Акредитаційна експертиза ОПП “Харчові технології” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

22.12.2018 15:22

20-22 грудня 2018 року в університеті на кафедрі харчових технологій працює експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі:
декана факультету харчових технологій та управління якістю продукції аграрно-промислового комплексу Національного університету біоресурсів природокористування України, д.т.н., професора Баль-Прилипко Лариси Вацлавівни (голова комісії);
декана факультету харчових технологій та сфери обслуговування Черкаського державного технологічного університету, д.е.н., професора Чепурди Лариси Михайлівни (член комісії).