Історія кафедри

Кафедра менеджменту ЛТЕУ здійснює освітньо-професійну підготовку бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент».

Історія кафедри менеджменту починається з вересня 1992 р., коли ректоратом Львівського торгово-економічного інституту було прийнято рішення про поділ кафедри економіки та управління на дві самостійні кафедри: економіки підприємства та менеджменту. Поділ було обумовлено необхідністю фахової освітньо-професійної підготовки спеціалістів ринкового спрямування. Очолював кафедру від моменту її заснування до квітня 2013 р. один із засновників вітчизняної школи менеджменту д.е.н., проф. Хміль Федір Іванович.

У 2015 – 2017 рр. – завідувач кафедри менеджменту д.е.н., проф. Єлейко В. І.

З 01.09.2017 р. очолює кафедру менеджменту проф. Трут О. О.

З плином часу, уточненням і якісною зміною навчальних планів кадровий склад кафедри змінювався кількісно та якісно. Впродовж майже тридцятилітнього періоду на кафедрі працювали: Федір Хміль, Аліна Новицька, Галина Батьковець, Олександра Курак, Оксана Мицько, Ірина Дубова, Ольга Ланда, Валентина Серветник-Царій, Оксана Сватюк, Корчак Наталія, Цимбрило Надія, Марія Крива, Юрій Миронов, Галина Уланова, Тетяна Скрипко, Василь Єлейко.

Сьогодні на належному професійному рівні виконують свої обов’язки: д.е.н., професори Трут О.О., Свидрук І.І., Турянський Ю.І., Вербова О.С. та к.е.н., доценти: Коцупей В.М, Колянко О.В, Кудла Н.Є, Фединець Н.І., Саврас І.З., Гнилянська О.В., практики Козлова Велерія, Наталія Лаба та методист Уська А.М.

За вагомі результати науково-педагогічної діяльності та значний внесок у розвиток науки і освіти, сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність викладачі кафедри менеджменту високо оцінені на рівні державних та місцевих органів влади, керівництва університету.

Викладачі кафедри постійно поєднують наукову, навчальну та методичну роботу, результати якої свідчать про їх великий інтелектуальний потенціал. З-під пера працівників кафедри менеджменту вийшло більше півтисячі наукових і методичних праць, загальним обсягом більше 700 авторських аркушів Вони прийняли участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських та інших науково-практичних конференціях, де ділилися своїм досвідом з колегами. Статті викладачів кафедри можна зустріти у наукометричних, фахових виданнях України та зарубіжних країн, які стали науково-методичною основою реалізації навчального процесу.

Значний внесок у підвищення якості навчального процесу вносять наукові розробки колективу кафедри менеджменту. За державним замовленням та правління споживчої кооперації виконана тема: «Удосконалення управління споживчою кооперацією», а також «Перспективи розвитку кадрового потенціалу споживчої кооперації». Впродовж 2017-2025 рр. викладачі провадять наукові дослідження в рамках науково-дослідної теми – «Формування сучасних систем результативного управління організаціями» (номер державної реєстрації 0118U000025, керівник – проф. Трут О.О.)

Забезпечення високої ефективності і відповідної європейським стандартам якості навчального процесу колектив кафедри сьогодні успішно поєднує з науковою діяльністю, що спрямована на вирішення управлінських та соціально-економічних проблем. Наукові дослідження викладачів кафедри провадяться в рамках наукових шкіл:

1. «Результативність та ефективність менеджменту організації», керівник – проф. О. Трут;

2.«Становлення креативного менеджменту та розвиток емоційного інтелекту», керівник – проф. І. Свидрук.

Вагомим результатом наукової діяльності викладачів кафедри є підготовка і захист трьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук – Т. Скрипко (2015 р.), І. Свидрук (2019 р.), О. Трут (2019 р.).

З метою формування ключових професійних компетенцій майбутніх фахівців з менеджменту викладачі кафедри використовують ефективні інноваційні форми і методи навчання. Для створення умов набуття студентами необхідних загальних та спеціальних компетентностей всі освітні компоненти навчального плану, повністю забезпечені навчально-методичними комплексами та дистанційними курсами, які адаптовані на базі платформи MOODLE 2.8.1. та дозволяють впроваджувати інноваційну методику навчання та контролю знань студентів із використанням Інтернет-технологій.

Періодично викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації у провідних закладах вищої освіти та наукових установах України та за кордоном.

Для посилення практичної підготовки студентів кафедра залучає фахівців-практиків для читання проблемних лекцій та організовує проходження ними практики на таких провідних підприємствах – базах практики, як: супермаркети «Епіцентр», ТОВ ТВК «Львівхолод», ТОВ «Галицька цитадель», ДП НТЦ «Уарнет», ТОВ «Дунапак-Україна», ПАТ КБ «Приватбанк», ПрАТ «Львівський горілчаний завод» , ТОВ «Рейкарц Хотел» , ТОВ «Галичина-транс-інвест» та ін.

У 2015 р. колективом кафедри менеджменту організований дискусійний клуб «Менеджер-актив», членами якого стали викладачі кафедри та студенти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», а з вересня 2016 р. бакалаври і магістри спец. 073 «Менеджмент».

При кафедрі діє науковий гурток “Сучасний менеджмент організацій”, до складу якого входять здобувачі спец. “Менеджмент” як першого, такі і другого рівнів підготовки.  

Невід’ємною частиною цілісної системи підготовки майбутніх менеджерів є культурно-виховна робота, яка побудована на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях. Гарною традицією кафедри є проведення щороку професійного свята Дня менеджера.

Щорічно здобувачі вищої освіти ОПП “Менеджмент”, підготовлені викладачами кафедри, приймають участь та відзначаються як призери та переможці Всеукраїнського конкурсу наукових робіт вищих навчальних закладів освіти, олімпіад та інших наукових змагань. Особливу увагу колектив кафедри приділяє профорієнтаційній роботі з абітурієнтами.

Вся ця наукова та прикладна різновекторна робота викладачів кафедри менеджменту ЛТЕУ скеровується на вдосконалення сучасної підготовки висококваліфікованих професіоналів-менеджерів для економіки України, на створення сучасної системи інформаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен