Відділ кадрів

Керівник відділу кадрів:

Сергєєва Світлана Григорівна тел.: 275-65-21

Інспектори:

  • Вентка Надія Анатоліївна, інспектор з обліку та звітності особового складу (тел. 417)
  • Баженова Людмила Сергіївна, інспектор з обліку і бронювання військовозобов’язаних (тел. 427) 

інспектори з обліку та звітності студентів:

  • Задорожна Романа Романівна (тел. 417)

Про відділ:

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом університету, підпорядкованим ректору. В своїй діяльності відділ кадрів керується Кодексом законів про працю України, Законом України „Про державну службу”, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Правління Укоопспілки, Статутом університету та наказами ректора.

Основними завданнями відділу кадрів є наступні види робіт:

- забезпечення підрозділів згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах, облік військовозобов’язаних і оформлення їх на спецоблік;

- оформлення прийому, проведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням, а саме: 

- оформляє документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов’язані із роботою;

- заповняє, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції;

- ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує ведення обліку і звітності з особового складу, веде облік наказів ректора з особового складу, з основної діяльності, про відпустки, про відрядження; 

- щороку складає штатний формуляр керівного та професорсько-викладацького складу університету;

- організовує ведення табельного обліку працівників;

- оформляє відпустки;

- веде журнал обліку  листків тимчасової непрацездатності працівників, 

- організовує складання графіків щорічних основних відпусток;

- оформляє і видає витяги із трудових книжок працівникам про трудовий стаж;

- веде облік військовозобов’язаних за всіма категоріями військового обліку;

- організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни, оформляє матеріали щодо її порушників для накладання на них дисциплінарного стягнення;

- здійснює персональний і статистичний облік руху студентів університету, веде особові справи, заводить особові та довідкові картки  студентів, вносить зміни до облікових документів, періодично проводить звірку облікових даних студентів з деканатами;

- приймає від приймальної комісії особові справи зарахованих студентів;

- видає та веде облік видачі документів про освіту випускникам університету.

- Складання та подання річних звітів про роботу університету, а саме:

Міністерство освіти і науки:

- готує дані для звітності про характеристику науково-педагогічних працівників.

Укоопспілка:

Форма звітності № 1 – Кадри „Про склад і рух кадрів”

Форма звітності № 2-3 НК „Показники діяльності вищого навчального закладу ІІІ – ІV рівня акредитації”

Львівський міський центр зайнятості:

Форма звітності № 3-ПН „Про наявність вакансій”

Форма звітності № 4-ПН „Про заплановане вивільнення працівників” та „Про фактичне вивільнення працівників”

- Формує справи для передачі в архів.

Відділ кадрів тісно співпрацює з інститутами, факультетами, кафедрами й іншими структурними підрозділами університету. 

Контакти

адреса:
вул. Туган-Барановського, 10, каб. 311

тел.:
(032) 275-65-21