Перелік дисциплін

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

№ з/п

Назва дисципліни

 

Кількість кредитів

Викладач

 

Основи бізнесу

4

доц. Шиндировський І.М.

 

Організація торгівлі

4

проф. Міщук І.П.

 

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність

7

доц. Шиндировський І.М.

 

Обладнання підприємств торгівлі

4

доц. Середа С.А.

 

Електронна комерція

4

доц. Шалева О.І.

 

Біржова діяльність

4

доц. Олексин І.І.

 

Організація і технологія надання послуг

4

доц. Олексин І.І.

 

Управління продажами

4

проф. Міщук І.П.

 

Мерчендайзинг

4

доц. Шалева О.І.

 

Логістика

4

проф. Міщук І.П.

 

Публічні закупівлі

4

доц. Шалева О.І.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Товарознавство та торговельне підприємництво» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Основи бізнесу

4

доц. Шиндировський І.М.

 

Організація торгівлі

4

проф. Міщук І.П.

 

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність

7

доц. Шиндировський І.М.

 

Обладнання підприємств торгівлі

4

доц. Середа С.А.

 

Біржова діяльність

4

доц. Олексин І.І.

 

Організація і технологія надання послуг

4

доц. Олексин І.І.

 

Інноваційне підприємництво та управління стартаппроєктами

4

доц. Шиндировський І.М.

 

Мерчендайзинг

4

доц. Шалева О.І.

 

Логістика

4

проф. Міщук І.П.

 

Організація і технологія інспектування підприємств торгівлі

4

доц. Середа С.А.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Організація торгівлі

4

проф. Міщук І.П.

 

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність

7

доц. Шиндировський І.М.

 

Біржова діяльність

4

доц. Олексин І.І.

 

Логістика

4

проф. Міщук І.П.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Стратегії та інструментарій біржової торгівлі

4

доц. Олексин І.І.

 

Організація та управління інноваційними бізнес-процесами

4

доц. Шиндировський І.М.

 

Міжнародна логістика

4

проф. Міщук І.П.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Товарознавство та експертиза в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Стратегії та інструментарій біржової торгівлі

4

доц. Олексин І.І.

 

Організація та управління інноваційними бізнес-процесами

4

доц. Шиндировський І.М.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Організація виставкової та ярмаркової діяльності

4

проф. Антонюк Я.М.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП "Менеджмент" зі спеціальності 073 "Менеджмент", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Логістика

4

доц. Шалева О.І.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології», другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Організація та управління інноваційними бізнес-процесами

4

доц. Шиндировський І.М.

Обов’язкові освітні компоненти ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Організація та управління інноваційними бізнес-процесами

4

доц. Шиндировський І.М.

Вибіркові освітні компоненти для здобувачів  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Інтернет в бізнесі

4

доц. Шиндировський І.М.

 

Основи бізнесу

4

доц. Шиндировський І.М.

 

Організація торгівлі

4

доц. Олексин І.І.

 

Комерційна діяльність

4

доц. Середа С.А.,

проф. Антонюк Я.М.

 

Організація виставкової та ярмаркової діяльності

4

проф. Антонюк Я.М.

 

Обладнання підприємств торгівлі

4

доц. Середа С.А.

 

Організація і технологія надання послуг

4

доц. Олексин І.І.

 

Мерчендайзинг

4

доц. Шалева О.І.

 

Логістика

4

доц. Шалева О.І.

 

Управління продажами

4

проф. Міщук І.П.

 

Організація і технологія інспектування підприємств торгівлі

4

доц. Середа С.А.

 

Публічні закупівлі

4

доц. Шалева О.І.

 

Інноваційне підприємництво та управління стартаппроєктами

4

доц. Шиндировський І.М.

Вибіркові освітні компоненти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Інтелектуальна власність

4

доц. Олексин І.І.

 

Міжнародна логістика

4

проф. Міщук І.П.

 

Теорія та практика торговельного обслуговування

4

доц. Шалева О.І.

 

Біржова діяльність

4

доц. Олексин І.І.

 

Інноваційне підприємництво та управління стартаппроєктами

4

доц. Шиндировський І.М.

 

Організація, проектування та управління логістичними системами

4

проф. Міщук І.П.

 

Глобальні мережі в бізнесі

4

доц. Шалева О.І.

 

Реінжиніринг бізнес-процесів

4

доц. Середа С.А.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен