Новини

29.05.2021

Участь у міжнародному круглому столі

28 травня 2021 року на базі Західноукраїнського національного університету відбувся засідання міжнародного круглого столу на тему «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів», метою якого став обмін науковими думками щодо впливу...

27.05.2021

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

26 травня 2021 року у спеціалізованій вченій раді ДФ 44.887.010 у Полтавській державній аграрній академії відбувся успішний захист дисертації аспіранта кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету Шпарика Яреми на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю...

24.05.2021

Аспірантка університету - випускниця Школи молодого науковця

17 по 21 травня 2021 року здобувач наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності "Економіка" Катерина Трофименко пройшла навчання з курсу «Інноваційно-науковий простір дослідника ХХІ сторіччя» у Весняній школі молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

22.05.2021

Науковий форум з нагоди 80-річчя професора Степана Дмитровича Гелея

21 травня 2021 року на базі університету відбулася всеукраїнська наукова конференція на тему "Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства", приурочена 80-річчю професора Степана Дмитровича Гелея.

22.05.2021

Аспірантські читання в дистанційному режимі

21 травня 2021 року в дистанційному режимі пройшли аспірантські читання серед здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності "Економіка". Результати своєї дисертаційної роботи на тему "Державне регулювання відтворення землі як фактора виробництва в Україні", виконаної...

22.05.2021

Участь у міжнародній науково-практичній конференції

20-21 травня 2021 року доцент кафедри вищої математики та кількісних методів Зоряна Новосад взяла участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», що відбулася на базі Вінницького державного педагогічного...

22.05.2021

Лауреат наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа»

20-21 травня 2021 року на базі Одеської національної академії харчових технологій відбувся всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» в якому взяла участь студентка університету Діана Мошура.

22.05.2021

Перемога в конкурсі студентських кваліфікаційних робіт

20-21 травня 2021 року на базі ДУ "Одеська політехніка" відбувся всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

21.05.2021

Вітаємо зі здобуттям наукового ступеня доктор філософії

20 травня 2021 року у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України успішно відбувся захист зі здобуття наукового ступеня доктор філософії з права асистента кафедри господарського права та процесу Панько Мар‘яни Євгенівни на тему: «Доказування обставин, які є підставою для...

19.05.2021

Участь у міжнародній науково-практичній конференції

18-19 травня 2021 року доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Ірина Чуй та студентка ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» Діана Нежухівська взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції на тему «SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH» (Hamburg, Germany).

18.05.2021

Науково-практична конференція студентів закладів Укркоопспілки

11 травня 2021 року на базі університету, а 17 травня 2021 року на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, відбулася ХVІІІ науково-практична конференція студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність...

12.05.2021

Успішний захист кандидатської дисертації викладачем університету

11 травня 2021 року старший викладач кафедри іноземних мов Соломія Кость успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 - порівняльне літературознавство, на тему "Романтична концепція національної ідентичності у слов'янських...

Архів новин