Історія кафедри

Свій історичний початок кафедра підприємництва, торгівлі та логістики виводить від кафедри організації і техніки радянської торгівлі Львівського торговельно-економічного інституту, створеної на базі об'єднання у 1947 році кафедри організації і техніки радянської торгівлі Львівського інституту радянської торгівлі та кафедри організації і техніки кооперативної торгівлі Українського інституту радянської кооперативної торгівлі. В подальшому відповідно до потреб сучасності у 1989 р. кафедра була перейменована на кафедру організації торгівлі, у 1993 р. - на кафедру комерційної діяльності і підприємництва, а в 2017 р. - на кафедру підприємництва, торгівлі та логістики.

У даний час кафедра підприємництва, торгівлі та логістики (надалі - кафедра ПТЛ) функціонує в складі Факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування ЛТЕУ.

На всіх етапах своєї діяльності кафедра ПТЛ з врахуванням вимог народногосподарського комплексу країни забезпечувала глибоку професійну підготовку майбутніх фахівців, розвиток наукової діяльності, підготовку та видання наукової та навчально-методичної літератури. Кафедра забезпечує навчальний процес у межах дослідження сфери товарного обігу та бере активну участь у підготовці здобувачів вищої освіти за денною та заочною формами навчання на всіх факультетах ЛТЕУ, забезпечуючи викладання силами професорсько-викладацького складу біля 30 дисциплін.

В даний час кафедра є випусковою та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професій¬ними програмами "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Товарознавство та торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі" спеціальності 076 “Підприєм¬ництво, торгівля, біржова діяльність” на здобуття освітнього ступеня бакалавра, за ОПП "Товарознавство і комерційна діяльність" та "Товарознавство та експертиза в митній справі" цієї ж спеціальності на здобуття освітнього ступеня магістра, а також - доктора філософії.  Детальніше

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен