Бібліотека

Завідувачка бібліотеки

  • Шевцова Людмила Володимирівна

Заступник завідувачки бібліотеки

  • Білаш Наталія Анатоліївна

Бібліотека Львівського торговельно-економічного університету заснована 1939 року як бібліотека Львівського торгово-економічного інституту . Основу фонду бібліотеки склали книги Академії зовнішньої торгівлі, що була заснована 1899 р. Півстоліття у фондах бібліотеки збиралась і зберігалась література німецькою, французькою, польською та іншими мовами з філософії, теології, права, економіки, торгівлі, комерції тощо; праці вчених Академії зовнішньої торгівлі; література з Києво-Могилянської академії та інших навчальних закладів Європи та школи Василіан у Львові. На початку 50-х рр. 20 ст. Ця література була визнана шкідливою і приречена на знищення. Бібліотека оновлювала свої фонди літературою з, Харківського інституту кооперативної торгівлі та інших джерел. Нині у структурі бібліотеки – відділи формування фондів і організації каталогів, інформаційно-бібліографічний, абонемент, читальний зал періодики та 3 читальних зали у 2-х навчальних корпусах.

Бібліотечний фонд багатогалузевий, загальна кількість – понад 400 тис. примірників українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами; комплектується суспільно-політичною літературою, а також літературою з питань економіки, торгівлі, товарознавства, маркетингу, бухгалтерського обліку, аудиту, банківської справи, фінансів, менеджменту, міжнародно-економічних відносин, історії кооперації в Україні тощо. У фонді зберігається близько 2 тис. примірників цінних видань 18 – початку 20 ст.

Відповідно до глобальних процесів інформатизації інноваційний розвиток бібліотек здійснюється на кількох рівнях – комп’ютеризації, автоматизації функціональних підсистем та інформатизації на базі системно-мережевих технологій.

На сьогодні бібліотечна мережа включає 19 комп’ютерів, які є автоматизованими робочими місцями для співробітників (6) та користувачів бібліотеки (13) . Об’єднана комплексна система підключена до загально університетської мережі та Інтернету, дозволяє працювати всім підрозділам взаємопов’язано за постійного обміну інформацією

Користувачі мають доступ до електронної бібліотеки, до електронної бази даних видавництва «ЦУЛ», до всесвітньої мережі Інтернет

Значний обсяг інформації розташовано на сторінках «Електронний каталог», «Електронна бібліотека», «Нові надходження», «Електронні ресурси», «Періодичні видання» та інші.

Сьогодні бібліотека здатна надавати конкретні послуги, кваліфіковано готувати своїх користувачів до роботи з інформацією, згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН