Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри харчових технологій відбувається за напрямами ґрунтовних наукових робіт професорсько-викладацького складу.  

Викладачі кафедри харчових технологій працюють над виконанням науково-дослідної теми з державною реєстрацією “Розроблення удосконалених технологій харчової продукції нового асортименту та інноваційного обладнання” (номер державної реєстрації 0118U000026, керівник: д.т.н., проф. Ощипок І.М.).

Ощипок Ігор Миколайович, доктор технічних наук, академік УТА, професор, який завідував кафедрою харчових технологій до початку 2024 року, є координатором наукової школи: «Дослідження нових напрямків створення сучасних харчових продуктів та удосконалення устаткування».

Василечко Володимир Орестович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри харчових технологій ‒ керівник наукової школи: «Дослідження сорбційних властивостей закарпатських цеолітів стосовно токсичних важких металів та хлорорганічних речовин з метою використання цих природних наноматеріалів в аналізі продовольчих та непродовольчих товарів».

Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри наведено у звітах.

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем та наукової діяльності викладачів кафедри є участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікація статей у фахових виданнях та статей, індексованих у міжнародних наукометричних базах, видання монографій, захист дисертацій і застосування наукових досліджень у навчальному процесі.

За останній період викладачами кафедри видано монографії:
- Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія / Т. М. Лозова, О. Я. Давидович, Н. С. Палько та ін.; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 431 с.
 - Ощипок І.М. Харчові виробництва. Формування технології первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів: монографія / І.М. Ощипок. – Львів: видавництво ЛТЕУ, 2020. – 265 с.
- Scientific development and achievements. Volume 5: the fourteenth section “Stabilization technology of fats during storage”: колективна монографія / Davydovich O., Palko N. – Sciemcee, Publishing London, 2018. – 404 p. – p. 197-207. Колективна монографія. 

Усі викладачі кафедри харчових технологій беруть активну участь у міжнародних проєктах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях.

Сканкопії документів про проходження підвищення кваліфікації та стажування наведено на сайті університету: Детальніше.

Науково-дослідна робота студентів спеціальності 181 “Харчові технології” здійснюється у різних формах як наукового, так і пізнавального характеру, а саме: участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у стінах Львівського торговельно-економічного університету, так і за його межами.

За результатами студентських наукових досліджень опубліковано статті у журналах і збірниках наукових праць, у тому числі у фахових виданнях, тези доповідей у збірниках матеріалів чисельних конференцій.

Студенти беруть активну участь у діяльності наукових гуртків при кафедрі, у рамках якого представляють презентаційні доповіді на проблематичні тематики, пов’язані з поліпшенням споживних властивостей, якості, зберігання харчових продуктів, розробкою інноваційного асортименту та покращенням властивостей непродовольчих товарів тощо.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток “Інноваційний розвиток харчових технологій та сучасні аспекти життєзабезпечення людини” (керівник: ст. викладач Хінальська Т.Р.)

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2023 році. Детальніше .pdf
Протокол засідання конкурсної комісії з проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2024 році. Детальніше.pdf

6-7 травня 2023 р. відбувся кондитерський майстер-клас “Сучасні та класичні десерти” організований ПК “Перші кулінарні курси”. Участь у майстер-класі взяв здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Салабай Назар. Сертифікат.

Збірники матеріалів конференцій

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В рамках діяльності Китайсько-Українського навчального центру економіки та торгівлі “Майстерня професійних можливостей” здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Харчові технології” Спринь Х. Р. пройшла програму підготовки спільно з Чжецзянським інститутом економіки і торгівлі (Китайська Народна Республіка).

Програма реалізовувалася з метою ефективного сприяння інтернаціоналізації університетів у відповідності до державної програми Китайської Народної Республіки “Один пояс, один шлях” і тривала у період з 17 травня до 31 жовтня 2021 року.

За підсумками програми учасниця отримала сертифікат.

Сертифікат Спринь Христина

У рамках реалізації програми Erasmus+ спільно з партнером Папським університетом Івана Павла ІІ у Кракові (Польща) 4 квітня 2023 року відбулися лекції “International Project Management: Practical Considerations” та “European Opportunities for Funding – the case of the Erasmus+ Programme” у Львівському торговельно-економічному університеті.

Лекції прочитали директор Міжнародного офісу, інституційний координатор Erasmus+ Томаш Князь та провідний спеціаліст програми Урсула Кубічек. Лекції були офлайн-частиною семінару.

У практикумі прийняли участь Сухарський Ю., Шимчак Р. – здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти та Жентичка М.-М. – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Харчові технології”. Вони високо оцінили актуальність, можливість практичного застосування отриманих під час лекцій знань. Міжнародний сертифікат надано за участь та успішне виконання індивідуального завдання.

13 червня 2023 року у межах реалізації проєкту академічної мобільності Erasmus+ спільно з Опольською політехнікою (Польща) в університеті відбувся воркшоп для здобувачів вищої освіти, який провів професор Said Edaich на тему: “New Public Management and the Rhetoric of Users Satisfaction” (Новий державний менеджмент і задоволеність споживачів).

У заході прийняли участь здобувачі першого (бакалаврського) рівня Семенюк Іван та здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП “Харчові технології” Синишин Роман, де розглядалися питання публічного адміністрування, корпоративного менеджменту, актуальні тренди та технології діджиталізації в державному управлінні тощо. Слід відзначити, що захід викликав значне зацікавлення серед учасників.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен