Навчально-методичне забезпечення

 • Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти: 2021, 2022, 2023. 
 • Освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою» другого (магістерського) рівня вищої освіти: 2021, 2022, 2023.
 • Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • Освітньо-професійна програма «Фіскальне та митне адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 • Освітньо-професійна програма «Фінансово-економічна безпека та фондовий ринок» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023.
 • Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Детальніше.
 • Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» другого (магістерського) рівня вищої освіти.. Детальніше.
 • Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою" зі спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Детальніше.
 • Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування") на комплексному кваліфікаційному іспиті з фахових дисциплін "Фінанси підприємств", "Фінансовий аналіз", "Банківські операції", "Страхування". Детальніше.
 • Методичні вказівки та завдання для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування") на комплексному кваліфікаційному іспиті з дисциплін "Макроекономіка", "Мікроекономіка". Детальніше.
 • Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Детальніше.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?



ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен