Наукова діяльність

Викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи працюють над виконанням науково-дослідних тем «Інституційно-інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» (номер держреєстрації 0117U002091) та «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 0117U002092).

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь викладачів у конференціях, публікація наукових статей, видання монографій, захист дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі, зокрема:

  • організовано та проведено на базі університету І Міжнародну науково-практичну конференцію «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика» (31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);
  • видано колективну монографію «Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України» (Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2018. 376 с.);
  • організовано та проведено на базі університету І Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності» (12 грудня 2019 р.);
  • підготовлено та опубліковано колективну монографію «Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України» (Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2019. 199 с.);
  • підготовлено та опубліковано колективну англомовну монографію «Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development» (Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 252 с.)
  • організовано та проведено на базі університету II Міжнародну науково-практичну конференцію «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика» (27-29 жовтня 2021 р.)
  • підготовлено та опубліковано колективну монографію «Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави» (Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2022. 264 с.)
  • організовано та проведено на базі університету II Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації, тренди та виклики в індустрії гостинності» (4-5 травня 2023 р.)
  • організовано та проведено на базі університету III Міжнародну науково-практичну конференцію «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика» (23-24 листопада 2023 р.)
  • під керівництвом проф. Мізюка Б.М. було захищено 14 кандидатських та 4 докторські дисертації, проф. Барни М.Ю. - 5 кандидатських дисертацій та 5 докторських дисертацій, проф. Мельник – 2 кандидатські дисертації.

Усі викладачі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи приймають активну участь у міжнародних проєктах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти спеціальностей 242 «Туризм і рекреація» та 241 «Готельно-ресторанна справа» здійснюється у різних формах як наукового, так і пізнавального характеру, а саме: участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах у стінах Львівського торговельно-економічного університету, так і за його межами. За результатами студентських досліджень опубліковано статті у фахових виданнях тези доповідей у матеріалах конференцій. Здобувачі приймають активну участь у діяльності наукового гуртка при кафедрі, у рамках якого представляють презентаційні доповіді на проблематичні тематики сталого та інноваційних напрямів розвитку у туризмі та готельно-ресторанному господарстві.

Здобувачі вищої освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація» та 241 «Готельно-ресторанна справа» приймають участь у якості волонтерів у найбільшому на теренах України фестивалі гостинності та готельно-ресторанного бізнесу – «HoReCa Show Lviv», відвідують спеціалізовані виставки «ТурЕКСПО», «UITT» та ін. Щорічно, під егідою Навчального туристичного центру кафедри туризму та готельно-ресторанної справи студенти відвідують заходи, присвячені «Дням європейської спадщини у місті Львові» при Департаменті туризму Львівської міської ради і заходи управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації.

Детальні звіти про наукову роботу здобувачів вищої освіти галузі знань «Сфера обслуговування».

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен