Центр дистанційних технологій навчання ННІІ

Керівник відділу

Карпа Андрій Григорович

Центр дистанційних технологій навчання ННІІ ЛТЕУ був створений у Львівській комерційній академії наказом ректора №23/02 від 04.02.2015 р.

Основною метою центру є забезпечення ефективності та підвищення якості підготовки фахівців із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та індивідуалізації навчання в університеті.

Дистанційні курси в університеті створюються та впроваджуються  на засадах ІКТ та використання системи управління навчанням (Learning Management System - LMS) Moodle – віртуального навчального середовища / програмної платформи Веб-центру ЛТЕУ.

Контакти

адреса:
79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського 10, к. 120-131, 202
79005, м. Львів, вул. Б. Тершаківців 2а, к. 217, 320, 405, 420, 504, 507
79005, м. Львів, вул. У. Самчука 9, к. 401-404а, 501, 723

Фотогалерея

Перейти

Веб-центр

Перейти