Юрисконсульт

Юрисконсульт - це працівник університету, основне завдання якого є організація правової роботи в університеті спрямованої на правильне та неухильне дотримання вимог законодавства України та нормативних документів університету. Юрисконсульт тісно співпрацює з відокремленими підрозділами університету.

Основними функціями, що покладені на юрисконсульта, є:

  • представництво інтересів університету в усіх органах суду, державної влади, а також в інших організаціях, установах, підприємствах незалежно від їх організаційно-правової форми;
  • готує та приймає участь у розробленні документів правового характеру;
  • вчасно проводить пояснювальну та ознайомчу роботу у випадку зміни норм законодавства;
  • надає юридичні консультації співробітникам та студентам університету;
  • бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, у розробленні умов трудових контрактів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.
  • бере участь у розробці  колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та положень про підрозділи;
  • готує обґрунтовані відповіді на претензії, інші запити;- розробляє матеріали про розкрадання, розтрати, порушення законодавства або несумлінну діяльність контрагентів;
  • приймає участь в оформлені матеріалів щодо притягнення співробітників до дисциплінарної або матеріальної відповідальності;
  • готує разом з іншими підрозділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані.

Контакти

Гейко Ольга Володимирівна

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, каб. 311

контактний телефон: 050-970-69-81

електронна пошта: Olgavlgeiko@gmail.com

Прийом студентів та працівників університету щодня з 9:00 до 13:00 год.