Наукова діяльність

Напрямки науково-прикладних досліджень

Напрямки науково-прикладних досліджень фахівців кафедри у сфері міжнародних економічних відносин, розробки зовнішньоекономічної політики, здійсненні аналізу, прогнозування і регулювання економічного співробітництва дуже різноманітні. Серед них виділимо наступні:

 • Дослідження конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових ринках.
 • Проблеми економічної інтеграції України в ЄС.
 • Україна у системі міжнародного регулювання світових господарських зв’язків.
 • Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації світового господарства.
 • Дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України.
 • Європейська інтеграція.
 • Проблеми формування і реалізація зовнішньоекономічної політики України.
 • Вплив цінових та нецінових факторів на рівновагу доходу і платіжного балансу.
 • Монетарні ефекти платіжного балансу під час операцій відкритого ринку.
 • Особливості застосування інструментів нетарифного регулювання в Україні
 • Формування і розвиток людського капіталу.
 • Міжнародна міграція робочої сили.

Наукові школи

Наукова робота студентів

Наукова діяльність студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" розвивається за такими напрямами: підготовка наукових студентських робіт, участь в роботі конференцій різного рівня, у конкурсах, олімпіадах, проведення засідань наукових гуртків.

15 квітня 2021 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулася підсумкова відео-конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності за участю 15 учасників з 14 вищих навчальних закладів України. За результатами конкурсу наукова робота студентки ОПП "Міжнародні економічні відносини" Шевчук Софії "Переваги та ризики політики екстремально низьких процентних ставок у європейських країнах" нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.  Науковий керівник - к.е.н., доцент Сергій Семів.

До наукових здобутків студентів також слід віднести ІІІ призове місце студентки Любові Нагребної (І курс магістратура) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності, що відбувся у КНУ ім. Т. Шевченка (м. Київ, 17.04.2019 р.). Робота Нагребної Л. В. виконувалася на тему: “Ефективність участі вітчизняних підприємств у проектах міжнародної виробничої кооперації (на прикладі автомобільної галузі)” під керівництвом к.е.н., доц. Семіва С.Р. У 2018 році - ІІІ призове місце Любові Нагребної у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (22 березня 2018 р.) у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Робота на тему: "Вплив корупції на економічне зростання на прикладі країн ЦСЄ" була виконана під керівництвом к.е.н., доц. Зоряни Макогін.

25 квітня 2018 року відбулася міжвузівська англомовна студентська конференція на тему: "The Society. The Obligations. The Privileges. / Суспільство. Обов’язки. Привілеї". У конференції з науковими доповідями взяли участь студенти Ліза Савіцька, Світлана Білан, Антон Кабаровський. Тематика доповідей була зосереджена навколо таких суспільних явищ, як можливості та права, гроші та соціальна поведінка, успіх, споживацькі тенденції, моральні аспекти життя, тощо.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен