Наукова діяльність

Наукова робота кафедри є невід’ємною складовою науково педагогічного процесу, спрямована навколо досліджень української, світової історії та культури, історії кооперації, філософії політичних наук, соціології. З початків створення на кафедрі працює наукова школа з досліджень історії кооперації, очолювана професором С. Гелеєм, який є автором 13 монографії та понад 400 наукових публікацій. У 2013 р. побачила світ колективна монографія «Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення»: Львів, 2013. – 976 с.; 650 іл.
Одним з напрямів наукових досліджень кафедри є аналіз процесу становлення і розвитку політичної системи України та світу (С. Гелей, С. Рутар. Політико-правові системи світу” –  К, 2006., С. Гелей, С. Рутар. Політологія. –  К, 2013).
Потужним дослідженням професора С. Гелея, присвяченим 190-літньому ювілею Львівської комерційної академії, став „Нарис історії Комерційної академії” (2008). Нуково ціннісною є фундаментальна праця С. Гелея «Від національної ідеї до державності (вибрані статті з історії України, політології, історії та теорії кооперації»(2011).
Науково вартісною є монографія Ю. Михальського „Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ ст. (1902-1914)” (2002), у якій розкрито позицію тодішніх провідних польських політичних сил Галичини щодо української державності.
Грунтовним культорологічнм дослідженням є «Історія української культури» (2015) авторства О. Кендус та В. Клока.
Науковий доробок філософського напряму презентований такими дослідженнями:
- Тімченко О.П. Соціальний зміст екзистенційної антропології М.Бердяєва: монографія. – Львів, 2010.
- Філософія: навчальний посібник / Тімченко О.П., Козій І.В., Сислюк Я.Г., Пігош М.А. – Львів, 2015.
Вченими кафедри системно проводяться наукові конференції всеукраїнського рівня, де розглядається широка тематика сучасних історичних, політологічних, культурологічних досліджень.
В Україні кафедра співпрацює з науковим товариством ім. Шевченка (С. Гелей – заступник голови НТШ, редактор "Вісника НТШ"), з такими академічними установами, як: Інститут історії України, Інститут енциклопедичних досліджень, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича (С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради), Інститут археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститут народознавства. Інститут регіональних досліджень, а також Львівський національний університет ім. І. Франка (С. Гелей – член спеціалізованої вченої ради, Ю. Михальський неодноразово опонував при захисті дисертацій), Національна наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника та іншими інституціями.
Викладачі кафедри проходять стажування на історичному та філософському факультетах Львівського національного університету ім. І. Франка.
З метою вивчення інтелектуальної спадщини І. Витановича кафедра співпрацювала з Архівом НТШ в Нью-Йорку, з такими відомими вченими як В.Винар і В. Нестерович. Вивчаючи наукову спадщину В. Липинського, С. Томашівського, В. Кучабського кафедра підтримувала зв'язки з Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. Липинського у Філадельфії (США), зокрема з його директором Я. Пеленським.
Викладачі кафедри були учасниками міжнародних стипендіальних програм. Ю. Михальський отримав підтримку фундації «Каса Мяновського» (Варшава), В. Клок перебував на Студіях Східної Європи Варшавського університету.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен