Факультет економіки та управління

Декан

Заступники декана

 • Попітіч Тетяна Василівна

Провідні фахівці факультету:

 • Андрухів Анна Володимирівна
 • Глущенко Тетяна Богданівна

Склад Вченої ради факультету економіки та управління

 • Герасименко Т. О. – голова Вченої ради, декан факультету економіки та управління, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування;
 • Рущишин Н. М. – професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, заступник голови Вченої ради;
 • Перепьолкіна О. О. – секретар Вченої ради, доцент кафедри економіки;
 • Попітіч Т. В. – заступник декана факультету економіки та управління, ст. викл. кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування;
 • Копилюк О. І. – завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, професор;
 • Воронко Р. М. – завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, професор;
 • Семів С. Р. – завідувач кафедри економіки, професор;
 • Блащак І. М. – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент;
 • Медвідь Л. Г. – професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування;
 • Міценко Н. Г. – професор кафедри економіки;
 • Лупак Р. Л. – професор кафедри економіки;
 • Музичка О. М. – доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу;
 • Стародуб С. Р. – здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, ОПП “Фіскальне та митне адміністрування”, Голова Студентської ради факультету економіки та управління;
 • Голяк Т.-В. Б. – здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”, Голова Студентського наукового товариства факультету економіки та управління.

 

Про факультет

Факультет економіки та управління, яскравими сторінками багатолітньої історії якого є формування і примноження класичних традицій якісної підготовки фахівців у сфері торгівлі та послуг національної економіки у рамках реалізації державної інноваційної політики, спрямованої на відродження духовного та інтелектуального потенціалу нації. Історія факультету економіки та управління розпочинається з 1940 р., коли був створений обліково-економічний факультет у Львівському інституті радянської торгівлі, що у 1957 р., шляхом об'єднання з торгово-економічним факультетом, утворив економічний факультет. У березні 2003 р. економічний факультет був реорганізований в Інститут економіки та фінансів Львівської комерційної академії, яка у 2016 році змінила назву і статус на Львівський торговельно-економічний університет. З 26 квітня 2023 року Інститут економіки та фінансів перейменований на факультет економіки та управління.

Факультет, до складу якого входять чотири кафедри, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ступенями:

бакалавра за спеціальностями:

 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійні програми: "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фіскальне та митне адміністрування", "Фінансово-економічна безпека та фондовий ринок");
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійні програми: "Облік і оподаткування", "Обліково-правове забезпечення управління бізнесом", "Діджитал облік та управління фінансами"; "Управлінський облік, контроль та бізнес-консалтинг"));
 • “Економіка” (освітньо-професійні програми: "Міжнародна економіка", "Бізнес-економіка", "Економіка та бізнес-аналітика підприємства");
 • магістра за спеціальностями:
 • “Фінанси, банківська та страхування” (освітньо-професійні програми: "Фінанси, банківська справа та страхування", “Управління фінансово-економічною безпекою”);
 • “Облік і оподаткування” (освітньо-професійна програма: "Облік і оподаткування");
 • “Економіка” (освітньо-професійна програма: "Міжнародна економіка");

Підготовку здобувачів за освітньо-професійними програмами здійснює професорсько-викладацький склад чотирьох кафедр факультету, який налічує 45 осіб, серед яких 17 докторів наук та професорів.

Навчання на факультеті економіки та управління – гарантія професійного успіху