Історія кафедри

У 1985 р. наказом ректора інституту №234/06 у складі економічного факультету була створена кафедра права, яку очолив В. Передрієнко. З цієї кафедри в майбутньому утворився юридичний факультет.

У зв’язку із суттєвим збільшенням чисельності студентів – правників і розширення функцій кафедри права у січні 1996 р. був організований юридичний факультет, у підпорядкування якого перейшли загальноінститутські кафедри історії і політології та філософії і культури.

Кафедра цивільного права та процесу була створена на базі кафедри права відповідно до Наказу ректора Львівської комерційної академії № 28 від 24.01.2000 року та діяла як випускна кафедра за спеціальністю 081 “Право”.

Кафедру цивільного права та процесу з 2003 р. по  2019 р. очолював кандидат юридичних наук, доцент Федик Євген Іванович. До 2003 р. працював в Національній академії державної прикордонної служби України (м. Хмельницький) начальником кафедри цивільного права і процесу.

З 2019 р. по 2023 р. кафедру очолювала к.ю.н., доцент Горецька Христина Володимирівна.

Згідно наказу Ректора ЛТЕУ №185/01  від 30 червня 2022р. до кафедри цивільного права та процесу було приєднано кафедру господарського права та процесу. Новостворена кафедра цивільного і господарського права та процесу є випусковою кафедрою та  забезпечує викладання курсів цивільно-правового  та господарсько-правового напрямів, здійснює підготовку фахівців в рамках програм підготовки освітнього рівня „Бакалавр”, „Магістр”.

З вересня 2023 року кафедру очолює к.ю.н., доцент Оверко Галина Ярославівна.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен