Навчальні програми, проекти

Сертифікати про участь у міжнародних навчальних проектах та програмах:

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 Навчальна кредитна мобільність на 2024/2025 н.р.:

Університет є партнером  низки європейських університетів у проекті програми ЕRASMUS+. Відповідно до умов проекту здобувачі вищої освіти II - IV курсів бакалаврату (IV курс - лише перший семестр) та І курсу магістратури мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж 1-го семестру  2024/2025 н.р.:

 • Вроцлавський економічний університет  (Республіка Польща) – 1 здобувач з економічних спеціальностей;  кінцевий термін подачі документів - до 1 липня;
 • Краківський університет імені Яна Павла ІІ (Республіка Польща)  – 2 здобувачів  («Туризм» «Журналістика»), 1 особа адміністративного персоналу, 1 викладач; кінцевий термін подачі документів - до 20 червня;
 • Політехнічний університет в Ополє (Республіка Польща)  – 2 здобувачів економічних спеціальностей; 2 викладачів, 1 особа адміністративного персоналу; кінцевий термін подачі документів - до 5 травня;
 • Університет Страсбургу (Французька Республіка) – 2 здобувачів; 1 викладач, 1 особа адміністративного персоналу; кінцевий термін подачі документів - до 4 квітня;
 • Університет Кошіце (Словацька Республіка) – 2 здобувачів (лише здобувачі IV курсу ОПП «Комп'ютерні науки»), 2 викладачі, 1 особа адміністративного персоналу; кінцевий термін подачі документів - до 5 травня;
 • Університет Кастілья Ла Манч (Королівство Іспанія) – 2 здобувачів; 2 викладачі, 1 особа адміністративного персоналу; кінцевий термін подачі документів - до 5 червня.

Кандидати (СТУДЕНТИ) повинні відповідати таким вимогам:

 • бути здобувачем -(кою) університету;
 • володіння англійською мовою не нижче рівня В2;
 • висока академічна успішність та суспільна активність.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту для навчання у вищезазначених  університетах до 20 серпня (включно) для навчання у першому семестрі  та до 20 жовтня (включно) для навчання у другому семестрі необхідно подати до Центру міжнародної освіти та співпраці Університету (вул. Туган-Барановського, 10,  каб. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 • резюме/ СV (формат Europass);
 • фотокопію закордонного паспорту;
 • довідку про навчання в ЛТЕУ;
 • виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 • сертифікат (при наявності) про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо);
 • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно подати в паперовому вигляді у Центр міжнародної освіти та співпраці.

Будь-які документи, подані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати, пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності.

Відбір здобувачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

 • академічна успішність (50%);
 • знання іноземної мови (30%);
 • мотивація (10%);
 • суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься здобувачам, які ще не брали участь у програмі мобільності ERASMUS+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Центрі міжнародної освіти та співпраці. Після співбесіди Центр надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми ERASMUS+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність на 2023/2024 н.р.:

Університет є партнером  низки європейських університетів у проекті програми ЕRASMUS+. Відповідно до умов проекту здобувачі II - IІІ курсів бакалаврату та І курсу магістратури мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж ІІ семестру 2023/2024 н.р.:

 • Вроцлавського економічного університету  (Республіка Польща) – 2 студентів з економічних спеціальностей, 2 викладачі, 1 особа адміністративного персоналу;
 • Краківський університет імені Яна Павла ІІ (Республіка Польща)  – 3 студентів  («Туризм»), 1 особа адміністративного персоналу 1 викладач;
 • Політехнічний університет в Ополє (Республіка Польща)  – 2 студенти економічних спеціальностей; 2 викладачів, 1 особа адміністративного персоналу.

Кандидати (СТУДЕНТИ) повинні відповідати таким вимогам:

 • бути студентом -(кою) університету;
 • володіти англійською мовою не нижче рівня В2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту для навчання у вищезазначених  університетах до 20 серпня (включно) для навчання у першому семестрі  та до 20 жовтня (включно) для навчання у другому семестрі необхідно подати до Центру міжнародної освіти та співпраці Університету (вул. Туган-Барановського, 10,  каб. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 • резюме/ СV (формат Europass);
 • фотокопію закордонного паспорту;
 • довідку про навчання в ЛТЕУ;
 • виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 • сертифікат (при наявності) про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо);
 • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно подати в паперовому вигляді у Центр міжнародної освіти та співпраці.

Будь-які документи, подані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати, пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності.

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

 • академічна успішність (50%);
 • знання іноземної мови (30%);
 • мотивація (10%);
 • суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам, які ще не брали участь у програмі мобільності ERASMUS+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Центрі міжнародної освіти та співпраці. Після співбесіди Центр надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми ERASMUS+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність на 2022/2023 н.р.:

Університет є партнером  низки європейських університетів у проекті програми ЕRASMUS+. Відповідно до умов проекту студенти II - IІІ курсів мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж  2022/2023 н.р.:

 • Вроцлавського економічного університету  (Республіка Польща) – 1 студент з економічних спеціальностей, 2 особи адміністративного персоналу, 1 викладач;
 • Краківський університет імені Яна Павла ІІ (Республіка Польща)  – 2 студенти  («Журналістика»), 2 особи адміністративного персоналу 1 викладач;
 • Політехнічний університет в Ополє (Республіка Польща)  – 2 студенти економічних спеціальностей; 2 особи адміністративного персоналу.
 • Університет і Тімішоарах (Румунія) – участь у тижні  ЕRASMUS+  –  2 особи адміністративного персоналу.

Кандидати (СТУДЕНТИ) повинні відповідати таким вимогам:

 • бути студентом -(кою) університету;
 • володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.
Для здобуття індивідуального гранту для навчання у вищезазначених  університетах до 20 серпня (включно) для навчання у першому семестрі  та до 25 листопада (включно) для навчання у другому семестрі необхідно подати до Центру міжнародної освіти та співпраці Університету (вул. Туган-Барановського, 10,  каб. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 • резюме/ СV (формат Europass);
 • фотокопію закордонного паспорту;
 • довідку про навчання в ЛТЕУ;
 • виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 • сертифікат (при наявності) про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо);
 • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно подати в паперовому вигляді у Центр міжнародної освіти та співпраці.
Будь-які документи, подані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.
Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати, пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності.
Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

 • академічна успішність (50%);
 • знання іноземної мови (30%);
 • мотивація (10%);
 • суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам, які ще не брали участь у програмі мобільності ERASMUS+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Центрі міжнародної освіти та співпраці. Після співбесіди Центр надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми ERASMUS+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Поточний конкурс програми ЕRASMUS+: КА 1 - Навчальна кредитна мобільність за участю Львівського торговельно-економічного університету.

Університет є партнером  низки європейських університетів у проекті програми ЕRASMUS+. Відповідно до умов проекту студенти II - IІІ курсів мають можливість навчатися у партнерському університеті упродовж  другого семестру  2021/2022 н.р.:

 • Вроцлавського економічного університету  (Республіка Польща) – 1 студент з економічних спеціальностей;
 • Краківський університет імені Яна Павла ІІ – 1 студент («Журналістика»), 1 викладач («Журналістика»);
 • Політехнічний університет в Ополє – 1 студент з економічних спеціальностей; 1 викладач з економічних спеціальностей.

Кандидати (СТУДЕНТИ) повинні відповідати таким вимогам:

 • бути студентом -(кою) університету;
 • володіти англійською мовою не нижче рівня В1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту для навчання у вищезазначеному  університеті до 25 листопада (включно) необхідно подати до Центру міжнародної освіти та співпраці Університету (вул. Туган-Барановського, 10,  каб. 219) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 • резюме/ СV (формат Europass);
 • фотокопію закордонного паспорту;
 • довідку про навчання в ЛТЕУ;
 • виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 • сертифікат (при наявності) про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо);
 • мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Всі документи необхідно подати в паперовому вигляді у Центр міжнародної освіти та співпраці.

Будь-які документи, подані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати, пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності.

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися ЛТЕУ за такими критеріями:

 • академічна успішність (50%);
 • знання іноземної мови (30%);
 • мотивація (10%);
 • суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Процедура зарахування. Центр міжнародної освіти та співпраці інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам, які ще не брали участь у програмі мобільності ERASMUS+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Центрі міжнародної освіти та співпраці. Після співбесіди Центр надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми ERASMUS+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Церемонія відкриття першої групи програми підготовки «Електронна комерція» для Китайсько-Українського навчального центру економіки та торгівлі «Майстерня професійних можливостей»

17 травня відбулася церемонія відкриття першої групи програми підготовки «Електронна комерція» спільно з Чжецзянським інститутом економіки та торгівлі в рамках діяльності  Китайсько-Українського навчального центру економіки та торгівлі «Майстерня професійних можливостей».

Українську сторону представляли члени ректорату та інші відповідальні особи, а також студенти – учасники програми, китайську – ректор, проректори та група викладачів-розробників програми.

Програма викликала жваве зацікавлення серед студентів. 46 студентів різних факультетів та рівнів навчання записались для участі у програмі.

Бібліотечні ресурси

Електронна бібліотека Університету
 
Електронний бібліотечний каталог
 
Електронна база видавничого дому "Кондор"
 
Онлайн бібліотека навчальної літератури CUL Online
 
Репозитарій монографій та наукових статей викладачів, аспірантів та студентів Університету
 
Репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого та другого рівнів
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 
Реферативна база даних SCOPUS
 
Інформаційна дослідницька платформа WEB OF SCIENCE
 
Повнотекстові бази даних від видавничої компанії EBSCO PUBLISHING
 
ScienceDirect – політематична база даних повних текстів статей видавництва ELSEVIER
 
DOAB (Directory of Open Access Books) – директорія книг відкритого доступу
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – каталог рецензованих наукових та академічних журналів на 80 мовах світу з усіх галузей знань
 
Електронна бібліотека WILEY
 
EUROPEANA – європейська цифрова бібліотека
 
EThOS (Electronic Theses Online Service) – наукові праці відкритих архівів британських університетів
 
Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів України
 
GÉANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі
 
Книги видавництва Springer з науки та досліджень, які можна безкоштовно завантажити
 
Корисна інформація для здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук
 
Фахові періодичні видання КН
 

Обираєте ЛТЕУ?ЛТЕУ

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ для вступу до магістратури або аспірантури Університету

ЛТЕУ

Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+

Посідає 26 місце в Україні


ЛТЕУ

Долучайся до телеграм-спільноти ЛТЕУ


Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство освіти і науки України
Освіта в Україні
Електронний кабінет вступника
Центр дистанційного навчання ЛТЕУ
Львівський регіональний Центр оцінювання якості освіти
Об'єднання видавців наукових публікацій
Сторінка ЛТЕУ на FaceBook
Рейтинг абітурієнтів на vstup.info
Програма ЄС по підтримці проектів у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту
Канал ЛТЕУ на YouTube
Наукове товариство ім. Шевченка (Економічна комісія)
Особи з особливими освітніми потребами
Онлайн практика у Приватбанку
Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен