Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ЛТЕУ - це право і можливість студентів  вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Виконавчий орган студентського самоврядування ЛТЕУ - це Студентський уряд Львівського торговельно-економічного університету.

Студентський уряд ЛТЕУ діє на підставі Положення про студентське самоврядування ЛТЕУ та законодавства України.
За Студентським урядом ЛТЕУ закріплено кабінет 211 (головний корпус), де було проведено ремонт. Приміщення обладнано комп’ютером,  ксероксом та принтером; забезпечений доступ до  мережі Інтернет.

Голова Студентського уряду ЛТЕУ та голови СР факультетів є членами Вченої ради університету з правом голосу.

Основними завданнями органів Студентського уряду є:

  • захист прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; забезпечення виконання студентами їхніх обов'язків;
  • сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  • організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
  • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
  • пропагування здорового способу життя.

Контакти

Голова студентського самоврядування:

Мельниченко Любов Богданівна

студентка 4 курсу факультету економіки та управління
мобільний телефон - (095)852-84-37
 
Контакти:
СТУДЕТСЬКОГО УРЯДУ
головний корпус, каб. 211

Офіційний вебсайт:

Соціальні мережі: