Історія кафедри

Історія кафедри харчових технологій розпочалася в 2011 році, коли наказом ректора Львівської комерційної академії № 288/01 від 20 вересня відповідно до ухвали Вченої ради від 15 вересня у складі товарознавчо-комерційного факультету була створена кафедра харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 30 вересня 2011 року академія отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності в галузі знань 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія".

В серпні 2016 року відбулася реорганізація діючої кафедри, внаслідок чого утворилася кафедра харчових технологій, яку очолив д.т.н., професор Ощипок Ігор Миколайович.

Кафедра харчових технологій є випусковою за спеціальністю 181 "Харчові технології".

За період функціонування кафедра започаткувала освітні програми: "Харчові технології", "Технологія та організація ресторанного бізнесу", "Експертиза та біотехнології харчування".

На всіх етапах своєї діяльності професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує якісну підготовку конкурентоспроможних фахівців у галузі виробництва харчових продуктів, підтримуючи інтеграційні зв'язки між наукою та виробництвом. Постійно працює над посиленням партнерських зв'язків із роботодавцями з метою підвищення рівня працевлаштування здобувачів-випускників шляхом удосконалення механізму проведення виробничої практики та стажування викладачів.

Щороку викладачі кафедри приймають активну участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен