Історія кафедри

Кафедра кримінального права та процесу створена у 2007 році на базі кафедри теорії держави і права та функціонує в складі юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету. Створення кафедри кримінального права та процесу було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі права, чому сприяв кадровий та інфраструктурний потенціал навчального закладу.

Кафедра кримінального права та процесу  є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю „Право” за освітніми ступенями – бакалавр та магістр.

На період становлення на кафедрі працювали: доц. Щур Б.В. (завідувач кафедри), доц. Моршнєв Є.І., доц. Канцір В.С., ст. викл. Сосніна О.В., ст. викл. Олашин М.М., ст. викл. Скибіцький Б.А.

У різні роки на кафедрі також працювали Жолнович І.В., Різник С.В., Яворська В., Гнатів І.

За період існування кафедра постійно розвивалася. Викладачі систематично підвищували свою кваліфікацію, зокрема шляхом захисту кандидатських та докторських дисертацій, проходження стажування в інших навчальних закладах України та закордоном, а також здобуваючи практичний досвід судових правоохороних органах.

На даний час на кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: два доктори юридичних наук, професори, 4 кандидати юридичних наук, з них один з вченим званням доцента, 1 старший викладач та 1 асистент.

Детальніше

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен