Історія кафедри

Кафедра вищої математики та кількісних методів створена 31 серпня 2016 року на базі кафедри вищої математики, кафедри економетрії та статистики та кафедри економічного прогнозування та ризику.

Викладачі кафедри проводять заняття з дисциплін: Вища математика; Вища та прикладна математика; Дискретна математика; Економетрика; Статистика; Економіко-математичні методи та моделі; Економіко-математичне моделювання господарських процесів; Економічний ризик та методи його вимірювання; Математичні методи дослідження операцій; Математичні моделі в менеджменті; Теорія ймовірності та математична статистика, ймовірнісні процеси; Фінансова математика; Числові методи.

Ефективність навчання студентів кафедра забезпечує шляхом впровадження в навчальний процес наукових досліджень, практичного досвіду, нових технологій, сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

Завідувач кафедри − професор Анатолій Іванович Пілявський.

Склад викладачів базових кафедр у 2007-2016 рр.:

  • кафедра вищої математики – проф. Пілявський А.І., доц. Мойсак П.П., доц. Мельник М.О., доц. Глушик М.М., доц. Гірник М.О., ст.викл. Кубецька М.І., ст.викл. Гвоздьова Є.В., ст.викл. Барбуляк Л.В., асист. Ляшовська Н.Я., асист. Квик М.Я.;
  • кафедра економетрії та статистики – проф. Єлейко В.І., проф. Гальків Л.І., доц. Чупик І.О., доц. Лутчин Н.П., доц. Боднар Р.Д., доц. Демчишин М.Я., ст.викл. Москаль Б.С., ст. викл. Дацко Н.В., асист. Папіровська Р.Р.;
  • кафедра економічного прогнозування та ризику – проф. Копич І.М., доц. Кісілевич О.В., доц. Сороківський В.М., доц. Сулим М.В., доц. Новосад З.Г., ст.викл. Пенцак О.С., ст.викл. Стефаняк В.

Склад кафедри у 2016 р. − доценти О. Кісілевич, В. Сороківський, М. Демчишин, З. Новосад, старші викладачі − Є. Гвоздьова, О. Пенцак, В. Стефаняк, асистент Н. Ляшовська.

З вересня 2020 року на кафедрі працюють: професор А. Пілявський, доценти О. Кісілевич, В. Сороківський, З. Новосад, старший викладач Є. Гвоздьова.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен