Центр сучасних європейських мов ЛТЕУ

Центр сучасних європейських мов ЛТЕУ (далі Центр) — структурний підрозділ Львівського торговельно-економічного університету, метою роботи якого є сприяння вивченню іноземних мов, їх поширення серед студентів Університету та всіх бажаючих вдосконалити свої знання; допомога у розвитку лінгвістичних, наукових, культурних зв'язків між Університетом та закладами вищої освіти країн, мови яких викладаються Центром.

Освітній напрям діяльності Центру

Викладачі Центру надають освітньо-навчальні послуги — курси з вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, чеської, польської):

  • Курс "Загальна іноземна мова" (англійська, німецька, французька, іспанська, польська, чеська)
  • Підготовчі курси для вступу до магістратури (англійська, німецька, французька, іспанська) на усі спеціальності Університету
  • Бізнес-курси "Іноземна мова професійного спрямування"/ "Іноземна мова спеціальності" / "Ділова іноземна мова" (англійська, німецька, французька, іспанська, польська, чеська)
  • Підготовчі курси для професорсько-викладацького складу Університету;
  • Корпоративне навчання  (Англійська для банківської сфери, Англійська для юристів,  Англійська для працівників готельної та ресторанної індустрій, Англійська для співробітників туристичних компаній, Ділова та особиста переписка тощо)

Головною метою занять є усунення мовного бар’єру під час подорожей за кордон для вільного спілкування з іноземними колегами на конференціях та/або інших наукових зібраннях шляхом вдосконалення навиків усного та письмового мовлення із використанням автентичних аудіо-, відеоматеріалів та інформаційних джерел.

Контакти

адреса:

ЛТЕУ, корпус по вул. Тершаковців, 2а, кім. 510

тел.:

+ 38 (032) 2958191

+ 38 (067) 8000739