ініціатив, які сприяють майбутньому кар’єрному розвиткові студентів у глобалізованому суспільстві; поступу міжкультурної компетентності та прикладних мовних навичок для особистісних та професійних цілей.

Загальна інформація

Кафедра іноземних мов Львівського торговельно-економічного університету є міжфакультетською кафедрою, викладачі якої здійснюють викладання таких навчальних дисциплін, як «Іноземна мова (англійська, німецька, французька)», «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська, німецька, французька)», «Іноземна мова спеціальності» (англійська, німецька, французька)», «Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська)», «Третя іноземна мова (польська, чеська)», «Латинська мова», «Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)», «Іноземна мова наукового та ділового спілкування  (англійська)» та «Українська мова за професійним спрямуванням» на І–IV курсах бакалаврату, маґістеріумі та аспірантурі усіх факультетів та Інституту економіки та фінансів денної та заочної форм навчання. Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені комплексами навчально-методичного забезпечення, які укладалися відповідно до Закону України «Про вищу освіту», державних та галузевих стандартів вищої освіти, освітніх програм за рівнями вищої освіти («бакалавр», «магістр», «доктор філософії»). Окрім цього, викладачами кафедри було розроблено дистанційні курси для усіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою іноземних мов.

Сьогодні колектив кафедри активно працює над реалізацією основних положень нового Закону України “Про вищу освіту”, Національних програм вивчення та популяризації іноземних мов в Україні, а також “Концепції викладання іноземних мов в ЛТЕУ”, яка була підтримана та прийнята Вченою радою університету у 2014 році. Основною метою Концепції є упорядкування та удосконалення системи викладання іноземних мов на усіх спеціальностях університету відповідно до міжнародних стандартів та сучасних потреб суспільства. Свою навчально-наукову діяльність кафедра іноземних мов здійснює, орієнтуючись на внутрішні потреби торговельно-економічної галузі у висококваліфікованих фахівцях зі знанням двох і більше іноземних мов.

За останнє десятиліття чисельність професорсько-викладацького складу кафедри змінювалася через об'єктивні причини, а саме: конструктивної реорганізації двох мовних структурних підрозділів університету та створення одного ― кафедри іноземних мов; розширення спектру університетських спеціальностей; зміни керівного складу кафедри на конкурсній основі.

З вересня 2011 року кафедру іноземних мов очолює кандидат філологічних наук, доцент Наталія КОВАЛИК.

Контакти

адреса:
79008 м. Львів,  вул. Тершаковців, 2а, 5-ий поверх, ауд. 517 

тел.:
295-81-91

e-mail:
kafedrainmov@ukr.net

Кафедра в соціальних мережах:

www.facebook.com/pages/Foreign-Languages-Department

Фотогалерея

Перейти