Наукова діяльність

Викладачі кафедри кримінального права та процесу працюють над виконанням науково-дослідної теми "Проблеми формування кримінально-правової політики в сучасній Україні" (номер державної реєстрації 0118U000030).

Якісними результатами виконання науково-дослідної теми є участь викладачів у конференціях, публікація фахових статей, видання монографій, захист наукових дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі, зокрема:

  • щорічне проведення на базі юридичного факультету Міжнародної науково-практичної конференції " Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах близького зарубіжжя";
  • під керівництвом завідувача кафедри Б.В. Щура було захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
  • видано наукові праці: Ukrainian Legal Doctrine / V (2) Judicial Law, Penal Law, and Forensic Legal Sciences Edited by V.Ia.Tatsyi // V.I. Borysov Wildy, Simmonds&Hill Publishing Lincolns Inn Archway, London WC2A 2JD, England, 2019. 482 р.
  • Проведено наукові семінари та круглі столи: "Проблеми формування кримінально-правової політики в сучасній Україні"  (26 вересня 2018 року).; "Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування" (24 жовтня 2018 року); "Проблеми протидії рецидивної злочинності в сучасних умовах" (16 квітня 2019 року) та круглі столи на тему: "Проблеми реформування судової системи в Україні" (22 листопада 2018 року); "Проблеми кримінально-правової охорони приватності в Україні" (16 травня 2019 року).

Усі викладачі кафедри кримінального права та процесу приймають активну участь у міжнародних проектах, конференціях, програмах підвищення кваліфікації і стажуваннях. Зокрема: проф. Щур Б.В. брав участь у Міжнародному конгресі криміналістів "Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика", який проводився в м. Одесі, 13-15 вересня 2018 р.; проф. Басиста І.В. брала участь: у міжнародній науково-практичній конференції  "Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми", яка проводилася в м. Івано-Франківську 12-13 квітня 2019 р.; у міжнародній науково-практичній конференції  "Співпраця МВС України з громадянським суспільством щодо реалізації антикорупційної політики: проблеми та перспективи", яка проводилася в м. Івано-Франківську 30 травня 2019 р.; доц. Сосніна О.С. брала участь: у Міжнародній конференції «Проблеми кримінально-правового, кримінального процесуального та криміналістичного забезпечення прав особи в Україні», яка проводилася в м. Львові 7 червня 2019 р.; у семінарі з Кримінального права та процесу, ELSA Lviv · Львов, який проводився в Львівському національному університеті імені Івана Франка, 16-17 березня 2019 р.

Науково-дослідна робота студентів спеціальності «Право» здійснюється у різних формах як наукового, так і пізнавального характеру, а саме: участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах в Львівському торговельно-економічному університеті, так і за його межами. За результатами студентських досліджень опубліковано статті у фахових виданнях тези доповідей у матеріалах конференцій. Студенти приймають активну участь у діяльності наукових гуртків при кафедрі, у рамках якого представляють презентаційні доповіді на проблематичні тематики кримінально-правового циклу.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Додаткова реєстрація для складання ЄВІ /ЄФВВ для вступу до магістратури/аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен