Історія кафедри

У 1985 р. наказом ректора інституту №234/06 у складі економічного факультету була створена кафедра права, яку очолив В. Передрієнко. З цієї кафедри в майбутньому утворився юридичний факультет.
У зв’язку із суттєвим збільшенням чисельності студентів – правників і розширення функцій кафедри права у січні 1996 р. був організований юридичний факультет, у підпорядкування якого перейшли загальноінститутські кафедри історії і політології та філософії і культури.
Завдяки переходу на ступеневе навчання у 1997 р. та набором студентів на нові спеціальності, були перероблені навчальні плани, згідно з якими виробнича практика проводиться на четвертому та п’ятому курсах.
Від 2002 р. на посаді кафедри теорії держави і права працював В. Канцір, який з 2006 р. обіймав посаду декана юридичного факультету.
Після В. Канціра кафедру очолював М. Костів. Заступниками завідувачами кафедри були кандидат історичних наук І. Вдовичин, О. Кравців, О. Мацелюх та А. Медвідь.
Також на кафедрі працювали кандидати юридичних наук, доц. Передрієнко В., який тривалий час завідував кафедрою права, обирався деканом факультету (викладав теорію влади, кооперативне право, теорію держави і права); кандидат юридичних наук, доцент І. Жаровська (вела лекції з «Міжнародного гуманітарного права»), асистент Фігель Ю.; завідувач кабінету А. Столова; старший лаборант Т. Курило.
З 2013 р. по 2020 р . кафедру очолював проф. Вдовичин І. Я.
З 2020 року завідувачем кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента  Олашин М.М.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен