Історія кафедри

Кафедра маркетингу утворена в 1989 р. Це була перша кафедра маркетингу у вищих навчальних закладах Радянського Союзу, створена завдяки таланту і наполегливості доцента Скибінського Станіслава Володимировича, який вірно спрогнозував майбутнє різке зростання потреби у фахівцях-маркетологах і згодом забезпечив відкриття спеціальності „Маркетинг” на стаціонарній і заочній формі навчання, ліцензування і акредитацію підготовки маркетологів на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра, спеціаліста і магістра. За вагомий внесок у наукову і навчальну роботу професору Скибінському С.В. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року.

Кістяк кафедри маркетингу склали доценти Кайструков С.О., Луців Є.П., Прохоренко К.М., Скибінський С.В. – визнані на той час фахівці з досліджень і функціонування ринку, в тому числі рекламної сфери. Спочатку кафедра входила до складу товарознавчого факультету зі статусом випускаючої на товарознавчих та економічних спеціальностях. У 1993 р. при створенні факультету міжнародних економічних відносин кафедру було включено до складу цього факультету зі статусом випускаючої на спеціальностях “Міжнародні економічні відносини” і “Маркетинг” та перейменовано у кафедру “Маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності”.

У період 1989-2000 рр. кафедру поповнили талановиті науковці Басій Н.Ф., Бойчук І.В., Боднар І.Р., Дайновський Ю.А., Іванова Л.О., Мокій А.І., Семак Б.Б., Топчян М.Г., Федорчук А.І., Шевчук В.О., Яремко Л.А. та інші. Саме у цей період розвитку кафедри було закладено фундамент її успішної діяльності в науковій, навчально-методичній і виховній сферах. З 2000 року внаслідок поділу кафедра була перейменована на кафедру маркетингу зі статусом випускаючої на однойменній спеціальності.

Колектив кафедри поповнився молодими викладачами Балук Н.Р., Корягіною С.В., Курило А.А, Музикою (Вовчанською) О.М., Орел (Бук) Л.М., Сухорською У.Р, Яхваком Д.М., Семак Ю.А., Дмитрів А.Я., Коник М.І.

Колектив кафедри маркетингу є дружньою командою досвідчених науковців, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері маркетингу і реклами для майже всіх галузей економіки України. В даний час фахівці з маркетингу, реклами і комунікаційних технологій користуються великим попитом на ринку праці, тому місією кафедри є організація та забезпечення викладання фахових дисциплін, орієнтованих на задоволення реальних потреб бізнес-середовища.

Професійний рівень співробітників кафедри підтверджується науковими ступенями, вченими званнями, стажуваннями в українських і зарубіжних установах. Всі фахівці кафедри є сертифікованими членами Української асоціації маркетингу.

Кафедра випускає фахівців із «Маркетингу» та «Журналістики» (освітньо-професійна програма «Реклама в бізнесі»), забезпечує професійне викладання дисциплін «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетинг промислового підприємства», «Комунікаційні технології», «Маркетинг послуг», «Кон’юнктура ринків», «Міжнародний маркетинг», «Брендинг», «Історія реклами і PR», «Теорія і практика реклами та PR», «Теорія і методика рекламної і PR-творчості», «Зарубіжна реклама і PR», «Реклама та PR на виставках і ярмарках», «Етика в рекламній та PR-діяльності», «Копірайтинг і дизайн у рекламі і PR» та інших.

Всі дисципліни містять якісне навчально-методичне забезпечення та сучасні дистанційні курси. На кафедрі ефективно застосовуються інноваційні методи вивчення дисциплін у навчальному процесі.

Кафедра має окремий спеціалізований комп'ютерний зал із відповідним програмним забезпеченням і доступом до Інтернету. Кафедра активно застосовує у навчальному процесі комп’ютерну техніку для проведення практичних занять і розв’язання конкретних маркетингових ситуацій, поточного і рубіжного контролю знань студентів, виконання курсових і кваліфікаційних робіт, проведення науково-дослідних розробок і конкурсних проектів.

Значний внесок у підвищення якості навчального процесу вносять наукові розробки колективу кафедри маркетингу, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємств у ринковому середовищі, зокрема шляхом застосування сучасних маркетингових і комунікаційних технологій.

Співробітники кафедри беруть активну участь в науково-дослідній діяльності, ними опубліковано вже більше тисячі наукових і навчально-методичних праць.

Видано понад три десятки підручників і навчальних посібників, авторами і співавторами яких стали професори Скибінський С.В., Дайновський Ю.А., Семак Б. Б., доценти Бойчук І. В., Басій Н. Ф., Балук Н.Р., Бук Л. М., Вовчанська О. М., Корягіна С.В., Сухорська У. Р., Прохоренко К.М., Іванова Л.О., Федорчук А.І.

За останні 10 років, співробітники кафедри взяли участь у більше ніж у 70 міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських та інших наукових конференціях, де ділилися досвідом вирішення проблем діяльності сучасних суб'єктів ринку з використанням основних принципів маркетингу та реклами. Статті фахівців кафедри регулярно публікуються у провідних економічних журналах України, у наукових вісниках університетів Львова, Києва, Харкова, Одеси, Хмельницького, Тернополя, Чернівців, Луцька, Ужгорода та інших міст України і закордонних виданнях.

Під керівництвом викладачів студенти кафедри маркетингу активно беруть участь у науково-дослідній роботі, стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад із маркетингу та реклами, Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт, Всеукраїнського студентського конкурсу торговельної реклами та інших академічних конкурсів для обдарованих здобувачів вищої освіти.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен