Історія кафедри

Історія кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування починається з 1899 року, коли заклад освіти отримав назву Державної торговельної школи у Львові – більше 120 років тому.

Кафедра зазнавала різноманітних змін назви і трансформацій, а також очолювалась провідними науковцями і педагогами, відомими в Україні та за кордоном.

У вересні 2020 року, відповідно до наказу ректора університету від 15.09.2020 р № 205/01, відбулася зміна назви кафедри бухгалтерського обліку на кафедру обліку, контролю, аналізу та оподаткування. Завідувачем кафедри призначено д.е.н., проф. Воронка Романа Михайловича.

До складу кафедри ввійшли науково-педагогічні працівники кафедри бухгалтерського обліку і кафедри аудиту, аналізу та оподаткування.

Головною метою кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування від дня свого заснування і до тепер залишається організація науково-методичної роботи і навчального процесу, ефективна виховна робота, підготовка та випуск висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у ринковому середовищі.

Кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування функціонує при навчально-науковому Інституті економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету та здійснює підготовку фахівців очної і заочної форм навчання на 3-х факультетах та у 2-х інститутах, де викладає більш ніж 40 дисциплін.

Сьогодні кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування є випусковою за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» за трьома освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів підготовки здобувачів вищої освіти та однією освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії.

Позитивною тенденцією кафедри є видання підручників і навчальних посібників із багатьох дисциплін, які закріплені за нею, збільшення кількості монографій, фахових та наукометричних публікацій, значне зростання кількості захищених дисертацій, пожвавлення студентської наукової роботи і щорічні традиційні перемоги та призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо.

Наукові дослідження науково-педагогічних працівників кафедри проводяться у співпраці із зарубіжними та вітчизняними вищими навчальними закладами та бізнесовими інституціями.

З 1954 року на кафедрі функціонує аспірантура. За цей період аспірантуру закінчили понад 350 аспірантів і 75 пошукувачів. 3 1995 року функціонує рада із захисту дисертацій кандидатів наук / докторів філософії. На кафедрі функціонують три наукові школи, фундаторами яких є: д.е.н., проф. Куцик П.О., к.е.н., проф. Озеран В.О., д.е.н., проф. Воронко Р.М.  Детальніше.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Рейтинг університету за оцінками роботодавців

Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен